Mesures de seguretat per evitar robatoris als aparcaments de les comunitats de veïns

Per prevenir robatoris als pàrquings col·lectius de les comunitats de veïns, la Policia Local del Masnou vol recordat un seguit de mesures que poden ajudar a mantenir la seguretat i tranquil·litat d'aquests espais.

Mesures de Seguretat

No deixeu res de valor als trasters, cal tenir en compte que no són una caixa forta.

No deixeu res de valor que sigui visible dins dels vehicles estacionats.

Tanqueu el vehicle correctament.

És preferible dotar la porta del traster amb un pany que reuneixi unes condicions mínimes de seguretat, així com dotar la porta d’algun sistema antipalanca.

Cal evitar que, en accedir o sortir de l’aparcament, la porta es quedi oberta més temps del necessari, i mai sense el control de l’usuari, ja que aquest moment pot ser utilitzat per accedir-hi a peu per persones alienes.

Cal desconfiar del estranys, en cas de dubte o sospita, aviseu la policia local perquè faci les comprovacions corresponents.

És convenient deixar alguna llum de baix consum encesa tot el dia, que sigui visible des de l’exterior.

Cal estar alerta dels sorolls, no s’ha de considerar com a normal sentir en un pàrquing sorolls aliens als que corresponen a la circulació de vehicles.

En cas d’haver accessos interns peatonals que connectin les escales dels edificis amb l’aparcament, s’ha d’evitar que siguin oberts o fàcilment accessibles, i preferentment s’han de mantenir tancats amb clau.

La majoria de les portes disposen d’una maneta per l’interior per poder-se obrir. Com que l’estructura de moltes portes són de reixa metàl·lica, per evitar què des de l’exterior amb algun objecte prim i llarg es pugui manipular la maneta per tal de poder-la fer girar i obrir així la porta, es recomana instal·lar mecanismes que ho impideixen o barrar l’accés mitjançant sistemes que no permetin introduir l’objecte esmentat, com per exemple un frangment de xapa soldat a la reixa al punt on es troba ubicada la maneta, de tal manera que s’evitaria la seva accessibilitat i per tant la seva manipulació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2018 10:25