El Ple aprova per unanimitat la modificació urbanística que desencalla la problemàtica històrica que patia l'àmbit de Can Montals

Última revisió 24-07-2018 17:48
20/07/2018

Una sala capitular plena de gom a gom, majoritàriament per part de veïns i veïnes de Can Montals equipats amb pancartes i samarretes reivindicatives, va celebrar l’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU en l’àmbit de la UA1 Can Montals.

El Ple del juliol, celebrat ahir, dia 19, va aprovar aquest punt per unanimitat de tots els grups municipals, amb l’objectiu de poder garantir el desenvolupament de manera efectiva del polígon d’actuació previst pel Pla General, afavorint l’obtenció del sòl amb qualificació d’espais lliures. Això facilita que l’àmbit pugui solucionar problemes històrics, com la manca de serveis o l’existència de carrers sense urbanitzar.

Per part de l’Equip de Govern, el regidor d’Urbanisme i Obres, Ricard Plana, va explicar que la proposta divideix en dos els àmbits d’actuació: al nord, els habitatges construïts i amb mancances d’urbanització de carrers i, al sud, la zona no construïda. Plana va continuar dient que “després de diverses temptatives els últims anys, també d’anteriors regidors d’Urbanisme presents al Ple”, el Ple Municipal, 19 juliol del 2018. Reivindació veïnat Can Montals.que es portava a aprovació “no és la solució perfecta, però sí de consens”, i que tant els veïns com l’Ajuntament hi havien posat molt de la seva part per a obtenir-la. 

Malgrat la unanimitat del plenari, alguns dels grups municipals a l’oposició van matisar les seves posicions. Els grups més favorables a la proposta van ser el PP, que a través de Federico de las Heras s’hi va mostrar obertament a favor, i el PSC, si bé el seu portaveu, Ernest Suñé, es mostrava escèptic amb la possibilitat que el punt prosperés malgrat el consens del veïnat.

Màxim Fàbregas (ICV-EUiA-E) va anunciar inicialment l’abstenció del seu grup, tot expressant reticències sobre el tractament del carrer de Figueres de forma preferent per als vianants i en relació a una estimació de costos “no suficientment justificats”. Davant la voluntat que la proposta tirés endavant en les millors condicions possibles, va exigir compromisos a l’Equip de Govern: partides al pressupost 2019 per encarregar els projectes urbanístic i d’obres i actuacions per mantenir el terreny en òptimes condicions de neteja i salubritat.Per la seva part, Frans Avilés (Cs) Ple Municipal, 19 juliol del 2018. Reivindació veïnat Can Montals.tenia dubtes respecte al nou vial, però tenint en compte el compromís del govern perquè tota la zona en el seu conjunt sigui una realitat al més aviat possible i davant del consens dels veïns, va anunciar el seu vot favorable.

Dídac Miró, en nom de la CUP-PA, va mostrar la seva preocupació perquè “un 30% d’habitatge de protecció oficial traslladat al carrer d’Almeria permet esquivar la construcció immediata de pisos” i pel fet que “el criteri pel trasllat és purament econòmic i no social”. Tot i així, van anunciar el seu vot favorable si existia el compromís de l’Equip de Govern de treballar per a una nou pla d’habitatge que impliqui replantejar l’habitatge de protecció oficial en el seu conjunt.

Finalment, el posicionament d’ Eduard Garcia (PDeCAT-Unió) va ser el més dur. Va recordar que quan el seu grup municipal ostentava tant l’alcaldia com la regidoria d’Urbanisme ja va encarregar un estudi sobre aquest àmbit, que durant 4 anys va estar paralitzat per sentències. Va agrair l’esforç del veïnat per a l’obtenció del seu vot favorable i va criticar que l’Equip de Govern no hagués dedicat el mateix esforç a la recerca de consens. Garcia va cloure la seva intervenció indicant que “el model de poble no passa per densificar el municipi” i que “no ens agrada que l’HPO vagi tot al carrer d’Almeria”.

Ricard Plana va tancar el debat corroborant els compromisos presos amb el grup municipal de la CUP-PA per treballar en conjunt la política d’habitatges protegits del futur, i va convidar a sumar-s’hi a la resta de grups. També va fer seus els compromisos amb ICV-EUiA-E i els va demanar la reconsideració de l’abstenció. Finalment, i davant els dubtes expressats pels costos reals que tingui l’actuació, va aclarir que en les diverses trobades amb el veïnat va quedar clar que “mai es tirarà res endavant si no hi ha acord amb els veïns”.

Després que el punt s’aprovés, finalment per unanimitat dels presents, i entre aplaudiments del públic assistent, l’alcalde, Jaume Oliveras, va felicitar tots els grups municipals, els veïns i veïnes i el regidor d’Urbanisme.

