El Ple del maig aprova noves mesures per pal·liar els efectes del coronavirus

Última revisió 22-05-2020 16:42
22/05/2020

El tercer Ple telemàtic del Masnou, celebrat el 21 de maig, va aprovar noves mesures d’àmbit municipal per continuar fent front a la crisi provocada pel coronavirus. Subvencionar el 50% del Fakaló, augmentar el fons de resposta d’emergència en prop de 76.000 euros i agilitzar els tràmits perquè el teixit comercial rebi ajudes econòmiques al més aviat possible són algunes de les novetats confirmades.

A l’inici de la sessió, l’alcalde, Jaume Oliveras, va informar de la tramesa del Pla de reactivació social i econòmica a tots els grups municipals del consistori. El “document de debat” –així el va definir el batlle- inclou “setanta mesures que s’han anat prenent des de l’inici de la crisi, algunes puntuals i altres que tindran una continuïtat, així com un decàleg amb una proposta de desenvolupament de noves mesures per poder debatre-les amb els diferents grups municipals” i, posteriorment, obrir-ho als diferents òrgans de participació i a la ciutadania en general. Una voluntat semblant tenia la moció presentada al plenari per JxCAT-Units per constituir una taula de diàleg per a la reactivació i transformació econòmica, cultural i social del Masnou que no va ser aprovada en comptar amb els vots a favor de JxCAt (3 vots); Fem Masnou (3 vots) i la CUP (1 vot); el vot en contra d’ERC-AM (9 vots) i l’abstenció del PSC (3 vots) i Cs (2 vots).

També a l’inici de la sessió, l’alcalde va tenir paraules de record per a les més de vint víctimes de la crisi sanitària que haurien estat confirmades pel Departament de Salut de la Generalitat al poble. També per a Jacint Ros, fill adoptiu de la vila del Masnou, traspassat recentment.

Mesures econòmiques més destacades

Una de les mesures econòmiques més importants aprovades és la del Fakaló 2020, l’oferta d’activitats d’estiu per a infants i joves del Masnou, que tindrà una subvenció del 50% del seu cost a càrrec de l’Ajuntament. L’ajuda econòmica s’acompanya de la novetat de la gestió d’aquestes activitats per part del teixit associatiu del Masnou.

Com va explicar el regidor d’Infància, Sergio González, “s’ha fet una aposta pels projectes educatius de proximitat i qualitat impartits a les nostres escoles i espais cívics amb l’esperit d’ajudar els infants que han patit el confinament”. La mesura es destina als nens i nenes de 3 a 12 anys del Masnou i la xarxa de casals que s’oferirà a través de les entitats del Masnou tindrà un cost de 50 euros per setmana/infant, 25 dels quals seran assumits per l’Ajuntament. En total, se subvencionaran 2.640 places, un 92,5% més que les que es van subvencionar l’any passat (200 places). Igualment, es mantindran les places reservades a les famílies en risc d’exclusió social.

La proposta va ser ben acollida per l’oposició, que va votar-hi a favor, a excepció de l’abstenció de la formació Fem Masnou. El grup va justificar-ho per diversos motius a través de la seva portaveu, Neus Villarubia, que en va destacar dos. “Privatitzem els guanys quan les coses van bé i socialitzem quan les coses es compliquen”, va dir per criticar el retorn organitzatiu a l’associacionisme després d’anys de gestió per part d’una empresa privada. En segon lloc, va considerar que “aquesta proposta incideix a augmentar les desigualtats socials que el confinament ha provocat en els infants”. La formació va demanar el retorn a la tarifació social, “igualtat no es el mateix que equitat”, va dir.

El Ple també va aprovar dues modificacions de crèdit que permetran incrementar el fons de resposta per a l’impacte de crisi sanitària per valor de 16.000 euros i 60.000 euros. La primera, realitzada amb la intenció de donar subvencions a entitats de la vila per a la realització del Fakaló d’enguany, no va comptar amb la unanimitat plenària, ja que Fem Masnou es va abstenir. Villarrubia va justificar-ho pel “problema ètic o possible conflicte d’interessos” que podia suposar per a una de les regidores del seu grup, que, a la vegada, és membre d’una de les entitats beneficiàries. Atès que es tracta de subvencions nominatives, no es fa un procés públic sinó que es vehiculen mitjançant convenis, fet amb el qual no està d’acord la formació. “Entenem que és una bona pràctica per transparència i responsabilitat evitar aquest tipus de situacions”, va dir. La segona, destinada a dotar de major pressupost els ajuts socials, va ser aprovada per unanimitat del consistori.

També van aprovar-se dues mesures destinades al teixit comercial del municipi. La primera, aprovada per unanimitat, eximirà del pagament de la taxa de les terrasses per l'ocupació de la via pública dels establiments que en disposin fins que s’aixequin les restriccions per a aquest tipus d’ocupació. La segona modifica parcialment les bases per a la concessió de subvencions per al foment de l’economia local, la consolidació del teixit productiu i l’impuls del mercat de treball aprovades al Ple d’abril de 2018 de les quals es derivaven quatre convocatòries de prop de 52.000 euros. Tal com va explicar la regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch, la modificació es duu a terme per possibilitar el pagament dels ajuts –les bases existents impossibilitaven concedir pagaments avançats o bestretes– i agilitzar els tràmits per concedir-los. “En l’escenari actual –va dir Folch– és cabdal que l’Administració local impulsi les mesures necessàries que permetin més agilitat en benefici del teixit productiu local amb l’objectiu que disposin com més aviat millor d’aquests recursos econòmics concedits”. Aquesta modificació no va comptar amb el suport de Fem Masnou ni la CUP, que es van abstenir.

