Consulta pública: Preus públics escoles bressols

És obert el període de consulta pública previ a la tramitació de l’aprovació de l’ordenança fiscal dels preus públics de les escoles bressol municipals.

Consulteu:

Les persones, organitzacions i associacions que així ho considerin podran presentar opinions, suggeriments i aportacions durant el termini de 30 dies a comptar des de l’endemà al de la publicació del present anunci al web municipal, mitjançant.

Les aportacions que es vulguin realitzar en el marc d’aquesta consulta es poden trametre a través dels mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015 (LPACAP), i en particular:

- A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament del Masnou (carrer Roger de Flor, 23, 08320 El Masnou)
- A través de la seu electrònica de l’Ajuntament del Masnou: https://www.seu-e.cat/ca/web/elmasnou

03/11/2021
Fins el 05/12/2021
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-11-2021 11:54