Despatxos disponibles al Centre d'Empreses Casa del Marquès

Última revisió 18-02-2021 12:20
18/02/2021

El Centre d’Empreses Casa del Marquès té lliures cinc dels divuit despatxos de què disposa. El motiu principal és que el reglament d’aquest Centre, que es va posar en marxa fa sis anys, estableix que les empreses poden estar-hi allotjades fins a un màxim de cinc anys (més un de pròrroga) i, després, han de deixar el relleu a d’altres empreses. La seva cessió pot ser en modalitat de centre de negocis (despatxos ubicats a la primera planta) o de viver (despatxos ubicats a la segona planta reservats per a empreses de constitució recent que podran tenir dret a bonificació sobre el preu de la cessió). Els despatxos disponibles tenen unes dimensions que oscil·len entre els 9,30 i els 18,6 m2 i n’hi ha quatre a la primera planta i un a la segona. Actualment, el coworking és ple, perquè, en compliment de les mesures de seguretat establertes amb motiu de la COVID-19, dels sis espais disponibles només se’n poden llogar tres.

En aquest enllaç podreu veure els despatxos disponibles, els metres que tenen, el preu públic mensual i un plànol. El preu incorpora un seguit de serveis que són comuns per a tots els despatxos en qualsevol de les modalitats d’allotjament, i són els següents:

  • Domiciliació social.
  • Recepció de visites, trucades i correspondència durant l’horari d’obertura del centre.
  • Accés a l’edifici les 24 hores.
  • Subministrament elèctric, connexió a Internet i línia de telèfon fixa.
  • Ús gratuït d’una de les sales de reunions fins a 8 hores mensuals.
  • Accés a l’espai office i possibilitat de llogar espais d’emmagatzematge i arxiu.

El Centre d'Empreses és un equipament emblemàtic, no només pel valor patrimonial de l'edifici, sinó també per la importància que ha adquirit en l'activitat econòmica i empresarial del Masnou. Des de la seva creació, l’any 2014, aquest equipament ha esdevingut el símbol de tots els esforços de l'Ajuntament masnoví i d'altres viles que s'han afegit al projecte, com ara Alella i Teià, per dinamitzar, promoure i enfortir el teixit empresarial del territori.

A més dels atributs tangibles, el Centre d’Empreses ofereix altres serveis, com l’assessorament per a la creació i la consolidació d'empreses; formació sobre temes relacionats amb la gestió empresarial; organització d'esdeveniments dinamitzadors del teixit productiu; cessió de sales de reunió i aules de formació, i altres serveis en línia a través del portal web de la Casa del Marquès.

L’allotjament al centre permet tenir el paraigua de l’Administració durant els primers anys de creació de l’empresa. Part de la Regidoria de Promoció Econòmica es troba físicament a la Casa del Marquès i, per tant, hi ofereixen els recursos i el suport necessari a les persones emprenedores allotjades durant la fase de consolidació del projecte empresarial.

L’equipament és un espai viu i dinàmic amb l’objectiu que es construeixi entre totes les persones que en formen part, tant l’Administració com el teixit empresarial. En aquest sentit, s’està treballant en la posada en marxa de nous projectes de dinamització de l’equipament, perquè esdevingui un espai de referència del Baix Maresme en l’àmbit de l’empresa i l’emprenedoria.

Més informació:

Tota la informació relacionada amb la cessió, els requisits per accedir als serveis d'allotjament així com les tarifes que s'apliquen en cada cas es pot consultar al portal www.casadelmarques.cat.

 

Els despatxos disponibles tenen unes dimensions que oscil·len entre els 9,30 i els 18,6 m2 i n'hi ha quatre a la primera planta i un a la segona.
Els despatxos disponibles tenen unes dimensions que oscil·len entre els 9,30 i els 18,6 m2 i n'hi ha quatre a la primera planta i un a la segona.