El Ple aprova una pujada del rebut de l'aigua d'entre el 20 i el 25%

Última revisió 29-01-2024 10:45
26/01/2024

Això suposa un increment d'entre 3 i 7 euros al mes per a la majoria d'abonats i d'entre 20 i 35 euros per als que més en consumeixen

El Ple municipal celebrat ahir, 25 de gener, va aprovar que s’incrementin les tarifes de subministrament d’aigua potable per a l’exercici 2024. La modificació de les tarifes va tirar endavant amb els 11 vots de l’Equip de Govern (ERC, PSC i En Comú Podem), 6 vots en contra (Fem Masnou i PP) i 4 abstencions (Junts).

Amb les noves tarifes es calcula que, en general, el rebut de l’aigua s’encarirà entre el 20 i el 25%, aproximadament. Sempre segons les estimacions efectuades, això es traduirà en una pujada d’entre 3 i 7 euros al mes per als abonats que consumeixen entre 15 i 79 metres cúbics per trimestre. En canvi, l’encariment mensual serà d’uns 20 euros per als que consumeixin entre 80 i 119 metres cúbics per trimestre i d’uns 35 euros al mes per als qui consumeixin 120 metres cúbics o més per trimestre. S’ha de tenir en compte, però, que la majoria dels rebuts es giren al Masnou cada trimestre. Per tant, la pujada en la factura trimestral dels trams de consum més baixos serà d’entre 9 i 21 euros, i d’entre 60 i 105 euros per als que més aigua gasten, sempre segons els càlculs realitzats.

Debat

Amadeu Quintana, cinquè tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica, va exposar la proposta i va precisar que les tarifes de l’aigua no s’havien modificat al Masnou des del 2014. També, que l’Ajuntament s’ha vist obligat a revisar-les a causa de l’increment del 61% del preu de compra de l’aigua fixat per Aigües Ter-Llobregat (ATL), que és qui subministra “el 99%” de l’aigua que es consumeix al Masnou. Es preveu que, amb el nou preu fixat per ATL, al Masnou li costarà 1.244.323 euros l’aigua que consumirà durant el 2024. Això implica “un encariment de més de mig milió d’euros respecte al 2023”, va quantificar. 

També va explicar que ha estat Agbar, l’empresa concessionària que gestiona el servei, qui, fent ús dels seus drets, ha sol·licitat la revisió a l’alça de les tarifes. L’Ajuntament, un cop revisada la documentació presentada, ha recalculat a la baixa la previsió de costos que va presentar l’empresa i n’ha ajustat la repercussió a la ciutadania. Segons el regidor, la revisió de les tarifes “s’ha fet de manera progressiva entre els diferents trams de consum, per fomentar el consum responsable d’aigua i tenint en compte les famílies que pitjor ho estan passant”. Al raó d’això, va especificar rebaixes per als trams més baixos en alguns dels conceptes de les factures.

Entre les novetats, va destacar la introducció d’una nova tarifa que s’aplicarà en el cas de fuites d’aigua, “que permetrà que l’usuari pugui reduir la despesa que li suposaria l’augment del consum, sempre que justifiqui l’avaria”. A més, també s’ha creat la tarifa a cost zero per als abonats que tinguin reconeguda la tarifació social i que no superin els 9 metres cúbics de consum al mes. Per als trams de consum superior, també s’han establert preus especials en els casos que tinguin reconegut el dret a la tarifació social. Segons Quintana, en el segon tram de consum, fins als 15 metres cúbics mensuals, “s’aplica un descompte del 64%” a les persones amb tarifació social.