Un altre punt urbanístic va tenir protagonisme en el plenari de juliol. Va ser l’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU del Masnou sector 10 Llevant La Colomina N2, que va ser aprovat amb 14 vots a favor (6 d’ERC-AM-MES, 3 de Cs, 2 d’ICV-EUiA-E i 2 del PSC), 2 en contra (CUP-PA) i 5 abstencions (PDeCAT- Unió).

De nou Ricard Plana (ERC-AM-MES) va explicar la proposta de modificació de planejament, consistent en traslladar tres mil metres quadrats a la parcel·la contigua que “permet obtenir sòl, sumats els metres de la modificació aprovada en el Ple anterior, amb el compromís de debatre més endavant, i a proposta de la CUP-PA, l’ús que se li doni”.

Màxim Fàbregas, en nom d’ICV-EUiA-E va demanar la retirada del punt, entre altres motius per l’increment de 30 habitatges que suposava respecte a la proposta inicial. Per part del PP, Federico de las Heras es va mostrar “a favor d’afegir peces per decidir-ne els usos futurs, però no a qualsevol preu”, de manera que va presentar una esmena per mantenir la densitat de vivendes inicial del projecte i la tipologia de cases unifamiliars de la zona.

Després d’un recés per debatre aquest extrem amb la resta de grups municipals, l’esmena va ser incorporada al text amb el consens de tots el grups. D’entre els que es van mostrar favorables a la proposta, el PSC, per boca del seu portaveu, Ernest Suñé, es va felicitar perquè s’aprovaven les bases per superar i millorar la situació dels clubs esportius del municipi, però també va exigir a l’Equip de Govern transparència i recerca de consens, i va posar quatre línies vermelles: “solució per a les persones que ocupen la caseta, garantir un espai de lleure per a l’escola Marinada, la incorporació de més places d’aparcament i mantenir la propietat dels terrenys del CD Masnou”.

Dídac Miró, per la CUP-PA, va justificar el seu vot negatiu: “estem en un carreró sense sortida, ens diuen, que no podem aturar, en una segona bombolla immobiliària” i “canviar torres de luxe per pisos de 90 metres quadrats era positiu, més accessible per a la gent del Masnou”. Tot i així, va animar a la constitució de la comissió per estudiar els usos futurs de les parcel·les obtingudes, en aquest i en l’anterior plenari. El portaveu del PDeCAT-Unió, que es va abstenir en la votació, va criticar que es tractava de la tercera modificació en aquest sector en els últims quatre mesos: “no es poden anar posant pedaços, els canvis urbanístics s’han de tractar en global” i que “amb la modificació d’avui, l’operació no queda garantida. O és que es farà costi el que costi?”, es va lamentar Garcia.

Altres punts debatuts al Ple
Proposta d’atorgament d’honors i distincions del Masnou: fill predilecte i fill adoptiu. Aprovat amb 18 vots a favor, a excepció de Cs (2 vots, en absència d’un regidor), que es van abstenir.

Increment retribucions personal previstes a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2018 i Aprovació inicial de l’expedient núm. 16/2018 Suplement de Crèdit capítol 1 amb baixa Fons de Contingència. Aprovats en votació conjunta, tant les urgències com els propis punts, per unanimitat.

Aprovació inicial de la modificació del Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Ajuntament del Masnou per a la constitució del Consorci per a la promoció d'habitatges protegits en el municipi Aprovats, tant la urgència com el propi punt, per unanimitat.

Mocions i declaracions institucionals
No se’n van presentar.

Audiència pública prèvia
Un veí en representació de la comissió de veïns de Can Montals va protagonitzar les intervencions del públic abans del Ple, tot expressant que portaven 50 anys esperant un projecte com aquest i que hi havia un consens gairebé màxim entre les famílies afectades, que lluïen samarretes amb el lema “Sí a Can Montals acabat, prou Can Montals vergonyós”. 

També va intervenir a l’audiència una veïna que va expressar les seves queixes sobre l’estat de deixadesa del poble. Després va prendre la paraula la directora de l’escola Sagrada Família, que va comentar que tant la petició d’una nova línia pública de P3 com els canvis de mobilitat prop de l’escola dificultaven que les famílies del municipi hi optessin a plaça. Per últim, el president del Club Atlètic Masnou va mostrar el seu suport a l’adquisició d’una nova parcel·la per part de l’Ajuntament per possibilitar “la ciutat esportiva del segle XXI”. 

Finalitzada la sessió plenària, veïns de Can Montals van agrair la unanimitat en l’aprovació del punt que els afectava i van qualificar la jornada com “la més important en el calendari del municipi en 50 anys”.

L’alcalde, Jaume Oliveras, va cloure la sessió anunciant el comiat de l’interventora, animant el públic a assistir al Ple de Riure i, en absència de sessions fins al setembre, desitjant un bon estiu a tothom.