L'eventual gestió pública de l'aigua, tema central del Ple

Última revisió 24-02-2020 08:28
21/02/2020

S’aprova la reversió del servei de subministrament, així com l’adhesió del Masnou a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública

El model de gestió del servei de subministrament d’aigua potable va ser el tema protagonista del Ple municipal ordinari del febrer, que es va celebrar ahir, dia 20, al vespre. L’ordre del dia incloïa tres punts sobre aquest assumpte.

El primer, el més rellevant, proposava la reversió de la concessió del servei municipal de subministrament d’aigua, que al Masnou presta l’empresa Sorea des del 26 d’octubre del 1972 (aleshores anomenada Societat Regional d’Abastament d’Aigües). La concessió, amb un termini inicial de trenta anys i una pròrroga de vint més, expira el 26 d’octubre del 2022.

El Ple va aprovar aquesta reversió amb 17 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units, Cs i CUP) i 3 abstencions (Fem Masnou). En aquesta sessió plenària només es van posicionar en totes les votacions 20 dels 21 regidors i regidores, ja que Monika González, del PSC, no va assistir-hi. També es va aprovar l’adhesió del Masnou a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública, amb 20 vots favorables. Es va rebutjar, però, la moció presentada per Fem Masnou per municipalitzar el servei de subministrament d’aigua, amb 11 vots en contra (ERC i PSC), 8 a favor (Fem Masnou, JxCAT-Units i Cs) i 1 abstenció (CUP).

L’alcalde, Jaume Oliveras, va resumir els punts clau d’aquest assumpte precisament en el debat de la moció rebutjada. Va recomanar-ne la retirada, en considerar que no era necessària, perquè ja existeix una comissió informativa sobre la gestió directa de serveis municipals, que treballa el tema de l’aigua de manera prioritària: “Tot el que es demana a la moció és el que s’està fent”. “La comissió té molta feina d’aquí al juny –subratllava Oliveras–, que és quan han d’estar enllestits els informes sobre la gestió tècnica i econòmica [del servei de subministrament d’aigua]”. “La voluntat de l’Equip de Govern i dels grups presents és tirar-ho endavant si indiquen que la gestió directa de l’aigua és un bé per al municipi”, va afirmar. També va concretar que, si es dona aquest escenari, caldrà crear “un ens instrumental per a la gestió pública directa d’aquest i d’altres serveis i engegar aquesta experiència nova al Masnou, en la qual s’hauran de dedicar molts esforços polítics i tècnics”.

Reversió i moció

En definitiva, la decisió més significativa que es va prendre ahir va ser l’inici de l’expedient de reversió del servei municipal d’abastament i subministrament d’aigua potable. En qualsevol cas, és una mesura necessària en el període final de la concessió del servei. El seu objectiu principal és que l’empresa concessionària faci les obres necessàries que assegurin el bon estat de les instal·lacions abans de la finalització del contracte i d'acord amb el Pla director d’abastament d’aigua potable que es va aprovar el 16 de novembre del 2017, la inversió econòmica determinada per una auditoria i les actuacions que s’han considerat prioritàries.

Cristina Ramos, tercera tinenta d’Alcaldia i regidora de Medi Ambient, va detallar les actuacions que ja estan finalitzades i les que s’estan executant. “L’estat actual de la realització de les obres és adequat per iniciar l’expedient de reversió, ja que el termini restant fins a la finalització del contracte és suficient per dur a terme la resta d’intervencions, tenint en compte que en el primer semestre s’haurà executat el 70% de la inversió econòmica prevista”, explicava Ramos. La dotació per dur a terme aquestes obres suma 1.880.760,88 euros. Aquests diners provenen del fons de reversió establert en la concessió, alimentat a través del sistema tarifari, i d’una addenda que es va aprovar el 16 de novembre del 2017 arran d’una auditoria sobre la concessió. Ramos va afegir que l’expedient de reversió aprovat inclou la designació d’una interventora tècnica per supervisar l’estat de les instal·lacions i tot el procés.

