El Ple aprova ajuts en matèria d'habitatge i dona llum verda a la remodelació de l'estació d'Ocata

Última revisió 19-11-2018 09:43
16/11/2018

El Masnou es dota per primer cop de subvencions municipals per al lloguer i renova les bases dels ajuts per pagar l’IBI

S’ajorna l’aprovació de les contribucions especials per urbanitzar el carrer de l'Abat Escarré malgrat que el veïnat ho va reclamar a l’audiència prèvia

El Ple municipal del novembre, celebrat ahir, dia 15, va aprovar dues mesures que amplien els ajuts que atorga el consistori en matèria d’habitatge. També va prosperar la remodelació de l’estació d’Ocata i del pas soterrani que hi dona accés.


 

IBI

El Ple ha aprovat les bases per a la concessió d’ajuts per satisfer l’IBI (impost de béns immobles). Les noves bases permetran que més propietaris puguin acollir-se als ajuts, en relació amb les convocatòries d’anys anteriors.

La proposta de l’Equip de Govern va tirar endavant fregant la unanimitat, ja que va obtenir 20 vots a favor (ERC, PDeCAT-Unió, C’s, CUP, ICV i PSC). L’únic vot contrari el va emetre el PP, en no acceptar-se les seves esmenes. El seu portaveu, Federico de las Heras, va criticar que les bases adrecin els ajuts “a persones amb escassa capacitat econòmica”, ja que considera que és una concepció “assistencialista”. Sol·licitava també que es fixessin més requisits per admetre sol·licituds i canvis en els barems vinculats als valors cadastrals. “No estem en contra dels ajuts per pagar l’IBI, sinó del plantejament de les bases”, va concloure.

Per contra, la resta de portaveus van expressar la seva satisfacció en aprovar-se aquests ajuts després de diversos intents. L’últim, en el darrer Ple, el d’octubre, quan ni tan sols es va acceptar que s’inclogués a l’ordre del dia. “Les millores de les noves bases poden aportar beneficis i un increment de sol·licituds”, va manifestar Albert Alfaro, regidor d’Acció Social i Habitatge. La intenció del Govern és accelerar els tràmits administratius per poder fer la convocatòria dels ajuts aquest mateix any.

“Aprovem aquests ajuts en benefici de la nostra ciutadania; val la pena fer esforços per arribar a aquest tipus d’acords”, va dir en referència a la negociació feta entre els grups per obtenir un text amb suport majoritari. Tant l’Equip de Govern com els diversos grups es van comprometre a continuar treballant per tal de “replantejar l’IBI i com repercutir-lo a les famílies”, en paraules d’Alfaro. Aquest replantejament va en el sentit d’establir el concepte de la tarifació social, per adequar més acuradament la càrrega impositiva a la situació socioeconòmica dels contribuents.

 

Lloguers

La segona mesura aprovada en favor del dret a l’habitatge digne és l’aprovació de les bases per concedir subvencions municipals per al pagament del lloguer. Va tirar endavant amb 18 vots a favor (ERC –Govern–, PDeCAT-Unió, C’s, CUP i ICV), 2 abstencions (PSC) i 1 vot en contra (PP).

És el primer cop que l’Ajuntament aprova ajuts municipals al lloguer. Es consideren insuficients els que atorga l’Agència Catalana de l’Habitatge, ja que només dona ajuts quan el preu del lloguer que paga l’inquilí és inferior als 600 euros mensuals. El nou ajut municipal amplia aquest límit fins als 800 euros.

Les bases estableixen ajuts en dues línies, per a conceptes diferents. La primera, per fer front a les despeses inicials quan s’accedeix a un habitatge de lloguer, com fiances i altres aspectes. La segona, per subvencionar parcialment el pagament mensual del lloguer. La primera línia estableix un ajut màxim de 750 euros per llogater. El màxim de la segona s’estableix en el 40% de l’import anual del lloguer, mai superant els 1.800 euros d’ajut anual.

