L'alcalde decreta el nou cartipàs del govern municipal

Última revisió 17-06-2019 14:53
17/06/2019

Jaume Oliveras Maristany, reelegit aquest dissabte Alcalde del Masnou en el Ple de Constitució de l’Ajuntament per al mandat 2019-2023, ha signat aquest matí els decrets amb els quals ha atribuït les responsabilitats que ostenta cadascun dels membres del govern, així com les funcions que delega a la Junta de Govern Local i els regidors i regidores que en formen part.

El nou govern municipal compta amb 9 membres, incloent-hi l’alcalde. Són els 9 regidors i regidores del grup municipal ERC-AM, la llista més votada en les eleccions municipals celebrades el 26 de maig del 2019. És, per tant, un govern monocolor en minoria. La majoria absoluta del Ple Municipal s’assoleix amb 11 vots, ja que compta amb un total de 21 regidors i regidores.

El nou govern municipal, a més de l’Alcaldia, s’estructura en tres àrees, dirigides per les tres persones que ostenten una Tinença d’Alcaldia. Són les següents:

 • Àrea de Serveis Generals.
  Primera Tinença d’Alcaldia: Sílvia Folch Sánchez.
   
 • Àrea de Territori.
  Segona Tinença d’Alcaldia: Ricard Plana Artús.
   
 • Àrea de Comunitat i Persones.
  Tercera Tinença d’Alcaldia: Cristina Ramos Santamaria.

Cadascuna d’aquestes àrees es desplega en diverses regidories. La relació i el regidor o regidora que se n’encarrega és la següent:

Àrea de Serveis Generals
Primera Tinença d’Alcaldia: Sílvia Folch Sánchez.

 • Regidoria d’Hisenda: Oriol Fernández Saltor.
 • Regidoria de Serveis Generals: Oriol Fernández Saltor.
 • Regidoria de Modernització i Atenció Ciutadana: Sílvia Folch Sánchez.
 • Regidoria de Seguretat Ciutadana: Sílvia Folch Sánchez.
 • Regidoria de Promoció Econòmica: Sílvia Folch Sánchez. Amb Neus Tallada Moliner com a regidora adjunta.
 • Regidoria de Turisme: Neus Tallada Moliner.

Àrea de Territori
Segona Tinença d’Alcaldia: Ricard Plana Artús

 • Regidoria de Medi Ambient: Cristina Ramos Santamaria.
 • Regidoria de Mobilitat i Via Pública: Albert Alfaro Giró.
 • Regidoria d’Urbanisme i Obres: Ricard Plana Artús.
 • Regidoria de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge: Sílvia Folch Sánchez.

Àrea de Comunitat i Persones
Tercera Tinença d’Alcaldia: Cristina Ramos Santamaria.

 • Regidoria d’Acció Cívica: Sergio González Fernández.
 • Regidoria d’Acció Social: Yulay Martínez Castillo.
 • Regidoria de Cultura: Neus Tallada Moliner. Amb Sergio González Fernández com a regidor adjunt.
 • Regidoria d’Educació: Cristina Ramos Santamaria.
 • Regidoria d’Esports: Ricard Plana Artús.
 • Regidoria de Gent Gran: Sergio González Fernández.
 • Regidoria d’Habitatge: Albert Alfaro Giró.
 • Regidoria d’Igualtat: Yulay Martínez Castillo.
 • Regidoria d’Infància i Joventut: Sergio González Fernández.
 • Regidoria de Salut Pública i Consum: Albert Alfaro Giró.

Alcaldia
Les tres àrees depenen jeràrquicament de l’Alcaldia, que a més de totes les funcions que no s’han delegat, ostenta les següents:

 • Direcció i coordinació de l’acció del govern municipal, a través del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i dels instruments de gestió relacionats.
 • Polítiques de Comunicació i publicacions municipals.
 • Protocol i Acció Institucional.
 • Participació ciutadana i Transparència.
 • Projectes estratègics municipals.
   

Junta de Govern Local

A més de delegar funcions en àrees i regidories, l’alcalde ha signat aquest matí el decret d’Alcaldia que designa els membres de la Junta de Govern Local. Són els següents:

 • Jaume Oliveras Maristany (Alcalde i president de la Junta de Govern Local).
 • Sílvia Folch Sánchez.
 • Ricard Plana Artús.
 • Cristina Ramos Santamaria
 • Sergio González Fernández.
 • Neus Tallada Moliner.
 • Oriol Fernández Saltor.

A banda de designar-ne els membres, el decret delega a la Junta de Govern Local algunes de les atribucions de l’Alcaldia, relatives a Urbanisme, Contractació, Recursos Humans, Rendes, Intervenció, entre altres.

Equip de govern i grup municipal d'ERC-AM al Ple Municipal del Masnou, mandat 2019-2023.
Equip de govern i grup municipal d'ERC-AM al Ple Municipal del Masnou, mandat 2019-2023.
Autor: Ramon Boadella.