El Ple d'octubre tomba l'actualització dels ajuts sobre la quota de l'IBI

Última revisió 22-10-2018 08:06
19/10/2018

 

 

Les bases reguladores de la concessió d'ajuts sobre la quota de l'impost sobre béns immobles a favor de persones amb escassa capacitat econòmica aprovades per unanimitat al Ple de juliol de 2017 mantindran la seva vigència després que al Ple del 18 d’octubre no se n'aprovés l'actualització presentada per l’Equip de Govern. Tot i quedar rebutjada, l’alcalde, Jaume Oliveras, va anunciar que mantindria el compromís pres amb els grups municipals favorables a la proposta d’encarregar un “estudi a la Diputació de Barcelona que estableixi uns criteris de tarifació social que serveixin per treballar en una revisió d’aquest import de l’IBI”,  un estudi que permetria, d’una banda, guanyar en equitat, i de l’altra, una major eficiència per part de l’Administració, segons el batlle. 

La urgència per la qual s’havia d’aprovar aquesta proposta va ser rebutjada i no va obtenir la majoria absoluta necessària per poder-la passar a votació pel Ple. L’Equip de Govern (6 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i PSC (2 vots) hi van votar a favor; C’s (3 vots), en contra, i tant PDeCAT-Unió (5 vots) com la CUP-PA (2 vots) es van abstenir. Mentre que els grups municipals que van votar-hi en contra o es van abstenir van opinar que no consideraven prou justificada la urgència, el regidor que havia estat a la recerca d’un consens que havia donat com a resultat la proposta que l’Equip de Govern portava a aprovació, Màxim Fàbregas (ICV-EUiA-E), va dir que “o les noves bases es modifiquen avui o és inviable absolutament fer la convocatòria abans del 31 de desembre de 2018, amb la qual cosa els 60.000 euros de partida per a aquestes bases es perden”. El PP no va tenir representació en aquest Ple i el seu portaveu va excusar la seva absència.

Precisament la falta de Federico de las Heras (PP) al Ple va ser un dels motius que va donar Frans Avilés (C’s) per justificar el seu posicionament: “Heu intentat aprofitar que un regidor que s’havia mostrat molt ferm en la defensa de les seves esmenes en aquest tema i que comptaven amb un ampli suport del consistori avui no hi era”. En aquest sentit, Màxim Fàbregas (ICV-EUiA-E) va respondre que no s’havia aprofitat l’absència de ningú i va criticar la poca dedicació del portaveu de C’s, “que no s’ha pres la molèstia de llegir-se les bases, que són les mateixes que es van presentar fa cinc mesos”.  “He intentat contactar amb vostè i encara l’estic esperant”, va afegir.

Les bases, que, segons l’Equip de Govern, tenien com a finalitat una millora de la regulació de l’atorgament d’ajuts sobre la quota líquida de l’impost sobre béns immobles (IBI) corresponent a l’habitatge habitual de persones que es troben en una situació d’escassa capacitat econòmica i en les quals concorren circumstàncies que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social, ja s’havien intentat aprovar amb anterioritat, al Ple del mes de maig. En aquell moment, el punt va quedar sobre la taula amb la intenció d’aprovar-lo amb el màxim consens possible. L’acord de l’Equip de Govern amb ICV-EUiA-E i PSC que es volia portar a votació en aquest Ple tampoc no va poder veure la llum.

Els grups favorables a la proposta van lamentar no haver pogut votar aquest punt. El portaveu socialista, Ernest Suñé, va explicar que al seu dia, el mes de maig passat, havien presentat “esmenes que milloraven el ventall de persones beneficiàries, així com l’import”, però que, després d’un debat amb el grup d’ ICV-EUiA-E, “tot i que creiem que les nostres esmenes eren més generoses, vam decidir actuar amb pragmatisme per no impedir la millora de les bases actuals”. Màxim Fàbregas va reconèixer l’esforç del grup socialista i va explicar que la proposta “intentava que el nombre de famílies que poguessin accedir a aquests ajuts fos més ampli i d’un import superior, i per això hi havia condicions de les bases que es modificaven”. Fàbregas va cloure que “alguns partits tindran complicat explicar per què no han donat suport a una proposta que no perjudica a ningú i que impedirà que moltes famílies del Masnou s’hagin quedat sense aquesta possibilitat.”

