El Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou rep un distintiu pel seu compromís amb la igualtat

Última revisió 26-07-2022 07:53
25/07/2022

El Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM) ha estat reconegut amb el Distintiu Violeta, que reconeix el compromís del centre educatiu amb la promoció de la igualtat.

L'associació Forgender Seal i la Plataforma contra les Violències de Gènere atorguen aquest títol als centres educatius que superen els criteris d'igualtat social, gènere i diversitat per assegurar una educació igualitària per a tothom. Els criteris per rebre’l es calculen a partir d’un índex i, com a resultat del compromís i de l’avaluació, el centre educatiu pot obtenir l’anomenat Camí al Violeta, o directament, com és el cas del Masnou, el màxim reconeixement: el Distintiu Violeta de l’Àmbit Educatiu.

Les iniciatives coeducatives del CFPAM "Projecte Alfa" i "Parla'm de tu" han tingut un pes important a l'hora d'aconseguir aquest distintiu. Ambdós projectes han treballat per una educació amb perspectiva de gènere basada en la interseccionalitat, compaginant la formació acadèmica reglada amb activitats de caràcter multicultural que han fomentat una reflexió crítica dels biaixos de gènere i altres desigualtats. El "Projecte Alfa" va treballar la corresponsabilitat a partir de la distribució equitativa de les tasques domèstiques, i el "Parla'm de tu" va ser una iniciativa intercultural i intergeneracional per intercanviar les experiències viscudes al voltant del procés migratori.