El Ple posa nom a l'Illa Centre: plaça Nova de les Dones del Tèxtil

Última revisió 06-02-2019 09:51
25/01/2019

En la sessió de gener s’ha oficialitzat la renúncia de Federico de las Heras (PP) i la sortida del grup de C’s d’un dels tres membres que tenia: Fontcuberta passa a ser regidor no adscrit
 

El Ple Municipal del gener, celebrat ahir, dia 24, va aprovar inicialment el nom oficial del nou gran espai públic que s’inaugurarà en breu i que fins ara era conegut com a Illa Centre. A partir d’ara passarà a dir-se plaça Nova de les Dones del Tèxtil.

La proposta va tirar endavant amb 14 vots a favor i 7 en contra. Entre els vots favorables, hi havia els 6 de l’Equip de Govern (ERC), juntament amb els de C’s (2), ICV-EUiA (2), PSC (2), PP (1) i el regidor no adscrit Joan Fontcuberta (1). Van votar-hi en contra els representants del PDeCAT-Unió (5) i de la CUP (2).

Tal com va introduir l’alcalde, el nom aprovat, plaça Nova de les Dones del Tèxtil, és el resultat de diverses aportacions. La proposta inicial, que era plaça Nova, va sorgir del grup de treball d’Honors i Distincions del Consell de Patrimoni Cultural del Masnou. Sobre aquesta, el Grup Municipal del PSC va suggerir que s’hi afegís de les Dones del Tèxtil, cosa que va acabar aprovant el Ple.

Ernest Suñé, portaveu del PSC, va explicar que duien a terme aquesta iniciativa “en homenatge a totes les dones treballadores”, ressaltant, però, les de la indústria tèxtil masnovina: “S’ha de reconèixer la força laboral d’aquestes dones, que a través de l’estalvi i l’esforç van fer progressar econòmicament tota la vila, família a família”. I això malgrat “ser de les treballadores més mal pagades i més explotades, històricament i a escala mundial”, va recordar Suñé.

L’alcalde, al final de l’exposició d’aquest punt, va agrair i felicitar aquesta esmena, subratllant la idoneïtat del nom escollit, també tenint en compte que l’indret on se situa aquesta nova plaça és el lloc on s’havien aixecat l’antiga fàbrica tèxtil de Cal Soberano per instal·lar-s’hi després Dogi, empresa tèxtil que continua ubicada al Masnou, però al polígon situat a prop del límit amb Premià de Mar. Alhora, va fer esment de les diverses iniciatives culturals i històriques que recorden el pes de la indústria tèxtil en l’economia masnovina i el paper que van tenir-hi les dones que hi treballaven. Elena Crespo, d’ICV-EUiA, es va afegir en termes molt similars a l’agraïment envers la proposta del PSC, “per recordar l’aportació de les dones treballadores en el progrés de la nostra vila”.

Els dos grups que van votar-hi en contra, PDeCAT-Unió i la CUP, ho van fer per motius diferents. Romà López, de PDeCAT-Unió, va argumentar la seva oposició per coherència amb la moció presentada anteriorment pel grup en la qual sol·licitaven que el nou espai es digués plaça de l’U d’Octubre del 2017. “És l’espai ideal per dur aquest nom: una plaça gran que està cridada a ser un dels eixos principals del municipi”, lamentava. Va afegir que el seu grup comparteix l’homenatge a les dones del tèxtil, “però era compatible amb el nom de l’U d’Octubre, potser instal·lant un monument o monòlit a la plaça”. “Demanem a l’alcalde que s’hi interessi i que proposi un altre espai similar que pugui dur el nom U d’Octubre”, va afegir. Jaume Oliveras va recollir el guant, avançant que traslladaria la proposta al Consell de Patrimoni Cultural per tal que el Masnou compti amb un espai públic que recordi els fets de l’1 d’octubre del 2017.

Els motius de la CUP per votar-hi en contra van ser exposats per Rosa Subirats: “S’hauria d’haver fet un procés participatiu per decidir-ho. La plaça tindria un nom de debò i la gent podria sentir que participa en les decisions, però aquí la participació fa pànic.” Subirats continuava afirmant que “l’afegit fa que el nom sigui encara més ridícul; la visibilització de les dones no ha de venir de despatxos tancats amb homes que decideixen sense comptar amb ningú”. Al final del debat, l’alcalde va respondre-li que el Consell de Patrimoni Cultural “és un òrgan de participació ciutadana” i que diverses dones en són membres. “De fet, crec que són majoria”, va dir.

