L'Equip de Govern explica el projecte per crear una nova gran plaça al pati del Casino

Última revisió 29-03-2021 10:50
26/03/2021

Unes seixanta persones participen en l’audiència pública convocada per exposar la modificació del pla urbanístic que engega aquesta transformació

Prop d’unes seixanta persones van participar ahir al vespre en l’audiència pública telemàtica que va organitzar l’Equip de Govern per explicar la nova gran plaça pública que vol crear al pati del Casino. El projecte ja camina, després que el Ple del 18 de febrer aprovés de forma inicial la modificació de la qualificació d’aquest terreny al Pla general d’ordenació urbanística (PGOU).

L’audiència es va haver de fer de forma telemàtica per evitar els riscos de contagi que implica la pandèmia de la COVID-19. La presentació del projecte va ser a càrrec de l’alcalde, Jaume Oliveras, i dels tinents d’Alcaldia Ricard Plana, regidor d’Urbanisme i Obres, i Anna Torrijos, regidora de Plans i Projectes Estratègics.

Al llarg de l’hora i mitja que va durar, el nombre de persones que hi estaven connectades va oscil·lar al voltant de les seixanta. Prèviament, se n’hi havien inscrit vuitanta per rebre l’enllaç de la conferència. Les que van assistir a la conversa virtual van poder plantejar preguntes i expressar opinions al xat escrit de la trobada telemàtica. Va haver-hi força comentaris positius, engrescats davant la possibilitat que el Masnou compti amb una gran plaça situada al centre del municipi. És una zona urbanísticament molt densa, amb dèficit d’espai públic i situada entre els dos barris històrics del Masnou: el nucli antic i Ocata.

També va haver-hi algunes crítiques i, sobretot, moltes preguntes: sobre les negociacions amb l’entitat propietària del terreny, el Casino, per arribar a un acord; la rehabilitació i obertura de l’històric teatre del recinte; l’aprofitament urbanístic que preveu la modificació del PGOU en dues petites porcions de l’àmbit; o sobre com afectarà la mobilitat el tancament al trànsit de vehicles del carrer de Tomàs Vives, entre altres temes. Oliveras, Plana i Torrijos van procurar respondre-les totes.

L’Equip de Govern va subratllar en tot moment l’interès públic del projecte, derivat de la creació d’una plaça en aquest indret estratègic per al municipi. També van destacar la dinamització social i comercial que implicarà, així com els canvis que generarà en la mobilitat, traient espai al trànsit per atorgar-lo als vianants. Van incidir, però, en el fet que “el procés tot just acaba de començar”, tal com va dir l’alcalde. “Hem de continuar debatent, dialogant i trobant els màxims espais d’acord”, va continuar Oliveras per fer explícita la voluntat de l’Equip de Govern d’arribar a un acord amb l’entitat que permeti que se senti justament compensada. Alhora, es va comprometre a “obrir un procés de participació per articular diferents propostes”, en un estadi més avançat del projecte. La voluntat és fer-lo compatible amb l’eventual acord al qual es vol arribar amb el Casino, segons es podia desprendre de les paraules d’Oliveras.

Proposta i alternatives

El canvi urbanístic es va aprovar al Ple de forma inicial, de manera que encara pot ser modificat. S’hi preveu l’obertura d’una plaça, que s’estendria des dels jardins de Can Malet i la façana de l’Ajuntament del carrer de Tomàs Vives fins al carrer de Roger de Flor, en l’eix est-oest. L’altre eix de la plaça aniria des de l’edifici del Casino fins al carrer de Sant Rafael. Aquesta via, doncs, quedaria oberta a aquest nou espai públic en l’extrem que la connecta amb el carrer de Tomàs Vives, ja que s'eliminaria el mur que actualment tanca el recinte. La nova plaça seria enjardinada i mantindria l’arbrat que ja té l’espai, format per, aproximadament, una vintena de plàtans. La voluntat de crear una plaça verda i permeable a l’aigua de pluja impedeix que s’hi pugui construir un aparcament soterrat. Això, a més, seria contrari a un dels objectius del projecte, que és reduir el trànsit al nucli antic, segons va detallar el regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, arran d’una pregunta que plantejava la creació d’un pàrquing.

