El nou horari de les farmàcies de guàrdia del Masnou, tema de debat al Ple

Última revisió 30-01-2023 08:39
27/01/2023

Al febrer el municipi es quedarà sense el servei de guàrdies nocturnes a les farmàcies a partir de mitjanit

El tema que va comportar debat al Ple del 26 de gener va ser la declaració institucional que havien presentat tres dels grups més majoritaris del consistori del Masnou, ERC, PSC i JxCAT-Units, per defensar el manteniment del servei de guàrdies nocturnes de les farmàcies del Masnou i la recuperació de les urgències del CAP del Masnou. Ambdós assumptes van lligats, ja que l’eliminació de les urgències del CAP és el que permet legalment als farmacèutics deixar d'oferir el servei nocturn que des del tancament i fins ara han estat fent voluntàriament. La proposta havia estat aprovada un dia abans a la Junta de Portaveus amb el vot favorable dels grups autors del document (ERC, PSC i JxCAT-Units,16 vots) i, a més, també va comptar amb el suport de la CUP (1 vot). Per contra, les formacions Fem Masnou (3 vots) i Cs (2 vots) es van abstenir. Des del Ple passat s’aplica la darrera modificació del Reglament orgànic municipal, que, entre d’altres canvis, estableix que les declaracions institucionals es deneguen o s’aproven a la Junta de Portaveus, per la qual cosa no es voten a la sessió plenària.

L’1 de juliol de 2020, la Generalitat va decidir suprimir l’atenció d'urgències les 24 hores al CAP del Masnou i el Decret 321/1996, d'1 d'octubre, permet a les farmàcies dels municipis on no hi ha urgències nocturnes al CAP prescindir del servei de guàrdia nocturna. En aquest sentit, les farmàcies del Masnou han mantingut les guàrdies de nit per voluntat pròpia fins ara, que han decidit emparar-se en la llei i, també, en les xifres, que demostren que són molt poques les persones que demanen medicaments en la franja nocturna. Així doncs, a partir de l’1 de febrer, les farmàcies del Masnou tancaran portes a les nits.

L’Ajuntament del Masnou va tenir coneixement d’aquest canvi a finals de novembre de 2022 i va expressar des del primer moment que en cap cas no es tractava d’una decisió compartida pel consistori, que ni tan sols no havia estat consultat. Des de llavors, per tal de revertir aquesta decisió, ha mantingut nombroses trobades tant amb els farmacèutics del municipi com amb la Conselleria de Salut de la Generalitat. Tot i que les converses entre consistori i farmacèutics no han aconseguit mantenir les farmàcies de guàrdia nocturnes, aquests establiments sanitaris que, avalats per la llei i pel Col·legi de Farmacèutics podrien tancar a les 20.30 h, finalment ho faran a mitjanit. Per tant, no hi haurà servei d’urgències farmacèutiques nocturnes entre les 00 i les 8 h.

La declaració institucional presentada al darrer Ple manifesta el compromís de l’Ajuntament en la defensa del sistema sanitari públic i insta, d’una banda, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a recuperar l’horari del servei d’urgències del CAP del Masnou i, de l’altra, les farmàcies del Masnou perquè reconsiderin la seva decisió i mantinguin l’horari del servei de guàrdies. Així mateix, la proposta també anuncia la interposició d’un recurs d’alçada davant del conseller de Salut contra l’acord del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, que estima la petició de les farmàcies del Masnou i en modifica l’horari, tot suprimint el servei de guàrdies nocturnes, sense cap comunicació ni audiència prèvia amb l’Ajuntament del Masnou. Al Ple, la regidora de Salut Comunitària, Yulay Martínez, va llegir el document sencer en què es detalla el cronograma dels fets i les accions empreses per l’Equip de Govern des que en va tenir coneixement.

