El Masnou net

La nova aplicació per a dispositius mòbils per comunicar qualsevol incidència a la via pública del Masnou

Descarregat l'app des de:

Playstore


Appstore
 

 

L'aplicació és gratuïta. No demana un registre previ de l'usuari, permet comunicar incidències classificades en gairebé una desena de categories (calçades i voreres, enllumenat, jocs infantils, mobiliari urbà, neteja viària...), a més d'incorporar un sistema de geolocalització que permet enviar automàticament -conjuntament amb la/les fotografia/es (fins a un màxim de 3)-, les coordenades de la incidència. Un cop registrada la incidència, s’activa un protocol per valorar-la i, si escau, atendre-la des dels serveis municipals. L’usuari, a més, pot fer el seguiment de l’actuació des del mateix telèfon mòbil.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-02-2019 17:07