Arranjaments i millores a les escoles durant les vacances d'estiu

Última revisió 22-08-2023 10:05
21/08/2023

En marxa diverses reformes i treballs que duu a terme l’Ajuntament i que s’han d’enllestir abans de l’inici del curs

Aquestes setmanes d'agost s’estan fent arranjaments i altres treballs de manteniment i millora a les escoles del Masnou, tal com es fa habitualment durant les vacances d’estiu. A grans trets, s’està actuant a totes les escoles públiques de la vila, renovant lavabos, pintant aules i altres espais i instal·lant ventiladors. L’Ajuntament hi dedica una inversió global de 53.602,31 euros, que és addicional a la reforma del pati de l’Escola Ocata, un projecte independent que també està en marxa.

La reforma de lavabos és el capítol que s’endú la major part d’aquesta xifra (48.193,61 euros). Dos, a l’Escola Marinada. Dos més, a l’Escola Rosa Sensat. A l’Institut Escola Lluís Millet es reformen uns altres dos lavabos, del professorat. En paral·lel, es fan altres treballs correctius i de manteniment a tots els lavabos de les escoles públiques, excepte als de l’Escola Ocata, perquè ja s’havien renovat. Els treballs d’aquest estiu de reforma i manteniment dels lavabos s’han adjudicat a l’empresa Ple de Reformes.

En paral·lel, s’estan pintant espais de diversos centres i s’estan instal·lant ventiladors de paret adquirits prèviament per les associacions de famílies d’alumnes (AFA). En concret, se n’instal·len trenta a l’Escola Marinada i nou més a l’Escola Ferrer Guàrdia, on també es pinta l’edifici d’educació infantil. L’AFA de l’Escola Rosa Sensat també ha aportat nou ventiladors nous al centre, però són mòbils, tenen peu i no s’han d’instal·lar. A banda, es pinten quatre aules i un vestíbul a l’Institut Escola Lluís Millet i s’hi repara una humitat apareguda a la paret que separa la biblioteca del despatx del professorat d’ESO. Les partides que es dediquen a totes aquestes feines, adjudicades a les empreses EMAI i Luis Tosado, sumen els 5.408,71 que completen la xifra global esmentada abans per a aquesta campanya estiuenca de manteniment a les escoles (53.602,31 euros). Addicionalment, les brigades municipals pinten i fan arranjaments a les escoles bressol Sol Solet i La Barqueta.