Policia Local

Tasques i funcions de la Policia Local

  • Seguretat i ordre públic.
  • Intervenció immediata en situacions d'emergència d'acord amb els plans d'emergència local.
  • Policia administrativa: vetlla per al compliment de les ordenances, normes i resolucions de caràcter administratiu.
    Des d'aquí podeu consultar el text íntegre de l'Ordenança municipal de circulació vigent.
    Des d'aquí podeu consultar el quadre de sancions vinculat a l'Ordenança.
  • Policia assistencial: ajuts a gent gran o amb problemes socials i a persones que tenen problemes de desplaçament per qüestions sanitàries (farmàcies de guàrdia, metges de guàrdia, ambulàncies…).
  • Policia de prevenció i seguretat.
  • Policia judicial: prevenció i actuació davant la comissió d'actes delictius.
  • Policia de trànsit: educació viària, ordenació, regulació, senyalització i vigilància de trànsit.
  • Intervenció i instrucció de diligències i informes per accidents de trànsit.
  • Oficina d'Atenció Ciutadana.
  • Gestió de vehicles abandonats.
  • Coordinació del servei de zoonosi, i control, vigilància i recollida d'animals domèstics o de companyia perduts o abandonats.
  • Objectes perduts.
  • Suport i cobertura a actes culturals, esportius i lúdics, com la Festa Major de Sant Pere, la Cursa de Sant Silvestre o el Ple de Riure.
  • Seguiment del control d'ocupacions de la via pública.
  • Control de tancaments de carrers.
  • Control del mercat dels dimarts.
  • Control de la zona lúdica del port (horaris, seguretat...).
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-03-2022 15:45