Debat al Ple sobre com millorar la seguretat

Última revisió 21-09-2020 08:53
18/09/2020

Llum verda a l’inici del procés de contractació dels serveis de jardineria durant tres anys i per un import màxim de 2,4 milions d’euros

El Ple municipal de setembre, celebrat ahir, dia 17, va abordar una de les preocupacions que han marcat l’estiu masnoví: la millora de la seguretat al municipi. No en va, l’actuació conjunta que ha dut a terme l’Ajuntament i els cossos policials, acordant mesures amb representats d’associacions veïnals, ha donat com a resultat una notable reducció dels delictes, perceptible des de principis de setembre. De fet, els Mossos d’Esquadra concretaven el 15 de setembre que el dispositiu policial conjunt desplegat al Masnou, que continua operatiu, ha comportat la detenció de 22 persones en un període aproximat de tres setmanes.

El debat al Ple sobre aquest assumpte es va generar a partir de la moció “per a la millora de la seguretat”, presentada per JxCAT-Units. Va ser rebutjada amb 13 vots en contra (ERC, PSC i CUP) i 8 vots a favor (Fem Masnou, JxCAT-Units i Cs). Malgrat que tots els grups compartien el fet que la inseguretat havia augmentat en els períodes esmentats, les intervencions van evidenciar discrepàncies notables respecte a les premisses sobre les quals se sostenia el text, així com sobre les mesures que s’han pres per afrontar la delinqüència i la identificació de les causes que n’han originat l’increment. “L’Equip de Govern el que ha fet és posar-se a treballar, des del minut zero i amb les associacions veïnals del municipi”, va explicar l’alcalde, Jaume Oliveras, al final del debat, que precisava que la situació ha millorat “gràcies al treball de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra”.

Problema polièdric

Com a mostra de la complexitat d’aquest assumpte, es van escoltar tesis molt distants entre grups que van emetre el mateix vot, en ambdós blocs. A l’inici del debat , Romà López, portaveu de JxCAT-Units, va puntualitzar: “La moció es va presentar en un moment en què hi havia un increment de fets delictius; ara la situació està més controlada”. La moció demanava, entre d'altres punts, establir un protocol de comunicació, la continuïtat de les “dotacions policials presents a la vila”, el desenvolupament d’un pla de seguretat local, instar els governs de totes les administracions a “fer accions per millorar les actuacions de les forces policials”, i “complir mocions de caràcter social aprovades al Ple el darrer any per tal d’actuar sobre aquells factors que es troben en l’origen de l’increment de l’activitat delictiva i que donen lloc a l’exclusió social”.

López va criticar l’actitud de l’Equip de Govern a l’hora d’afrontar aquest problema: “Davant els episodis d’inseguretat, l’Ajuntament es va reunir amb veïns i veïnes i va acordar mesures, però no va convocar l’oposició, cosa que no entenem. Tampoc no entenem que no es convoqués el Consell de la Vila, que és el màxim òrgan de participació ciutadana. Això pot derivar en una sensació de falta de transparència que creiem que no es pot donar.”

Isa Redaño, regidora de Fem Masnou, va coincidir amb López en aquesta queixa, i es va adreçar a l’alcalde: “Convocar un grup de veïns decidit per vostè no és transparència”. Al final del debat, el batlle va respondre que s'havien convidat a les reunions “totes les associacions veïnals donades d’alta al registre municipal” per explicar-los les mesures que s’havien implantat i demanar-los col·laboració ciutadana. Més enllà de la crítica envers la gestió de l’Equip de Govern, Redaño va posar l’accent en la necessitat de posar en marxa “més i millors polítiques socials”. “Cal posar sobre la taula –continuava la regidora– les situacions d’exclusió social que poden derivar en situacions difícils de gestionar.” “Més igualtat social, més benestar col·lectiu i més seguretat per a tothom. Més polítiques públiques a peu de carrer i més contacte directe dels serveis públics amb els veïns i les veïnes”, va receptar.

Tot i que el grup municipal de Cs va donar suport a la moció, com JxCAT-Units i Fem Masnou, el seu portaveu, Frans Avilés, va expressar arguments força diferents als dels altres dos grups. Va lamentar que JxCAT-Units eliminés un dels punts del text inicial de la moció, que demanava modificacions en la legislació aplicable en casos d’ocupació d’habitatges, per facilitar-ne el desallotjament. “Esperem que no hagi estat per intentar agradar a la CUP, amb la qual discrepem del que és una víctima i del que és un delinqüent; perquè aquí sembla que el delinqüent és igual de víctima que la víctima”, va dir Avilés en referència a la intervenció de la CUP, anterior a la seva. El portaveu de Cs va considerar, però, que la resta de la moció era “correcta”. “És cert que el problema s’ha reduït i esperem que no el tornem a tenir. Hem de treballar per millorar la seguretat, aprendre de l’experiència i prendre mesures perquè no torni a passar”, va concloure per defensar el vot afirmatiu del seu grup.

