Comencen les obres per fer accessible el passatge de la Riera i el seu entorn

Última revisió 13-01-2023 09:31
12/01/2023

Aquesta segona setmana de gener han començat les obres per actualitzar el passatge de la Riera i el seu entorn per millorar l’espai públic, eliminar les barreres arquitectòniques que hi ha actualment i reparar el que es troba en mal estat. En concret, la reurbanització té per objectiu fer accessible l’entrada al passatge de la Riera i, a més, connectar-lo amb el passeig del Bellresguard amb un nou recorregut per a vianants.

En aquest sentit, es trauran les escales existents a l’inici del passatge de la Riera per fer-lo accessible. A més d’eliminar aquesta barrera arquitectònica, s’aprofitarà per crear un nou recorregut per a vianants que unirà aquestes dues vies, des del passeig del Bellresguard —a l’altura del Centre d’Empreses Casa del Marquès— fins al passatge de la Riera.

La intervenció també servirà per reorganitzar la zona d’estacionament de vehicles que es troba en aquest àmbit i millorar la connexió que hi ha per a vianants amb la riera d’Alella. D’una banda, l’espai d’aparcament s’ordenarà amb nous murs de gabions i s’aplanaran amb sauló els sotracs existents. De l’altra, es millorarà l’actual accés per a vianants que hi ha al final de l’aparcament i que permet arribar fins a la riera d’Alella amb unes escales que s’ajustin a la nova topografia.

L’actuació també servirà per millorar la qualitat urbana de l’espai amb el manteniment de part de l’arbrat actual i la incorporació de noves zones verdes. Entre l’espai de circulació i els murs de contenció de terres que hi haurà, tant a la zona de l’aparcament com a la zona enjardinada entre el passeig i les finques privades, noves zones verdes amb plantació d’arbustiva variada, que inclourà algunes plantes amb floració de diferents colors. En aquesta zona també s'hi trasplantaran els arbres afectats per les obres d’adaptació.

A més, les obres preveuen la incorporació d’una nova xarxa d’enllumenat públic i una nova xarxa de reg per a aquest àmbit.

La durada estimada d’aquesta intervenció serà d’uns dos mesos. L’executa l’empresa Construcciones Fertres, SL amb un pressupost de 138.560 euros (IVA inclòs).