“No hem fet mai cap convocatòria, així que a partir d’aquesta primera experiència podrem avaluar si cal o no fer modificacions en el futur”, plantejava Albert Alfaro. El regidor d’Acció Social i Habitatge afegia que les bases finalment aprovades han incorporat esmenes aportades per diferents grups. “El tema de l’habitatge és complex i dificultós. El lloguer ha patit una pujada important i exponencial, motiu pel qual és important intentar ajudar les persones que viuen al Masnou”, reflexionava Alfaro.

Cadascun amb matisos, tots els grups que van donar-hi suport es van mostrar satisfets pel fet d’aprovar les subvencions. ICV és un dels grups amb qui l’Equip de Govern ha consensuat més aspectes de les bases. Va ser també la formació que va proposar una partida de 60.000 euros al Pressupost del 2018 amb aquest objectiu. “No recordo que cap altre grup ho demanés aleshores”, va manifestar ahir el seu portaveu, Màxim Fàbregas. També va detallar algunes de les modificacions introduïdes a la proposta inical, com donar prioritat a “col·lectius com les persones desnonades, les discapacitades, les víctimes de violència masclista (terme que es va acabar substituint per “violència domèstica” a petició del PDeCAT-Unió) o les famílies amb menys ingressos”.

En canvi, el PSC es va abstenir perquè no es van acceptar les seves propostes de modificació. A grans trets, demanava que s’ampliés l’import màxim de la subvenció total per llogater, augmentar la partida pressupostària i modificar els criteris de ponderació i el sistema de control:  “Hauria de ser automàtic, més curt i amb menys burocràcia”, va demanar Ernest Suñé, portaveu del grup. 

El PP va votar-hi en contra en rebutjar-se les seves esmenes. Federico de las Heras volia que s’exigís un període mínim de deu anys cotitzats a Espanya per admetre sol·licituds de persones estrangeres. “Podríem rebaixar-ho a cinc anys, però tal com estan redactades les bases, se’n poden beneficiar persones estrangeres des del moment zero. Demanem uns mínims perquè no podem donar ajuts a una persona que acaba d’arribar d’un altre país. Són diners que surten de l’estalvi d’aquest Ajuntament, de l’Estat i dels espanyols”. Segons el regidor, això estableix un greuge comparatiu amb “els masnovins que viuen aquí des de fa anys”. Cap altre grup va donar suport a aquesta esmena. Van votar-hi tots en contra, excepte C’s, que es va abstenir.
 

Estació d’Ocata i pas soterrani

La sessió plenària del novembre va donar llum verda al preacord assolit entre l’Equip de Govern i Renfe per remodelar l’estació d’Ocata, fent-la accessible, així com el pas soterrat que comunica el passeig de Prat de la Riba amb l’estació i la platja. Es va aprovar amb 17 vots a favor (ERC, PDeCAT-Unió, C’s, CUP, ICV i PP), 2 vots en contra (CUP) i 2 abstencions (PSC).

Ricard Plana, regidor d’Urbanisme, va explicar que la intenció inicial de Renfe era limitar la inversió exclusivament a l’estació. “Amb les negociacions hem aconseguit una proposta molt avantatjosa per tal que col·laborin en l’adaptació del pas soterrat, fent-lo accessible.” Això s’aconseguirà instal·lant-hi un ascensor. L’ascensor el pagarà Renfe, si bé l’Ajuntament s’haurà de fer càrrec del manteniment. El consistori també s’haurà d’ocupar d’una part de la urbanització de la vorera del passeig Marítim.

L’acord inclou altres millores que Renfe farà al pas soterrat, com càmeres de seguretat, un sistema de bombeig d’aigua en cas d’inundació i nova il·luminació. La inversió total que Renfe hi farà ronda els 3 milions d’euros, segons va detallar l’alcalde, Jaume Oliveras. En aquest mateix sentit es van pronunciar els regidors dels grups de l’oposició que van donar-hi suport i van felicitar el regidor per la negociació duta a terme. “Globalment, els avantatges superen amb escreix els inconvenients. És una proposta millorable, però segurament és la millor que podem tenir”, va expressar Eduard Garcia, del PDeCAT-Unió. Frans Avilés, de C’s, va expressar-se de forma similar, si bé va desitjar “que l’obra es faci amb el rigor que no tenim últimament”.