Reforç dels Serveis Socials

D’entre les mocions aprovades, també n’hi va haver una per fer front a les situacions extremes de vulnerabilitat social derivades de la COVID-19. Presentada per Fem Masnou, amb esmenes incorporades d’ERC-AM i la CUP, l’acord preveu reforçar la plantilla de Serveis Socials de l’Ajuntament, adequar-ne el pressupost, avaluar la situació actual amb un mapa de vulnerabilitat i convocar al Consell de Benestar per coordinar els recursos i els esforços. Així ho va explicar Neus Villarubia, que també va afegir que “pensem que aquestes propostes no seran suficients, en les quals caldrà aprofundir, però serà un bon primer pas”.

La proposta va ser aprovada per unanimitat i els portaveus municipals van manifestar la seva visió positiva al respecte. Fèlix Clemente (CUP), va estar d’acord en “donar una resposta a qui més ho necessita i és mes vulnerable però caldria arribar a més persones”. En aquest sentit va demanar una “proposta global que ajudés a les persones que s’hagin quedat fora dels ajuts”. Clemente es va referir a “persones assalariades que no tenen privilegis, que tenen un nivell no tan baix com les altres però que s’han quedat fora perquè no compleixen els requisits” i va afegir “voldríem solucions també per a elles”. El portaveu de Cs, Frans Avilés, va posar especial èmfasi en mapa de vulnerabilitat. “ Desitgem que el seu compliment doni un mapa de vulnerabilitat social el més acurat possible i sobre el qual poder treballar”.  Des de JxCAT-Units, Meritxell Blanch va veure aquesta crisi com “una oportunitat de canvi que ens ha de servir per enfortir la política al servei de les persones i afavorir un model econòmic, sostenible i equitatiu”. Per part d’ERC-AM, Yulay Martínez, va afirmar que “tots els punts d’aquesta moció ja s’estan treballant actualment des dels Serveis Socials municipals (...) per aconseguir reforçar-los i fer front a les problemàtiques socials derivades de la crisi”. Martínez va ser molt taxativa afirmant que “actualment des dels Serveis Socials municipals s’ha arribat a tothom qui ho ha requerit”. També va anunciar la creació del Punt Covid-19, un nou servei d’atenció ciutadana que s’estrenarà dilluns vinent per oferir informació, suport i assistència a les gestions relacionades amb el paquet d’accions de resposta a l’impacte de la COVID-19 que s’han posat en marxa tant des del municipi com des d’altres administracions.

Altres punts aprovats

Aprovació inicial de modificació de l'apartat 1 de la Base 33 de les subvencions nominatives atorgades per procediment directe. Aprovat per unanimitat.

Tercera pròrroga del contracte, per lots, de la gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei d’escoles bressol municipals del Masnou (LIC 1/2014). Aprovat amb els vots a favor de totes les formacions polítiques a excepció de la CUP; que hi va votar en contra, i Fem Masnou, que es va abstenir.

Aprovació de la pròrroga del Pla local de joventut 2017-2019. Aprovat amb els vots a favor d’ERC-AM (9 vots), PSC ( 3 vots), JxCAT-Units (3 vots); els vots en contra de Fem Masnou (3 vots) i la CUP (1 vot); i l’abstenció de Cs (2 vots).

Compatibilitat d'una treballadora. Aprovat amb els vots a favor d’ERC-AM (9 vots) i Cs (2 vots), el vot en contra de la CUP (1 vot) i les abstencions de Fem Masnou (3 vots), PSC ( 3 vots) i JxCAT-Units (3 vots).

Adhesió a la Xarxa Educació 360 de Diputació de Barcelona. Aprovat per unanimitat.

Establiment dels horaris i els sistemes de recollida selectiva de l’Ordenança General de Residus Municipals. Es va aprovar amb el vot favorable formacions polítiques a excepció de Fem Masnou (3 vots) i JxCAt-Units (3 vots), que es van abstenir.

Punts d’urgència

Van prosperar els quatre punts d’urgència portats a sessió plenària, tres dels quals per adaptar els serveis de les escoles bressol municipal i l’escola de música a la nova situació derivada del coronavirus i de les futures fases que es vagin regulant.

  • Aixecament parcial de la suspensió de l’execució del contracte de la gestió indirecta, en règim de concessió, del servei d’escola municipal de música del Masnou, amb motiu de la crisi sanitària derivada de la COVID-19 (SC 10/2013).
  • Aixecament parcial de la suspensió de l’execució del contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal Sol Solet (lot 1), amb motiu de la crisi sanitària derivada de la COVID-19 (1/2014).
  • Aixecament parcial de la suspensió de l’execució del contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió, de l’escola bressol municipal La Barqueta (lot 2), amb motiu de la crisi sanitària derivada de la COVID-19 (LIC 1/2014).

La votació d’aquests tres punts es va fer de forma conjunta i van quedar aprovats amb els vots a favor de totes les formacions polítiques a excepció de Fem Masnou (3 vots), que es va abstenir, també en la votació de la urgència.

  • Conveni entre l’Ajuntament del Masnou i l’Ajuntament de Teià per a l’execució del projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat. Aprovat per unanimitat.

Altres mocions i declaracions institucionals

  • Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local. Aprovada per unanimitat.
  • Declaració institucional del Grup Municipal de Cs contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del Govern d'Espanya. Aprovada amb els vots a favor d’ d’ERC-AM (9 vots) i Cs (2 vots) i les abstencions de la resta de formacions polítiques.