Sílvia Folch, primera tinenta d’Alcaldia, regidora de Seguretat Ciutadana i portaveu d’ERC, va ser una de les veus contràries a la moció: “Malgrat que estem d’acord amb alguna petita part del text, no li podem donar suport”. “La moció no pot prosperar –assegurava–, perquè en conjunt és inadequada i inapropiada i perquè vol intervenir en la seguretat ciutadana. La prevenció i la planificació estratègiques en matèria de seguretat han d’estar en mans dels tècnics de seguretat ciutadana, que estan duent a terme totes i cadascuna de les tasques i funcions que els pertoquen i estan seguint la metodologia adient.”

Folch va reivindicar el protocol comunicatiu de l’Ajuntament, “regit per l’objectivitat en l’explicació dels fets i la prudència a l’hora de compartir dades”. “No es pot interferir en actuacions ni planificacions policials ni amplificar l’alarma social”, va assegurar Folch. “Volem agrair el treball conjunt i coordinat de la Policia Local i autonòmica perquè, amb l’aplicació de les mesures acordades i l’augment de les patrulles policials, han obtingut els resultats esperats, han complert la missió pacificadora i dissuasòria, així com la resolució dels fets delictius, i han efectuat detencions.”

Ernest Suñé, portaveu del PSC, també va reivindicar la tasca policial: “La proposta que presenten qüestiona tàcitament la professionalitat de la Policia Local; com si no sabessin el que han de fer.” “Ignoren la professionalitat dels seus components i l’esforç que fan dia a dia perquè el Masnou continuï sent un dels municipis més segurs de Catalunya”. El regidor va a apuntar a una altra direcció per trobar solucions i errades: “No vindran només per plans, diagnosis, dictàmens, protocols, comissions i comunicats. Cal garantir la presència continuada i estable d’un nombre adient de policies a la nostra vila. Ara per ara això no es compleix, perquè la Generalitat de Catalunya va buidar de Mossos el Maresme, va rebaixar la ràtio de Mossos a la nostra comarca.” Suñé va recordar que actualment la gestió política dels Mossos d’Esquadra la duu a terme JxCAT, des del Govern de la Generalitat de Catalunya: “Parlin amb els seus companys i exigeixin que destinin diners i recursos per a la nostra comarca.”

El grup que va completar els vots contraris a la moció va ser la CUP, però ho va fer posant sobre la taula arguments gairebé oposats als anteriors. De fet, el portaveu del grup, Fèlix Clemente, va intervenir al principi del debat preveient que compartiria el sentit del vot amb ERC, contrari a la moció, “però per motius molt diferents”. “La moció està massa centrada en la resposta policial. Per a nosaltres, l’origen del problema, de molts delictes, és en la pobresa, les desigualtats, les injustícies i la manca d’oportunitats, tant pel que fa a l’accés als estudis com a la inserció laboral”, va destacar. Va detallar que el debat girava a l'entorn d'“un tipus de delinqüència practicada per persones que, des del punt de vista social, i ampliant el focus, també les podem considerar víctimes, encara que amb la seva conducta augmentin el nombre de víctimes carregant tot això sobre el primer que passa”. “Sovint només veiem les conseqüències de la inseguretat i no anem a l’origen del problema”, va reflexionar. Tot i votar en contra del text, sí que es va mostrar favorable als punts de la moció que demanaven canvis en la comunicació d’aquesta problemàtica: “Sempre serà positiu fer una taula de debat i establir un protocol de comunicació; així podrem parlar de l’origen del problema”.

Altres punts del Ple

- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari del 16 de juliol de 2020.
S’aprova per assentiment.

- Presa de possessió de la Sra. Anna Torrijos López com a regidora del Grup Municipal d’ERC. Aquesta incorporació es produeix després que en l’anterior sessió plenària Oriol Fernández Saltor renunciés voluntàriament al càrrec de regidor.

-  Donar compte de la nova composició del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord pel Masnou - Acord Municipal i canvi de portaveu suplent.

- Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

- Donar compte de l'informe corresponent al segon trimestre de l’any 2020 sobre compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emès conforme a allò establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

- Donar compte de l'informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2020 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

- Contesta de l'Equip de Govern als precs i les preguntes de la sessió anterior.

- Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

- Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP per habilitar zones wifi a la vila del Masnou.
S’aprova per unanimitat.

- Moció presentada pel Grup Municipal de Cs per a l'elaboració d'un Pla Municipal en contra de l'okupació il·legal d'habitatges.
Es rebutja, amb 19 vots en contra (ERC, Fem Masnou, PSC, JxCAT-Units i CUP) i 2 a favor (Cs).

- Ratificació del Decret d'Alcaldia número 1584, de data 13 d’agost de 2020, sobre la Declaració institucional per a la suficiència financera dels ens locals.
Punt retirat de l’ordre del dia.

- Declaració institucional presentada pels Grups Municipals d'ERC i JxCAT-Units en contra de la revocació de drets penitenciaris de les preses i presos polítics, en suport a les persones represaliades i en defensa de l'amnistia de totes elles.
S’aprova, amb 16 vots a favor (ERC, Fem Masnou, JxCAT-Units i CUP) i 5 en contra (PSC i Cs).

Ple del 17 de setembre del 2020.
Ple del 17 de setembre del 2020.

Vídeos

Ple ordinari del dia 17 de setembre de 2020