Dret d'accés a la informació pública

 

El dret d’accés a la informació pública garanteix l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei (article 18 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).


Mitjançant aquest tràmit podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014 reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, no condicionat a un interès personal ni subjecte a motivació ni invocació de cap norma.

Presentació de sol·licituds

Es pot sol·licitar l’accés a la informació pública per via telemàtica o presencial. 

· Sol·licitud telemàtica.

· Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana.

Informes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-02-2024 15:43