Frans Avilés (C's) va voler recordar que, tot i no haver arribat a un consens per millora-les, “la gent té unes bases aprovades i podrà optar a aquests ajuts”. La manca d’informació a temps i “haver treballat d’esquenes a alguns dels grups municipals” van ser els arguments als quals, a més d’Avilés, també van donar suport Jordi Matas (PDeCAT-Unió) i Dídac Miró (CUP-PA). “Són temes que nosaltres hem portat durant molts anys. Què costa trucar-nos per dir: volem fer-hi aquestes modificacions?”, va dir Matas. Fàbregas va rebatre les paraules del regidor demòcrata afirmant que s’havia posat en contacte amb el seu grup municipal i Eduard Garcia (PDeCAT-Unió) va aclarir que “és veritat que va contactar-nos per intentar desllorigar aquesta situació, però creiem que a qui correspon fer-ho és a l’Equip de Govern”. També va dir que “li vaig comentar que nosaltres, de moment, no veiem clara la proposta” i va criticar “que tampoc no se’ns hagués informat d’aquest tema a la passada Junta de Portaveus“. D’altra banda, Dídac Miró (CUP-PA) va explicar que “anàvem a aprovar aquestes bases malgrat que no les sentim nostres, perquè les consecutives vegades que han passat per aprovació sempre hem manifestat la nostra voluntat de tendir cap a un impost progressiu, que no requereixi uns ajuts”. Miró va afegir que “així no es fan les coses i no entenem per què la urgència d’última hora d’un tema que té unes dates clares i sobre el qual és prou difícil de trobar un posicionament per una organització assembleària com la nostra amb tan poc temps de marge”.

El debat de les mocions també va ocupar gran part del Ple. La moció presentada pel Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ en què sol·licita que es proposi al Consell de Patrimoni Cultural el nom de plaça de l'U d'Octubre de 2017 per a la plaça situada entre els carrers d'Itàlia, de Roger de Flor i Flos i Calcat va quedar rebutjada, en comptar amb els vots a favor del partit que la va presentar (5 vots), el vot contrari de C's (3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i PSC (2 vots) i les abstencions de l’Equip de Govern (6 vots) i la CUP-PA (2 vots). Per contra, van ser aprovades les mocions que demanaven, a proposta del Grup Municipal d'ICV-EUiA-E, mesures de compensació als comerciants i titulars d'activitats econòmiques afectats per les obres municipals –que va comptar amb els  vots contraris l’Equip de Govern (6 vots) i la CUP-PA (2 vots)–; i la presentada pel grup de Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-UNIÓ), amb esmenes incorporades de C’s, ICV-EUiA-E i PSC, per sol·licitar que les estacions de tren del Masnou i Ocata passin a integrar-se a la zona tarifària 1, primera corona, que únicament va comptar amb el vot contrari de la CUP-PA (2 vots).

Altres punts que es van debatre al Ple:

•    Es va donar compte del Decret d'alcaldia amb número 2036, amb data 10 d’octubre de 2018, pel qual es modifica el règim de dedicacions d'un regidor.
•    Es va ratificar el Decret d'alcaldia número 1964, de data 1 d'octubre de 2018, de nomenament dels representants del Consell Municipal de Promoció Econòmica al Consell de la Vila. 
•     Es va aprovar la modificació de la vigència de l'annex VI (productivitat) de l'acord de condicions laborals empleats i empleades públiques. L’únic grup a votar-hi en contra va ser la CUP-PA (2 vots).
•    Es va aprovar el conveni de delegació de la competència municipal del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) al Consell Comarcal del Maresme per als anys 2019-2021 i addenda econòmica per a l'any 2019. Els grups que van votar-hi en contra van ser ICV-EUiA (2 vots) i la CUP-PA (2 vots).
•    Es va aprovar, provisionalment, la modificació puntual del PGOU en el sector 10 Llevant. En contra hi va votar ICV-EUiA (2 vots) i es van abstenir PDeCAT-UNIÓ (5 vots) i la CUP-PA (2 vots).
•    Es va aprovar, provisionalment, la modificació puntual del PGOU en l'àmbit de la UA1 Can Montals. L’únic grup a votar-hi en contra va ser la CUP-PA (2 vots).
•    Es van prorrogar les  guinguetes per a l’any 2019. L’únic grup a votar-hi en contra va ser la CUP-PA (2 vots).

Declaracions institucionals

•    Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC-AM-MES amb motiu del primer aniversari de l'1 d'octubre. Va ser aprovada en comptar amb els vots a favor d’ERC-AM-MES (6 vots) i PDeCAT-UNIÓ (5 vots); en contra de C’s (3 vots) i PSC (2 vots) i les asbtencions d’ICV-EUiA (2 vots) i la CUP-PA (2 vots).
•    Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP a favor del diàleg polític dins el marc legal de l'Estatut i la Constitució. No va ser aprovada en comptar amb els vots contraris de tots els partits a excepció d’ICV-EUiA (2 vots), que es va abstenir.
•    Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de suport als actes del 80è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals. Es va aprovar per unanimitat.

Audiència pública

En el torn de l’audiència pública prèvia a la sessió plenària, les consultes van ser sobre els problemes de manteniment de les mines d’aigua del municipi d’una usuària de la Mina Malet i el desacord d’un ciutadà amb la gestió de la neteja de la via pública.