Pla d'Actuació Municipal 2019-2023

 

 

El Pla d’actuació municipal (PAM) és un recull dels objectius estratègics, els compromisos i les actuacions més destacades que l’Equip de Govern municipal es proposa assolir durant el mandat 2019-2023.

Serveix per orientar el funcionament de la institució, amb l'objectiu de materialitzar els compromisos adquirits pel Govern municipal. És també una eina bàsica de planificació, en definir prioritats i marcar les principals orientacions polítiques. Alhora, aporta transparència a la gestió municipal, mostrant l’acció de govern a la ciutadania.

A l’hora d’elaborar-lo, s’ha tingut en compte el programa electoral del grup municipal que integra el Govern (ERC), però també els resultats i objectius pendents de l’anterior PAM 2015-2019, o les propostes de l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible. El resultat d’aquesta tasca es compon de: 12 objectius estratègics, que agrupen 80 compromisos i es despleguen en 266 actuacions previstes temporitzades i pressupostades.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-02-2023 14:55