Frans Avilés, portaveu de C’s, malgrat que va votar a favor del nom íntegre, va proposar a l’inici del debat que, vista la proposta del PSC, se n’eliminés l’adjectiu nova, de manera que el nom resultant seria plaça de les Dones del Tèxtil. L’alcalde va objectar que, per donar sortida a aquesta petició, s’hauria de retirar el punt, informar de la nova idea al Consell de Patrimoni Cultural i atendre el veredicte que en sorgís. Davant d’això, Avilés va afirmar: “No volem entorpir la decisió; hi votarem a favor. Tot i que la proposta final és millorable, entenem que és un bonic homenatge a totes les dones treballadores”.
 

Canvis en la composició del Ple

En aquesta sessió plenària es van anunciar i oficialitzar dos canvis en la composició del Ple, que afecten els grups de C’s i el PP.

El fins ara portaveu i únic representant del PP, Federico de las Heras, va anunciar que renunciava voluntàriament al càrrec de regidor. A partir d’ara serà Antonio Marset Boza qui representarà les persones que van votar el PP en les eleccions municipals del 2015 i durant els mesos que resten per a la fi de l’actual mandat. Marset era el candidat següent a la llista electoral del PP en aquells comicis.

En el seu comiat, De las Heras es va mostrar orgullós d’haver intentat representar els seus votants amb dignitat i a la ciutadania en general, sempre sota “principis morals indestructibles”. Alhora, va acusar els partits independentistes de trencar aquests principis i de destruir el que havia estat Catalunya, i, després de desitjar bona sort als qui seguien, es va acomiadar amb un “Visca el rei, visca Espanya, visca Catalunya!”, abans que la resta de portaveus i el mateix alcalde li dediquessin unes paraules de comiat.

D’altra banda, el grup de C’s passa de comptar amb tres membres a tenir-ne dos. Joan Fontcuberta ha decidit abandonar el grup, si bé manté l’acta com a regidor no adscrit. El regidor, que ja es va ubicar separat dels seus excompanys, va explicar que ha pres aquesta decisió perquè s’ha sentit apartat de les decisions de la direcció del partit i per considerar que la formació prioritza temes nacionals per damunt dels municipals. A més, va anunciar la seva voluntat de presentar-se a les properes eleccions municipals, que se celebren el mes de maig, sota les sigles del Grup Independent del Masnou (GIM), per representar els interessos de la ciutadania del municipi.
 

Altres punts del Ple

Un altre dels punts que va generar cert debat va ser l’aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU del Masnou sector 10 Llevant La Colomina N2. De fet, és una modificació que ja s'havia presentat al Ple anterior però que va ser rebutjada. En aquesta ocasió, però, va aprovar-se amb 14 vots vots a favor i 7 abstencions. Els vots favorables els van emetre els 6 membres de l’Equip de Govern (ERC), juntament amb els de C’s (2), CUP (2), PSC (2), PP (1) i el regidor no adscrit Joan Fontcuberta (1). Van abstenir-se PDeCAT-Unió (5) i ICV-EUiA (2). En paraules del regidor Ricard Plana (Urbanisme) en presentar la proposta, “si prospera, aconseguiríem 3.000 metres quadrats de terreny per a equipaments públics”.

També va suscitar debat, especialment entre la primera tinenta d’alcadia, Sílvia Folch, i el portaveu del PSC, Ernest Suñé, la proposta de resolució de la Comissió Informativa Municipal sobre Processos Selectius i Contractacions de Personal. En aquest cas, es va votar primer una esmena presentada per l’Equip de Govern (ERC) per tal de retirar un dels punts de la resolució, sobre l’establiment d’una auditoria independent. Es va rebutjar l’esmena, en obtenir 6 vots favorables (ERC), 11 en contra (PDeCAT-Unió, C’s, ICV-EUiA i PSC) i 4 abstencions (CUP, PP i regidor no adscrit J. Fontcuberta). Finalment, doncs, es va aprovar la resolució amb el seu redactat original, amb 9 vots a favor (PDeCAT-Unió, ICV-EUiA i PSC), 6 en contra (ERC) i 6 abstencions (C’s, CUP, PP i regidor no adscrit J. Fontcuberta).
 

La resta de temes que es van tractar al Ple són els següents:

 • Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 20 de desembre de 2018.
  - Aprovat per unanimitat.
   
 • Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.
   
 • Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
   
 • Donar compte de la voluntat del regidor Fontcuberta d’abandonar el grup de C’s i passar a ser regidor no adscrit.
   
 • Donar compte de la resolució de concessió d'una comissió de serveis per ocupar el lloc de treball d'Intervenció a l'Ajuntament del Masnou.
   