Al seu torn, Màxim Fàbregas, d’ICV, va detallar i matisar millores incorporades, tot destacant l’èxit de Plana: “Negociar amb un monstre com Renfe no és fàcil”. Entre les millores, va citar la comissió de seguiment que s’haurà de celebrar a petició de qualsevol de les dues parts, que Renfe queda obligada a garantir l’accessibilitat dels veïns i veïnes a la platja encara que el conveni no es renovi. També, que l’empresa ferroviària s’encarregarà de la construcció d’una part de la vorera de la platja i del desplaçament del quiosc de l’ONCE, entre d'altres compromisos.

“Esperem que la millora no faci empitjorar l’estació”, ironitzava Rosa Subirats, de la CUP. “Vista la remodelació que han fet a Premià, tirar-ho endavant és desitjar-nos molt de mal”, continuava. “Volem que es millori, però sense xantatges. És un projecte creat en un despatx i l’Ajuntament no ha estat capaç de redirigir-lo.” Subirats es va mostrar també molt crítica amb el fet que l’estació quedi per sota del nivell del mar, recordant que es pot inundar i que la resta d’ascensors pateixen “inundacions constants i reparacions infinites”. “Tindrem una alternativa a l’ascensor si no funciona?”, preguntava.

També va expressar dubtes Ernest Suñé (PSC), especialment perquè “l’Ajuntament es compromet a fer una despesa sense saber encara l’import de les obres de les quals s’ha de fer càrrec ni si això pot trencar l’equilibri financer”. A més, va mostrar-se en desacord  amb el projecte, afirmant que quedarà un pas soterrat més insegur des de la perspectiva de gènere i que era preferible el projecte inicial de Renfe: “No s’haurien de modificar terrasses, quedaria garantit el túnel i no pagaríem manteniment.” “Han caigut en el parany de Renfe –afirmava–, amb una proposta pitjor i sense quantificar els diners.”

El carrer de l'Abat Escarré, en espera

L’ordre del dia preveia la votació de l’expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials per dur a terme les obres d’urbanització del tram del carrer de l'Abat Escarré que no està urbanitzat. La proposta, bàsicament, establia les aportacions que farien els propietaris d’aquest tram que, entre altres mancances, resta sense asfalt ni vorera en el costat adjacent al Camp Municipal d’Esports Ocata.

En el debat es va decidir retirar la proposta, en constatar-se que no prosperaria, perquè la majoria dels regidors i regidores de l’oposició hi votarien en contra. Així, es vol tornar a negociar el projecte d’urbanització i les contribucions especials i aconseguir el suport de la majoria del Ple. Tot plegat, fent-ho compatible amb el vistiplau de les propietats afectades. Després d’un debat intens que es va allargar durant aproximadament una hora, els portaveus dels grups es van emplaçar a reunir-se al més aviat possible per desencallar aquesta qüestió. L’alcalde va sol·licitar als regidors i regidores que fixessin una reunió la setmana vinent, “sense demora”, tot matisant que “després també s’hauria de parlar amb veïns i veïnes”.

De fet, l’Equip de Govern duia la proposta de contribucions especials al Ple després d’haver acordat el text amb les propietats afectades. Una desena de veïns i veïnes van protagonitzar bona part de l’audiència pública prèvia al Ple a favor de la proposta i amb una pancarta en la qual es reclamava “Un carrer digne”.
 

Altres punts del Ple

El Ple municipal del novembre va tractar, a més, aquests altres punts:

 • Esborrany de l’acta del Ple ordinari del 18 d’octubre del 2018.
  - Aprovat per unanimitat.
   
 • Informacions i comunicacions d’Alcaldia.
   
 • Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
   
 • Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre el compliment dels objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del tercer trimestre del pressupost del 2018.
   
 • Donar compte del compliment de l’article 116 ter de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim local, sobre el cost efectiu dels serveis a l’exercici 2017.
   
 • Donar compte dels terminis de pagament de les obligacions pendents al tercer trimestre del 2018.
   
