Consulta oberta per recollir propostes ciutadanes al Pla d'acció municipal

Última revisió 05-12-2023 09:50
20/11/2023

Es poden fer aportacions fins al 4 de desembre

L’Ajuntament del Masnou ha obert una consulta ciutadana per tal que els veïns i veïnes puguin fer aportacions al Pla d’acció municipal (PAM) 2023-2027. Les persones que ho desitgin poden enviar les seves propostes fins al 4 de desembre, mitjançant el formulari habilitat amb aquesta finalitat.

Es poden fer dos tipus d’aportacions: proposar noves accions o esmenar les que apareixen al projecte de PAM 2023-2027 que ha elaborat l’Equip de Govern. S’hi recullen 205 accions destacades, agrupades en set eixos d’acció, que sintetitzen els reptes principals que vol enfrontar el govern. A més a més, les accions responen a tretze objectius estratègics. Totes les accions estan catalogades entre les pàgines 13 i 29 del projecte de PAM (adjunt al peu d'aquesta pàgina). Per primer cop, es relaciona el PAM amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible elaborada per l'Organització de les Nacions Unides (ONU). Amb el projecte de PAM es pretén materialitzar les propostes que els grups municipals que formen l’Equip de Govern (ERC, PSC i En Comú Podem) van formular als programes electorals que van presentar a les darreres eleccions municipals.

Un cop es recullin les propostes ciutadanes, s’analitzaran amb l’objectiu d’integrar-les al PAM 2023-2027. Aquest document és, en definitiva, una eina de planificació que ha de guiar l’obra de govern fins a les properes eleccions municipals, orientant i dirigint els processos de treball i assignant els recursos disponibles per assolir els objectius fixats amb efectivitat i eficiència.

Els set eixos en què s’agrupen les 205 accions del projecte de PAM són els següents:

  • Comunitat inclusiva
  • Vila sostenible
  • Vila transformadora
  • Vila d’oportunitats
  • Vila cívica, participativa, cohesionada i segura
  • Equipaments i espais públics de qualitat
  • Ajuntament accessible i eficaç

La ciutadania pot fer propostes per elaborar el PAM 2023-2027.
La ciutadania pot fer propostes per elaborar el PAM 2023-2027.