En la votació, tots els grups van votar-hi a favor, excepte Fem Masnou, que es va abstenir. “No podem donar el vot favorable en un procés que ens genera moltes desconfiances”, va dir Amadeu Quintana, regidor del grup. Va argumentar aquesta desconfiança en el fet que no es detallin “més accions per posar la xarxa de distribució al dia”. A més, va fer un breu repàs històric dels prop de cinquanta anys de la concessió, “en els quals s’ha cedit la gestió de l’aigua a una empresa que ha fet el que ha volgut”, va denunciar.

“Si no hagués estat per l’auditoria feta i el Pla director aprovat, hauria evitat fer les obres de millora i manteniment, que hauríem hagut de pagar dues vegades tots els masnovins i masnovines”, va afegir Quintana per expressar el temor del seu grup al fet que l’Ajuntament “sigui feble amb els forts i fort amb els febles”. I és que en un altre punt posterior de la sessió plenària, Quintana va exposar la moció del seu grup per municipalitzar el servei de subministrament d’aigua, que no va prosperar. “Us demanem el vot afirmatiu amb l’objectiu que la comissió informativa sobre serveis municipals prioritzi el subministrament d’aigua, calendaritzar el procés i que s’informi els grups municipals de totes les gestions”.

Ernest Suñé, portaveu del PSC, va explicitar la seva oposició al text: “Aquesta moció no té sentit, perquè ja hi ha una comissió que està estudiant la possibilitat de municipalitzar el servei”. “Entenem que el govern està fent passes en la bona direcció –continuava Suñé–, sota criteris tècnics i amb la supervisió de la gerència. Sembla que la presentació de la moció és un intent d’arrogar-se la condició de primus inter pares, per ser el grup més destacat en un tema en què tots hi hem posat el nostre gra de sorra; o, millor dit, la nostra gota d’aigua”. “Aquest és un tema de tots i vostès han volgut maniobrar per obtenir un protagonisme que no els pertoca en exclusiva”, va reblar.

Romà López, portaveu de JxCAT-Units, va tenir en ambdós debats una posició conciliadora, en mostrar-se favorable a la reversió proposada per l’Equip de Govern, d’una banda, i a la moció de Fem Masnou, de l'altra. “Volem la reversió, però també demanem que s’informi l’oposició en tot moment; es tracta d’un servei vital per al poble”, va dir en el primer dels punts que es van abordar sobre la gestió de l’aigua. Després, en el debat de la moció, va mostrar-s’hi favorable, i va recordar que “els terminis de la concessió estrenyen” i va sol·licitar “transparència”.

L’opinió de Frans Avilés, portaveu de Cs, va ser molt similar a la de López. Sobre el procés de reversió, va demanar “que es posin tots els recursos necessaris per fer-ne el control, no sols de l’enginyera que es nomena com a interventora del procés, sinó també de tot el personal que sigui necessari”. Després, Cs va votar a favor de la moció. No obstant això, Avilés va coincidir amb l’alcalde i els portaveus del PSC i de la CUP en afirmar que “a la comissió informativa es treballa pràcticament al 100% en la línia del que sol·licita la moció i els acords s’estan duent a terme des del primer moment”. Per al portaveu de Cs, en canvi, això no va ser un obstacle per votar-hi a favor, va agrair a Fem Masnou que acceptessin canvis en la redacció inicial i va utilitzar una dita popular castellana: “Lo bueno, aunque abunde, no daña”.