 • Aprovació inicial de l’expedient número 26/2018 de modificació per crèdit extraordinari finançat amb baixa. La modificació té l’objectiu d’aportar recursos a la redacció d’un nou Pla local d’habitatge.
  - S’aprova per unanimitat.
   
 • Aprovació inicial de l’expedient número 29/2018 de modificació per suplement de crèdit del capítol 1, finançat amb baixa del fons de contingència. Tenia l’objectiu d’aportar recursos a la Deixalleria mancomunada i destinar les compensacions econòmiques del regidor i la regidora de la CUP a l’adquisició de material logístic per a actes populars (a petició pròpia).
  - No prospera.
   
 • S’acorda votar conjuntament els punts 10 i 11. L’un implicava una modificació de crèdit al pressupost (expedient 29/2018). L’altre, acceptar l’increment establert a l’article 18.2 de la Llei 6/2018 de Pressupostos generals de l’Estat.
  El motiu de les dues propostes és fer un increment salarial a tres llocs de feina de l’Ajuntament amb la retribució més baixa.
  - S’aprova amb 19 vots a favor (ERC, PDeCAT-Unió, C’s, ICV, PSC i PP) i 2 abstencions (CUP).
   
 • Modificació de l’acord de condicions laborals dels empleats i empleades de l’Ajuntament del Masnou (prestació d’incapacitat temporal).
  - S’aprova per unanimitat.
   
 • Devolució de la garantia definitiva del contracte de la concessió administrativa per a l’explotació de la guingueta/bar de la zona esportiva de Pau Casals.
  - S’aprova per unanimitat.
   
 • Execució de la sentència 160/2018, de 26 de febrer del 2018, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a favor de FCC i relativa al contracte dels serveis de recollida de residus i neteja viària del passeig Marítim i les platges del Masnou.
  - S’aprova amb 17 vots a favor (ERC, PDeCAT-Unió, C’s, PSC i PP), 2 vots en contra (CUP) i 2 abstencions (ICV).
   
 • Contesta de l’Equip de Govern als suggeriments i les propostes de la sessió anterior.
   
 • Precs i preguntes dels regidors i regidores de l’oposició i adreçades a l’Equip de Govern.
   
 • Moció presentada pel PSC a favor d’iniciar la tramitació per incorporar el Masnou a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
  - S’aprova amb 13 vots a favor (ERC, C’s, ICV, PSC i PP) i 7 en contra (PDeCAT-Unió i CUP). Es troba absent la regidora Monika González, del PSC.
   
 • Moció presentada per ICV sobre la municipalització del servei d’immobilització de vehicles, la retirada amb grua i el trasllat al dipòsit municipal.
  - S’aprova per unanimitat. Es troba absent la regidora Monika González, del PSC.
   
 • Declaració institucional presentada per ERC de suport a la resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència.
  - S’aprova amb 13 vots a favor (ERC, PDeCAT-Unió i ICV), 5 vots en contra (C’s, PSC i PP) i 2 abstencions (CUP). Es troba absent la regidora Monika González, del PSC.
   
 • Declaració institucional presentada per ICV per instar el Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del decret de menjadors.
  - S’aprova amb 13 vots a favor (PDeCAT-Unió, C’s, CUP, PSC i ICV) i 7 abstencions (ERC i PP). Es troba absent la regidora Monika González, del PSC.
   
 • Declaració institucional presentada per ERC a favor de l’absolució dels presos polítics.
  - S’aprova amb 15 vots a favor (ERC, PDeCAT-Unió, CUP i ICV) i 5 vots en contra (C’s, PSC i PP). Es troba absent la regidora Monika González, del PSC.
   
 • Declaració institucional presentada d’urgència per ICV perquè es derogui el delicte d’injúries a la corona i per reafirmar el compromís amb els valors republicans i la democràcia.
  - S’aprova amb 15 vots a favor (ERC, PDeCAT-Unió, CUP i ICV) i 5 vots en contra (C’s, PSC i PP). Es troba absent la regidora Monika González, del PSC.

Ple ordinari, 15 novembre 2018.
Ple ordinari, 15 novembre 2018.
Autor: Domènec Cano Senties.