El Ple amplia la delegació de la gestió i recaptació dels tributs a la Diputació de Barcelona

Última revisió 02-10-2020 08:35
01/10/2020

El Ple extraordinari i urgent del setembre, celebrat el dimecres 30, va donar el vistiplau a un seguit de delegacions en matèria tributària i recaptadora a l'Oficina de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona. L’aprovació amplia l’acord de fa gairebé una dècada per tal que aquest organisme assumeixi nous impostos municipals i taxes públiques. El punt va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC-AM (9 vots) i el PSC (3 vots). La resta de formacions (FEM Masnou, 3 vots; JxCAT-Units, 3 vots; Cs, 2 vots; i CUP, 1 vot) van votar-hi en contra.                                         

La proposta faculta la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic local a la Diputació de Barcelona partint d’un acord anterior, vigent des del 2011, en la qual es va traspassar l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), les multes de trànsit, i també la recaptació en via executiva de tots els tributs i altres ingressos de dret públic local. L’aprovació del Ple d’ahir incorpora gairebé la totalitat dels tributs municipals que inclou taxes, preus públics, estacionaments municipals, cànons derivats de concessions administratives i multes coercitives.

En aquests moments, 304 dels 311 municipis de la demarcació tenen delegacions d’aquestes característiques fetes a la Diputació de Barcelona. L’alcalde, Jaume Oliveras, va reconèixer que aquest acord permet acabar amb una anomalia. “Arriba 20 anys tard —quan el van fer la majoria d’ajuntaments de la demarcació de Barcelona—, però ens homologuem a la resta de la demarcació”. El batlle el va qualificar com “un pas endavant cap a la modernització dels nostres serveis municipals que, a més, tindrà un caràcter mes enllà del municipi, serà una seu subcomarcal”. “També podrem beneficiar-nos d’un element molt important, que són les bestretes” —va afegir— “i permetrà donar més potència a determinats àmbits amb els recursos humans que això alliberarà”. La seu s’ubicarà, provisionalment, a l’Edifici Centre.

El suport del PSC va ser clau per a l’aprovació d’aquest punt al Ple. El portaveu de la formació, Ernest Suñé (PSC), va mantenir concordança amb les decisions preses anys enrere, quan el seu partit encapçalava el Govern municipal, i va fer el primer pas per  traspassar la recaptació dels tributs a la Diputació. “És una proposta que el nostre grup ha cercat des de fa molt de temps, que vam iniciar el 2003 i va culminar al mandat 2007-2011 i, per tant, ens sentim partícips d’aquesta decisió”, va dir. El portaveu socialista es va mostrar conciliador en dir que podia entendre “les molèsties dels treballadors perquè és cert que n'han estat informats amb poc temps”, però va mantenir-se ferm amb el fet que “no compartim les pors d’un servei que no suposa cap externalització dels llocs de treball”.

Les formacions contràries a l’aprovació van coincidir en dos arguments principals. D'una banda, la despesa econòmica que suposa aquest servei i, de l’altra, la presumpta desinformació d’aquest canvi al personal afectat. Aquest darrer respon a un comunicat que va ser enviat pels sindicats de l’Ajuntament a les formacions polítiques hores abans i que concloïa que “no estem d'acord amb aquesta decisió que afecta persones, serveis i entenem que la ciutadania”.

Sobre la delegació, Fèlix Clemente, com a portaveu de la CUP, va considerar que “no veiem que ens posi de camí cap a la sobirania fiscal local, ja que el fet de delegar comporta una certa pèrdua de control”. Va afegir que “estaríem més d’acord amb un òrgan regulador que atengués a una realitat més propera, com seria el Masnou, Alella i Teià”.

“Fa anys vam votar a favor de la delegació d’alguns impostos perquè enteníem que sí que hi havia un retorn positiu per a les arques municipals gràcies al potencial de cobrament”, va dir Frans Avilés (Cs), referint-se a l’acord del 2011. “Però la proposta que avui es planteja no té un retorn positiu, sinó que l’externalització del servei tindrà un cost econòmic”. El fet de “perdre tant el control com el tracte directe amb el contribuent” no suposen, a parer de Cs, una millora “ni per a les arques municipals ni per a la gestió dels tributs”.

Les presses a l’hora de treballar són una de les crítiques recurrents de la formació JxCAT-Units cap al Govern actual. “No entenem la seva pressa per externalitzar una gestió dels nostres recursos que representen més de la meitat del pressupost del Masnou”, va dir Romà López. Va afegir que “aquesta decisió engreixarà econòmicament la despesa fixa de l’Ajuntament i, amb l’escenari dels propers anys, no ens convé”. A més, el portaveu també va qualificar la Diputació de Barcelona com “una administració que fa anys que es debat per ser la primera que hauria de desaparèixer, per duplicitat de serveis i perquè gestiona els seus recursos de forma discrecional”.

“L’única defensa d’aquest punt seria per un suposat estalvi per a l’Ajuntament”. Per mostrar la seva desconfiança, Amadeu Quintana (FEM Masnou)  va tornar a recordar al Ple que “si la seva voluntat fos la d’estalviar diners, només cal recordar que l’actual és el govern més car de la història del nostre poble”. FEM Masnou va coincidir amb les principals raons ja dites al Ple per justificar el seu vot contrari: no estar d’acord amb l’externalització dels serveis per suposar una pèrdua del control de la gestió i recaptació, sumada a la suposada manca d’informació en temps i forma cap a les persones treballadores afectades.

En acabar la roda dels ponents, l’alcalde va voler fer diverses puntualitzacions per contradir els principals arguments que havien justificat el vot contrari de l’oposició . En primer lloc, va afirmar que “no hi ha cap externalització” i va explicar que gairebé tots els ajuntaments “de tots els colors” tenen aquest servei cedit a la Diputació de Barcelona, “una institució pública de segon grau on hi ha representats els ajuntaments”. Segons el batlle, la qualitat del servei que presta és el motiu principal d’aquesta decisió i “per això, gairebé tots els ajuntaments de la demarcació estan adherits a aquest sistema”. També va reblar que “no hi ha pèrdua de control, us ho poden dir els nostres serveis tècnics”.

En segon lloc, va fer referència a les tan criticades presses. Davant la voluntat de l’Ajuntament del Masnou de procedir a la delegació de competències en matèria de gestió tributària, la Diputació va demanar que s’adoptés l’acord abans del 6 d’octubre. D’aquesta forma es facilita que la Diputació de Barcelona pugui acceptar la delegació en el Pledel proper mes i finalitzarien les actuacions i tràmits que permetrien fer efectiva la delegació per a l’exercici 2021. “Evidentment que el tram final s’ha hagut d’accelerar, però aquest tema no és nou en aquesta casa”, va dir l’alcalde. “Des del 2003, els serveis econòmics han treballat propostes de cara a la cessió d’aquest servei a la Diputació i la que avui hem aprovat l’ha treballada tant l’anterior regidor d’Hisenda com la interventora i tot l’equip dels serveis econòmics de l’Ajuntament”, va raonar.

Finalment, va remarcar que aquesta decisió no afecta les condicions laborals dels treballadors i treballadores, “i així es va parlar amb les persones afectades, que en tot moment van considerar que era una decisió política en la qual no havien d’intervenir”.

També, referint-se particularment a l’afirmació feta pel portaveu de JxCAT-Units sobre que les Diputacions han de desaparèixer, Oliveras va voler recordar-li que, actualment, “és el seu mateix partit qui les està governant”. López va defensar-se dient que “mentre desapareixen, algú les ha de governar”.