L'Equip de Govern ret comptes amb la ciutadania

Última revisió 04-02-2019 09:22
01/02/2019

Abans de finalitzar el gener, el dijous 31, l’Equip de Govern de l’Ajuntament del Masnou va convocar una audiència pública en la qual va fer balanç del Pla d’acció municipal (PAM) 2015-2019, una iniciativa que s’ha dut a terme cada any des del 2016, precisament emmarcada dins d’aquest Pla quadriennal. “Aquest Pla és un instrument de treball que no havíem tingut mai a l’Ajuntament i vam veure que era bo per fixar-se uns objectius, anar-ne veient el compliment i, alhora, donar compte a la ciutadania de l’estat dels projectes”. Així ho va explicar l’alcalde, Jaume Oliveras, a la sessió durant la qual va exposar les principals fites assolides així com el mapa de les inversions més rellevants d’aquest mandat a l’espai públic.  

Abans, però, el batlle va oferir algunes dades pressupostàries i va dir que “partim d’un Ajuntament molt sanejat, amb una capacitat d’inversió important”, però “amb restriccions legislatives en la despesa ordinària imposades per l’Estat”. Pel que fa al deute públic —que és el pagament de préstecs—, va explicar que ha anat disminuint, i ha passat de 3,8 milions d’euros l’any 2015 a 1,9 milions aquest 2018. “La tendència d’aquests darrers anys ha estat disminuir el deute públic, reduir la despesa de les actuacions de caràcter general i augmentar la despesa de les polítiques públiques”, va dir Oliveras. 

L’Ajuntament es troba en un 33% de ràtio d’endeutament, “una xifra molt positiva per la inèrcia que s’ha generat aquests darrers anys, en què mantenim una capacitat inversora important i el romanent de tresoreria ha anat incrementant, fet que ha permès l’augment de la inversió i la reducció del deute”. El romanent positiu del 2017 va ser de més de 9,5 milions d’euros. 

Aviat farà quatre anys que ERC-AM-MES i CiU (ara, PDECAT-Unió) van assumir el repte de governar a l’Ajuntament del Masnou. Durant aquest temps, han estat molts els canvis. El més destacat, políticament, va ser el trencament del pacte de govern entre ambdues formacions polítiques el novembre de 2017, i la gestió d’un equip de govern (ERC-AM-MES) en solitari i en minoria des de llavors. Sis dels vint-i-un regidors del consistori han dut a terme l’acció de govern durant el darrer any i mig.

A l’acte de balanç hi van assistir, com a públic, tots els representants al consistori d’ambdues formacions polítiques. Durant la trobada, l’alcalde va agrair tant als membres de l’Equip de Govern, com als de l’oposició, així com als treballadors municipals, la tasca duta a terme durant aquests anys.

El 85% de les accions previstes al PAM, executades o en procés

Tal com es va exposar a l’acte, el PAM està estructurat en 6 eixos, que inclouen 25 objectius estratègics i que s’articulen en 22 línies d’acció, 157 actuacions actives i 761 accions concretes definides.

A la recta final d’aquest mandat municipal, el compliment del total d’accions establertes al PAM és d’un 47% d’executades i finalitzades; d’un 38% en procés d’execució (hauran acabat abans que finalitzi el mandat), i només un 15% d’accions previstes inicialment és probable que no es realitzin abans d’acabar el mandat.  

L’alcalde va exposar les principals actuacions previstes al PAM realitzades en els darrers quatre anys, que es resumeixen aquí:

Eix 1. Acció social: 77 accions previstes, executades en un 80%
Destaquen: la posada en marxa del Centre de Distribució d’Aliments La Sitja, el nou Pla d’igualtat, l’ampliació dels ajuts a la rehabilitació d’habitatges i noves subvencions al lloguer, la creació d’un espai de teràpia familiar, l’ampliació del servei d’assistència domiciliària i la teleassistència, i el reforç del treball amb les entitats socials.

Eix 2. Desenvolupament econòmic: 92 accions previstes, executades en un 89%
Destaquen: el Pla estratègic de comerç, el projecte de millora i proposta de reforma del Mercat, l’ampliació del mercat setmanal, l’impuls de la Fira Comercial i Gastronòmica, els plans d’ocupació i l’ampliació de l’oferta ocupacional, així com les noves subvencions a empreses i a l’emprenedoria i la millora dels serveis que se’ls ofereixen. 

Eix 3. Cultura educació i qualitat de vida: 191 accions previstes, executades en un 77%
Destaquen: el nou pavelló esportiu, el Pla de millora dels centres educatius, la nova ubicació de l’Escola Municipal de Música, la programació estable d’arts escèniques i visuals, l’ampliació de la xarxa d’aparells desfibril•ladors, els espais d’esbarjo per a gossos, activitats vinculades al patrimoni i la memòria històrica, i el Pla de joventut.

Eix 4. Millora de l’espai públic: 238 accions previstes, executades en un 67%
Destaquen: nous carrers per a vianants, el parc de Vallmora, la millora del servei d’autobús, la rotonda de la carretera d’Alella, el Pla de xoc de voreres i calçades, la recollida comercial selectiva, els jardins de Can Malet, els horts urbans, les accions per a l’eficiència energètica, així com el nou aparcament a l’Illa Centre. 

Eix 5. Participació i ciutadania: 128 accions previstes, executades en un 72%
Destaquen: l’Espai Casinet, el Consell de la Vila, les audiències públiques, el nou web municipal i el portal de transparència, així com la millora de la prefectura de policia. 

Eix 6. Modernització de l’Ajuntament: 35 accions previstes, executades en un 80%
Destaquen: la congelació de la pressió fiscal, l’administració electrònica, la finestreta única, el manteniment i la millora dels serveis, i els nous mitjans d’informació a la ciutadania.

Actuacions per valor d’11 milions d’euros 

Més d’11 milions d’euros han estat destinats durant aquests quatre anys a actuacions previstes dins dels sis eixos del PAM. El gruix més gran, un 31%, és el destinat a l’eix quart, que fa referència a la millora de l’espai públic i ha tingut com a accions més visibles l’espai guanyat per als vianants. 

Les 51 inversions més destacades es poden veure amb detall al mapa interactiu www.elmasnou.cat/inversions. Cada una inclou una imatge, les característiques de l’actuació, la data de finalització de les obres i el cost.

Enllaços amb informació relacionada:
•    Document de la presentació del balanç del mandat
•    Mapa interactiu d’inversions
•    Videocàpsules informatives