El Consell de Benestar Social posa el focus en l'atenció a la gent gran i als infants

Última revisió 23-12-2020 14:17
23/12/2020

A més d’exposar nous projectes, l’òrgan de participació fa balanç de les accions dutes a terme des del juliol pels Serveis Socials

El Consell Municipal de Benestar Social, que es va celebrar de forma telemàtica ahir al migdia, va centrar la darrera sessió de l’any en dos projectes que ja estan en marxa i que se centren en dos col·lectius; el de la gent gran i el dels infants. Yulay Martínez, regidora d’Acció Social, es va encarregar d’exposar bona part dels temes. Al Consell Municipal de Benestar Social hi participa l’Equip de Govern, els grups municipals, personal tècnic de l’Ajuntament i representants d’entitats locals de caire social.

Projecte Radars

Un dels punts que es van tractar ahir va ser el projecte Radars, pensat per donar resposta a les problemàtiques derivades de l’aïllament i l’exclusió relacional i social de persones grans. Actualment es troba en fase d’elaboració. Es preveu que comenci a implantar-se dins els primers mesos del 2021. L’objectiu és crear una xarxa de prevenció i acció comunitària de treball conjunt entre els Serveis Socials i el teixit social (veïnat, comerciants, entitats...) per tal de detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans i pal·liar els efectes negatius del que es coneix com a soledat no volguda. Tot plegat, tenint en compte que el Masnou té un índex d’envelliment superior als de la província de Barcelona i al del Maresme. Una altra dada significativa mostra que el 75% de les persones majors de 65 anys que viuen soles al Masnou són dones.

Es tracta, doncs, de crear una xarxa de prevenció i acció comunitària que participarà en la construcció d’un municipi més solidari, amigable i segur per a la gent gran, tot dinamitzant les relacions socials. Les persones que hi estiguin implicades, només hauran de posar-se en contacte amb el Projecte Radars quan detectin canvis en la rutina diària, el comportament o l’aspecte de les persones grans que coneguin, sempre des de la sensibilitat i el respecte.

Abús sexual infantil

L’altre col·lectiu que va centrar bona part del consell d’ahir va ser el dels infants. En concret, es va informar al Consell del punt en què es troba el projecte iniciat al novembre per prevenir l’abús sexual infantil. Actualment s’estan fent entrevistes a professionals dels àmbits implicats per tal d’elaborar la diagnosi sobre la situació en què es troba aquesta xacra al Masnou, per tal d’aconseguir la protecció efectiva d’infants i adolescents. Les entrevistes es fan amb desenes de professionals dels àmbits de l’educació, l’esport, la cultura, els serveis socials, la sanitat, joventut i infància, entre altres. També es fan entrevistes amb agents de la Policia Local i amb representants del teixit associatiu. Les entrevistes i la diagnosi que en resultarà les elabora Save the Children, en col·laboració amb l’Ajuntament.

Memòria

El Consell de Benestar Social va servir per fer balanç de les accions que han dut a terme els Serveis Socials municipals en el darrer semestre. Com la resta de l’any ha estat molt marcat per la pandèmia de la COVID-19 i la crisi social i econòmica que ha generat. Tal i com s’afirma a la memòria on es detallen les intervencions de l’àrea, “ha comportat un canvi radical (...) per tal d’afavorir, facilitar i dinamitzar l’atenció directa i essencial”.

 

Mans d'una dona gran amb un bastó. Imatge de recurs. Autora: Sabinevanerp. Extreta de Pixabay.
Mans d'una dona gran amb un bastó. Imatge de recurs. Autora: Sabinevanerp. Extreta de Pixabay.