 • Aprovació inicial de l'expedient 01/2019 modificació per crèdits extraordinaris finançat amb romanent de Tresoreria. Motiu: dotar de crèdit les subvencions nominatives durant l’exercici 2019.
  - S’aprova amb 15 vots a favor (ERC, PDeCAT-Unió, C’s i PSC), 1 vot en contra (PP) i 5 abstencions (CUP, ICV-EUiA, regidor no adscrit J. Fontcuberta).
   
 • Aprovació inicial de l'expedient 02/2019 modificació per crèdits extraordinaris finançat amb baixa. Motiu: adquisició d’equipament informàtic i vehicles.
  - S’aprova amb 19 vots a favor (ERC, PDeCAT-Unió, C’s, ICV-EUiA, PSC, PP i regidor no adscrit J. Fontcuberta) i 2 abstencions (CUP).
   
 • Proposta d'urgència. Expedient 03/2019 modificació pressupostària: Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit. Motiu: incrementar en 75.000€ el crèdit municipal per dotar la convocatòria d'ajuts destinats al lloguer i a l'habitatge.
  - S'aprova per unanimitat, tant la inclusió del punt per la via urgent a la sessió plenària com l'aprovació de la proposta. 
   
 • Increment retributiu del personal de l’Ajuntament del Masnou, exercici 2019.
  - S’aprova per unanimitat.
   
 • Aprovació inicial de les Bases reguladores de la participació com a establiment expositor en fires comercials organitzades per l'Ajuntament del Masnou.
  - S’aprova amb 19 vots a favor (ERC, PDeCAT-Unió, C’s, ICV-EUiA, PSC, PP i regidor no adscrit J. Fontcuberta) i 2 abstencions (CUP).
 • Addenda del contracte de gestió i explotació de les sales de vetlla, per tal de millorar les instal·lacions i els serveis funeraris.
  - S’aprova amb 14 vots a favor (ERC, C’s, ICV-EUiA, PSC, PP i regidor no adscrit J. Fontcuberta) i 6 abstencions (PDeCAT-Unió i CUP).
   
 • Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.
   
 •  Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.
   
 • Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per facilitar l'ampliació del parc d'habitatge (públic i amb protecció oficial).
  - A petició de C’s, es va votar per separat el primer punt de la moció, que demana que “en les activitats constructives en habitatges plurifamiliars s’hagi de destinar almenys el 30% d’aquest sostre a habitatges de protecció pública, el qual es destinarà prioritàriament a lloguer social”.
  S’aprova el punt, amb 16 vots a favor (ERC, PDeCAT-Unió, ICV-EUiA, PSC i regidor no adscrit J. Fontcuberta), 1 vot en contra (PP) i 4 abstencions (C’s i CUP).
  - S’aprova la resta de punts de la moció, amb 18 vots a favor (ERC, PDeCAT-Unió, C’s, ICV-EUiA, PSC i regidor no adscrit J. Fontcuberta) i 3 abstencions (CUP i PP).
   
 • Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ en nom de La Crida-El Masnou sobre monarquia o república.
  - S’aprova amb 13 vots a favor (ERC, PDeCAT-Unió i ICV-EUiA), 5 en contra (C’s, PSC i PP) i 3 abstencions (CUP i regidor no adscrit J. Fontcuberta).
   
 • Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Ciutadans sobre l'augment de mitjans en l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Mossos de Premià de Mar per garantir la seguretat ciutadana.
  - Es rebutja, amb 16 vots en contra (ERC, PDeCAT-Unió, CUP, ICV-EUiA i el regidor no adscrit J. Fontcuberta) i 5 a favor (C’s, PSC i PP).
   
 • Presa de raó de la renúncia voluntària al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament formulada pel senyor Federico de las Heras Garrido.
   

Audiència prèvia i intervenció del públic

Abans de la sessió plenària va tenir lloc l’audiència pública prèvia que es convoca abans de cada Ple. Van intervenir-hi diversos ciutadans i ciutadanes, que van expressar preguntes o queixes sobre: habitatges de protecció oficial en règim de lloguer social; el contenciós obert per l’empresa que tenia la concessió del transport públic durant cinquanta anys i fins al 2015; l’enderroc d’una part de la Nècora (port); i el fet que, segons el ciutadà que va expressar-se, la policia local no acudís a atendre’l després de patir un accident de moto i de trucar per demanar-los que hi anessin.

Finalment, en el torn final d’intervencions del públic, va prendre la paraula un representant de la secció local de la Crida Nacional, en relació amb la declaració institucional presentada en nom seu i aprovada al mateix Ple. Després, el president de la Colla Gegantera del Masnou, en resposta a la intervenció del portaveu de C’s sobre la participació de la colla a la recent trobada de gegants davant la presó de Lledoners. Finalment, un ciutadà va destacar la importància de la implicació ciutadana en la pervivència de la cultura popular.