Prop de mig milió d'euros per millorar la via pública i els equipaments

Última revisió 19-12-2019 14:20
19/12/2019

En un mes, és a dir, entre final de novembre i final de desembre, les juntes de govern local que du a terme setmanalment l’Equip de Govern de l’Ajuntament han aprovat una trentena de contractes que permetran realitzar millores a la via pública (carrers, parcs i jardins) i, també, als equipaments públics i municipals.

La xifra dels acords ascendeix a prop de 480.000 euros. Un bon gruix de la quantia es destina a la reparació de voreres o calçades de la via pública del Masnou. Entre les econòmicament més importants destaquen les destinades a la reparació de les voreres dels carrers de la Pollacra Goleta Constancia, Dr. Olivé Gumà i del Berguedà, per prop de 100.000 euros.

Entre les de més quantia també hi ha la urbanització de l’espai del carrer de la República Argentina, per fer-hi un memorial de les víctimes de la repressió durant la dictadura a l’Argentina (28.700 euros). Una altra obra és la relativa a la reparació del mur al solar de la riera d’Alella (15.300 euros).

També, alguns dels contractes aprovats es destinen a la redacció de projectes, com és el cas del de la reordenació de la cruïlla del Torrent de Vallmora amb el carrer de Josep Estrada i la connexió del carrer de Silveri Fàbregas al Torrent de Vallmora (17.300 euros); la del projecte constructiu del soterrament de dos trams de torrent entre el c. del Doctor Olivé Gumà i Agustí Gibernau i el c. de Granada (8.470 euros); el de reurbanització del carrer de la Segarra (13.800 euros); i el del carrer de Navarra en el tram entre l’avinguda de Joan XXIII i el carrer del Pintor Domènech Farré (17.500 euros).

Als passos soterrats també s’hi faran actuacions. D’una banda, es repararà i es millorarà el del Mercat Vell (19.600 euros) i, de l’altra, s’arranjarà l’entrada del carrer del Brasil (12.700 euros). D’altres millores a la via pública són les relacionades amb la lluminària dels jardins de Lluís Companys, on s’instal·laran quatre fanals i quatre balises (19.800 euros); la reparació dels tancaments de fusta dels contenidors de residus de diferents punts del municipi (11.400 euros) i millores de jardineria al parc del Llac (10.700 euros).

La redacció del projecte i la direcció facultativa de les obres de rehabilitació del CEIP Ocata (12.000 euros) també han estat aprovades. Un altre equipament educatiu en què es preveu actuar és l’Escola Bressol La Barqueta, amb l’adequació de l’espai del pati (9.200 euros).

També es preveuen actuacions als equipaments esportius. En concret, la col·locació de làmina vinílica antilliscant al terra del nou pavelló d’esports i la modificació dels lavabos (13.700 euros); la reparació de l’accés posterior al camp de futbol de l’Atlètic des de l’avinguda del President John F. Kennedy (14.800 euros) i l’arranjament de la tanca perimetral (6.900 euros); així com també la reparació de les portes dels vestidors del camp del CD Masnou (15.100 euros) i el subministrament d’una nova caldera (7.100 euros). També esportiva és la proposta de creació d’una via brava, un canal de natació al mar (13.300 euros). 

Quant als equipaments municipals, es preveu reparar i adequar la sala capitular de l’Ajuntament (14.900 euros); el Departament d’Urbanisme (37.000 euros); instal·lar un equip de climatització a l’edifici municipal ubicat a l’avinguda de Joan XXIII, 15 (11.000 euros), i realitzar un tractament del forjat del soterrani de l’Edfici Centre (21.500 euros).

També s’han fet contractes per a la redacció de dos plans directors: el que fa referència a la senyalització d’orientació urbana al Masnou (10.600 euros) i el de mobilitat de bicicletes elèctriques i vehicles de mobilitat personal al municipi (9.600 euros). També es preveu fer un estudi del model de gestió dels serveis d’aparcament públic soterrat i d’estacionament regulat a la via pública (8.600 euros).

Les 30 obres s’han adjudicat a 27 empreses diferents i, mentre algunes ja estan en marxa, es preveu que la resta s’iniciïn aviat.

 

La xifra dels acords ascendeix a prop de 480.000 euros.
La xifra dels acords ascendeix a prop de 480.000 euros.