Fèlix Clemente, portaveu de la CUP, transmetia satisfacció en ambdós debats. No en va és un assumpte que es treballa des del mandat anterior i amb la CUP com a un dels grups promotors. “La reversió és el primer pas per poder remunicipalitzar el servei, que es pot acabar produint o no, però és un tràmit necessari perquè es produeixi la gestió directa”. A l’hora d’expressar-se sobre la moció, no la va considerar necessària, en entendre també que la comissió informativa ja treballa en el sentit sol·licitat pel text de Fem Masnou: “Els consensos s’han de fer justament a la comissió; la sentim molt nostra, perquè vam ser partícips per tal que es formés, justament en un moment en què el Govern no hi creia”. “És un procés complex. Si més endavant veiem que no es compleixen els terminis, que la cosa no rutlla, que no va en el sentit que segurament volem la majoria, podem fer una moció i de més importància”, argumentava Clemente abans d’anunciar la seva abstenció: “No acabem de veure'n la necessitat; no hi estem ni en contra ni a favor”.  

Altres punts del Ple

A banda de la gestió del subministrament d’aigua, el Ple del febrer incloïa els següents punts a l’ordre del dia:

 • Aprovació de l’acta del Ple ordinari del 19 de desembre del 2019 i del 23 de gener del 2020.
  S’aproven.
   
 • Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.
   
 • Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
   
 • Donar compte de l’informe del quart trimestre del 2019, sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents.
   
 • Donar compte de l’informe d’Intervenció, sobre el compliment de la LO 2/2012, respecte al seguiment del quart trimestre del pressupost 2019.
   
 • Modificació del nombre de llocs de treball del personal eventual dels grups municipals.
  S’aprova amb els vots favorables dels 20 regidors i regidores presents.
   
 • Aprovació inicial de les bases dels Premis Literaris Goleta i Bergantí, de narrativa i poesia catalanes.
  S’aprova amb els vots favorables dels 20 regidors i regidores presents.
   
 • Contesta de l’Equip de Govern als suggeriments i pregunts de la sessió anterior.
   
 • Precs i preguntes adreçats a l’Equip de Govern.
   
 • Declaració institucional presentada per Fem Masnou per iniciar tràmits per disposar d’un servei regular de bus exprés fins a Barcelona.
  - El grup municipal d’ERC (9 membres) va presentar-hi esmenes, que van ser rebutjades amb el vot contrari de la resta de grups (11 vots).
  - S’aprova la moció, amb 11 vots favorables (Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units, Cs i CUP) i 9 abstencions (ERC).
   
 • Declaració institucional presentada per la CUP per Futur Xarxa Viària Comarcal.
  S’aprova, amb 18 vots a favor (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i CUP) i 2 abstencions (Cs).
   
 • Declaració institucional presentada per ERC per declarar el Masnou “municipi feminista”.
  S’aprova amb els vots favorables dels 20 regidors i regidores presents.
   
 • Declaració institucional presentada per JxCAT-Units amb motiu de la decisió de retirar l’acta de diputat al president Quim Torra.
  Es voten els punts d’aquesta declaració per separat.
  - S’aprova el primer bloc (punts 1, 4 i 6), amb 13 vots a favor (ERC, JxCAT-Units i CUP), 4 en contra (PSC i Cs) i 3 abstencions (Fem Masnou). Aquests punts sol·liciten, de forma resumida: donar suport a les institucions catalanes, en especial a la presidència de la Generalitat i del Parlament; denunciar la causa general contra l’independentisme i els drets fonamentals a Catalunya, exigir la fi de la repressió, el reconeixement del dret a l’autodeterminació, l’amnistia dels presos i preses polítiques i la plena garantia del drets civils i polítics; comunicar l’acord a les institucions esmentades i a les entitats municipalistes.
  - Es rebutgen els altres dos blocs. Es pot consultar el detall de les votacions en l’extracte que es publica del Ple municipal al web municipal, uns dies després de la seva celebració, o bé veient el vídeo de la retransmissió del Ple. 

A més, i com en totes les sessions ordinàries, es va convocar l’Audiència Pública prèvia al Ple a les 18.30 h. No va haver-hi cap intervenció de la ciutadania.

Sessió plenària del 20 de febrer del 2020.
Sessió plenària del 20 de febrer del 2020.

Vídeos

Ple ordinari del dia 20 de febrer de 2020