Constituït el Consorci per a la Promoció d'Habitatges Protegits al Masnou

Última revisió 21-12-2018 11:04
20/12/2018

Dijous, 20 de desembre, ha quedat constituït el Consorci per a la Promoció d’Habitatges Protegits al Masnou entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament del Masnou. Aquesta constitució permetrà tirar endavant el projecte de l'Illa Centre i el del solar de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil per ser destinats a habitatge protegit. El conveni ha estat signat per l’alcalde, Jaume Oliveras, i el vicepresident de l’AMB, Antoni Balmón, i, tot seguit, ha tingut lloc la primera sessió del Consorci.

El Consorci ha estat presidit per Antoni Balmón i, com a vicepresidents, hi han actuat Jaume Oliveras i Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat. Els temes tractats han estat l’inici de la tramitació de la cessió gratuïta de les parcel·les “Unitat 1 Àmbit Caserna” i “Pau Illa Centre”, propietat de l’Ajuntament del Masnou a favor de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL); l’inici de la convocatòria del concurs d’idees d’arquitectes per a la redacció dels projectes d’habitatge protegit en aquestes parcel·les, així com l’inici de la formulació de les bases d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial de venda i lloguer. També, s’han nomenat els membres del Consell Tècnic (l’arquitecte municipal i la tècnica d’Habitatge) i s’han analitzat les possibles exempcions municipals en les promocions esmentades.

El conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Ajuntament del Masnou per a la constitució d'un consorci per a la promoció d'habitatges protegits al municipi es va aprovar per unanimitat al Ple del 15 de febrer de 2018 i, tot seguit (el 27 de febrer), ho va fer també el Consell Metropolità de l'AMB. Tot i que el Masnou no forma part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l’acord aconseguit pel consistori masnoví permetrà desenvolupar dues promocions d’habitatge protegit: el projecte de l'Illa Centre, que preveu la construcció de 108 habitatges de protecció oficial, i el solar de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament hi aportarà els dos solars i l'entitat metropolitana n'assumirà el cost amb l'aportació de prop de 13 milions d'euros. El parc d'habitatge públic de lloguer serà al voltant del 40% i, el de venda, d'un 60%. Un cop l'operació estigui amortitzada, els pisos de lloguer i els solars tornaran a ser propietat del municipi.

A l’acte de constitució, a més dels signants, hi ha assistit el segon tintent d’alcalde, Ricard Plana, el regidor d’Habitatge, Albert Alfaro, i els portaveus dels grups municipal d’ICV-EUiA-E, Màxim Fàbregas, i del PSC, Ernest Suñé, així com personal  tècnic i jurídic municipal i diversos representants de l’AMB.