En el torn de debat, el grup que havia presentat la declaració institucional conjuntament amb l’Equip de Govern, JxCAT-Units, va aclarir que s’hi havien adherit “per un tema d’unitat”. El regidor Ivan Ollé va recordar que el seu partit havia promogut "un acord de tots els grups municipals per fer front al que és el principal problema, l’eliminació de les urgències del CAP”, i va afegir que “és el Departament de Salut de la Generalitat qui pot invalidar la decisió del Col·legi de Farmacèutics”. “Per tant —va dir—, aquesta declaració té tot el sentit i és per aquesta raó que ens hi vam adherir [...]. Ens interessa el bé comú, i això vol dir fer pinya per aconseguir que a la Generalitat li arribi el missatge que tots els grups municipals del Masnou estan d’acord amb el fet que s’han de recuperar les urgències 24 hores.”

El grup que va votar a favor de la declaració institucional, però no s’hi va afegir, la CUP, va mostrar, a través de la seva portaveu, Mireia Noy, el desacord amb les farmàcies del Masnou, que “prioritzen els guanys econòmics per sobre de les persones”, sense deixar de culpar el Govern per “la inacció a l’hora de revertir el tancament de les urgències nocturnes del CAP del Masnou”. Alhora, va instar el Govern perquè “de manera urgent faci les accions necessàries per a la reobertura del servei d’urgències 24 hores, restauri els serveis perduts en els anys de les retallades sanitàries i recuperi el servei de les farmàcies de guàrdia nocturnes de la vila”.

Un dels grups que es va abstenir en la votació de la declaració institucional va ser el de Cs. Frans Avilés va justificar el seu posicionament “no perquè no vulguem que el Masnou disposi de urgències a les farmàcies, sinó perquè creiem que la decisió de presentar una declaració institucional [...] posa el sector farmacèutic com si fos el responsable d’una nova retallada, quan no és així, i em sembla del tot injust. El portaveu de Cs va afegir que “es demana a les farmàcies que facin una cosa que no estan obligades a fer i que estarien obligades a fer si els polítics féssim la nostra feina, que és garantir que les retallades en sanitat es reverteixin al més aviat possible”. La formació Fem Masnou no es va manifestar al Ple sobre la seva posició de vot.

Abans de tancar el debat, l’alcalde, Jaume Oliveras, va anunciar dues noves trobades que es duran a terme properament per continuar treballant per revertir aquesta situació. L’una, amb el nou responsable de la regió sanitària a la qual pertany el Masnou, per parlar de les urgències del CAP, i una altra amb la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària, de cara a la presentació del recurs d’alçada.

El Masnou té una població de 23.829 habitants i disposa actualment de sis farmàcies, que han anat fent guàrdies nocturnes rotatòries fins a l’actualitat. Aquest horari nocturn també dona cobertura als municipis d’Alella i Teià, amb 10.080 i 6.635 habitants respectivament. Comptant tots tres municipis, per tant, les farmàcies de guàrdia del Masnou presten servei a un total 40.544 habitants.

Votacions de la part resolutiva del Ple

• Es va donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del padró municipal referida a 1 de gener de 2022. La xifra és 23.829 habitants.

• Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units i Cs) i 4 abstencions (Fem Masnou i CUP).

• Aprovació de l'addenda del conveni SUMAR Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) del 2022 i 2023. S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, PSC, JxCAT-Units), 4 vots en contra (Fem Masnou i CUP) i 2 abstencions (Cs).

• Verificació del Text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del Masnou en els sectors PE4 Can Barnades, PE6 Joan Roig i entorn del passeig del Bellresguard. Aquest punt va caure de l’ordre del dia i es posposa fins al proper Ple.

Audiència pública

Un veí va fer una comparació satírica entre la lluita de l’Ajuntament per combatre el gas radó i la lluita per recuperar les urgències 24 hores per criticar la manca d’unitat entre el consistori.

El Ple també va lamentar la defunció de l’exregidor Miquel A. Verdejo i López, que havia estat regidor de Convergència i Unió (CiU) durant el mandat 1999-2003, quan va assumir la regidoria de Règim Interior i Policia Local, com a membre de l’Equip de Govern presidit per Josep Azuara i González. L’any 2007 Verdejo es va presentar a les eleccions municipals com a alcaldable del Grup Independent del Masnou (GIM).

El ple de gener va tenir lloc el dijous 26.
El ple de gener va tenir lloc el dijous 26.