Policia Local

Tasques i funcions de la Policia Local

 • Seguretat i ordre públic.
 • Intervenció immediata en situacions d'emergència d'acord amb els plans d'emergència local.
 • Policia administrativa: vetlla per al compliment de les ordenances, normes i resolucions de caràcter administratiu.
  Des d'aquí podeu consultar el text íntegre de l'Ordenança municipal de circulació vigent.
  Des d'aquí podeu consultar el quadre de sancions vinculat a l'Ordenança.
 • Policia assistencial: ajuts a gent gran o amb problemes socials i a persones que tenen problemes de desplaçament per qüestions sanitàries (farmàcies de guàrdia, metges de guàrdia, ambulàncies…).
 • Policia de prevenció i seguretat.
 • Policia judicial: prevenció i actuació davant la comissió d'actes delictius.
 • Policia de trànsit: educació viària, ordenació, regulació, senyalització i vigilància de trànsit.
 • Intervenció i instrucció de diligències i informes per accidents de trànsit.
 • Oficina d'Atenció Ciutadana.
 • Gestió de vehicles abandonats.
 • Coordinació del servei de zoonosi, i control, vigilància i recollida d'animals domèstics o de companyia perduts o abandonats.
 • Objectes perduts.
 • Suport i cobertura a actes culturals, esportius i lúdics, com la Festa Major de Sant Pere, la Cursa de Sant Silvestre o el Ple de Riure.
 • Seguiment del control d'ocupacions de la via pública.
 • Control de tancaments de carrers.
 • Control del mercat dels dimarts.
 • Control de la zona lúdica del port (horaris, seguretat...).
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-03-2022 15:45