Com a proposta per compensar l’entitat, la modificació del PGOU preveu l’aprofitament urbanístic de dues porcions petites de l’actual pati del Casino. En l'una es crearia un edifici de planta baixa per a locals comercials que recorreria el cantó nord de la plaça, en paral·lel al carrer de Sant Rafael. En l’altra porció s’hi alçaria un edifici de planta baixa més dues alçades que quedaria arrenglerat amb les cases del cantó est del carrer de Roger de Flor, sense que això impedeixi que aquesta via quedi oberta a la nova plaça. Implica, a més, el tancament al trànsit del tram inferior del carrer de Tomàs Vives, que s’integraria a la plaça, dins l’espai exclusiu per a vianants. Tot plegat ocupa una superfície de 3.000 metres quadrats. D’aquests, 2.200 passarien a ser sòl públic (1.800 metres quadrats per a espais verds, 110 per a equipaments i 350 per a vial).

Plana va matisar que l’aprofitament urbanístic per a l’entitat inclòs en la modificació és només una proposta: “Creiem que és interessant per al Casino, una oportunitat per rebre ingressos, però no és l’única opció”. “Potser prefereixen terrenys per crear una zona esportiva”, va exemplificar per mostrar la disposició de l’Equip de Govern a estudiar alternatives. La regidora Anna Torrijos va admetre que “ara mateix l’entitat s’oposa al projecte”, tot responent  una de les preguntes formulades per la ciutadania. “Continuarem parlant amb el Casino i podem buscar la fórmula perquè l’entitat pugui explicar el seu posicionament”, va afegir.

Fins al moment, una de les alternatives que ha plantejat l’entitat és substituir els murs perimetrals del pati per una tanca que permetria obrir-lo els dies que es decidís o per a determinats esdeveniments, cosa que voldrien regular amb un conveni. “Nosaltres basem la nostra proposta en l’interès públic, en la creació d’una plaça oberta”, va afirmar Torrijos, per donar a entendre que l’Ajuntament no accepta l’oferta de l’entitat. Amb tot, es va mostrar optimista: “Hi ha una base per a la negociació, que estem explorant, i n'estem parlant, sobretot pel que fa al teatre”.

En realitat, el teatre del Casino, un equipament d’un gran valor històric i patrimonial que es troba en mal estat i que cal rehabilitar, no està inclòs en la modificació del PGOU aprovada. Tanmateix, és un tema que hi està estretament vinculat i que es pretén abordar en paral·lel a la creació de la plaça. De fet, sí que s’ha inclòs al projecte l’eixamplament de l’edifici per tal “d’ampliar la caixa escènica amb l’objectiu d’adequar el teatre a les necessitats actuals de les arts escèniques i posar-lo en marxa”, segons va explicar el regidor d’Urbanisme, Ricard Plana. Davant els dubtes expressats per una persona sobre si el Masnou té prou mida perquè funcionin dos teatres, Torrijos es va mostrar convençuda que sí: “S’ha plantejat una cessió del teatre [de l’entitat a l’Ajuntament] per tal que aculli part de la programació estable d’arts escèniques. El Pla d’equipaments culturals per al Masnou de la Generalitat de Catalunya inclou un teatre i una sala B, que seria l’Espai Escènic de Ca n’Humet”.

De fet, la rehabilitació del teatre i de l’edifici del Casino podria ser o formar part de la compensació a l’entitat. “La creació d’aquesta plaça és una necessitat pública i s’ha de compensar adequadament. N’hem plantejat una que és possible [en referència a l’aprofitament urbanístic], però podem arribar a la conclusió que siguin locals o diners, o actuacions per arreglar l’edifici, que tindria un cost important i molt difícil d’afrontar per part de l’entitat. És una possibilitat, que es podria dur a terme a través dels mecanismes adequats i si queda inclosa dins l’entesa a la qual es vol arribar amb l’entitat”, va detallar Plana.

Vista àeria del pati del Casino, que es vol transformar en una plaça pública (Google Maps).
Vista àeria del pati del Casino, que es vol transformar en una plaça pública (Google Maps).