Sergi Amat, portaveu de Fem Masnou, va relativitzar el pes d’aquests descomptes en afirmar que “la tarifació social afecta 208 habitatges del Masnou, que són l’1,8% dels 10.410 que hi ha”. “Moltes famílies vulnerables no estan incloses en la tarifació social; en tot cas, només les que pateixen una vulnerabilitat més extrema”, va afegir. Quintana va respondre aquesta afirmació convidant les persones que creguin que hi tenen dret a sol·licitar-la. Amat s’hi va tornar: “És l’Administració qui ha de vetllar perquè la ciutadania conegui aquest dret i qui ha d’ajudar-la a tramitar-la, fent polítiques actives perquè la gent en faci ús”. Més enllà de la tarifació social, el debat que es va generar entre Quintana i Amat va evidenciar la gran complexitat de la tarifació del subministrament d’aigua, per la quantitat de conceptes inclosos en la facturació i les diverses casuístiques dels abonats, determinades, bàsicament, pel volum del consum, però també per les modalitats d’abonats i de comptadors.

“És obvi que l’aigua ha pujat —admetia Amat— i que la factura ha de repercutir-ho als ciutadans i als usuaris; la qüestió és com es fa aquesta pujada”. En aquest sentit, després de criticar que Quintana presentés “un ball de xifres”, el regidor de Fem Masnou va negar que les noves tarifes segueixin el criteri de la proporcionalitat: “Una gran part de la factura és la quota de servei i el 93% dels habitatges del Masnou se situen en el tram més baix [fins a 500 litres al dia] i aquest és el que més puja”. “És a dir —reblava—, la gent que menys gasta serà a qui més se li apujarà la quota de servei”. A banda, Amat va titllar de “poc imaginativa” la nova tarifació. “No hi ha canvis significatius respecte a la del 2014, no és progressiva i encabeix el 93% dels abonats en el mateix tram de consum”, va resumir.

Antonio Marset, com a portaveu del PP, que és l’altre grup que va votar-hi en contra, va vincular la pujada de les tarifes amb el projecte engegat per l’Ajuntament per recuperar la gestió directa del subministrament d’aigua: “Casualment, després de deu anys sense pujades, la concessionària presenta un estudi econòmic per justificar un increment de les tarifes del 44%, que després s’ha matisat fins a un increment mitjà del 25%, just un any abans que hi hagi la possibilitat que es traspassi la gestió de l’aigua a l’empresa municipal SUMEM”. “Suposo que alguna relació ha d’haver-hi”, va concloure. “Enguany haurem de suportar diverses pujades d’impostos locals, com l’IBI o l’estacionament regulat”, lamentava l’altra regidora del PP, Pilar Marset, just abans d’acusar l’Ajuntament de “donar l’esquena als ciutadans i tirar endavant sense tenir-los en compte”.

Al seu torn, Montse Real, portaveu de Junts, va exposar els motius pels quals el seu grup s'havia abstingut. “No podem votar a favor de les noves tarifes, perquè no creiem que donin resposta a les dues necessitats cabdals, que són el foment del consum responsable i el fet de tenir en compte les famílies desfavorides que no tenen reconeguda la tarifació social”. Va assenyalar les quotes de servei, incidint en el fet que totes s’incrementen. Alhora, va considerar “correctes però insuficients” les mesures per fomentar el consum responsable d’aigua.

Ordre del dia i votacions

I. Part resolutiva

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple extraordinari i urgent del dia 13 de desembre i del Ple ordinari del 21 de desembre de 2023.

2. Informacions de l'Alcaldia.

3. Donar compte de la xifra oficial de població resultant de la revisió del padró municipal referida a 1 de gener de 2023.

4. Donar compte del Decret número 30 de data 8 de gener de 2024, d'aprovació del Pla de contractació per a l'any 2024 de l'Ajuntament del Masnou.

5. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de desembre de 2023, d'aprovació de l'actualització de les cartes serveis de l'Ajuntament del Masnou.

6. Modificació de la composició dels membres del Comitè Tècnic d'Integritat.

S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, Junts, PP i En Comú Podem) i 4 abstencions (Fem Masnou).

7. Aprovació del Pla de mesures antifrau (PMA) 2024.

S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, PSC, Junts i En Comú Podem) i 6 abstencions (Fem Masnou i PP).

8. Ratificació del Decret d'Alcaldia número 44 de data 9 de gener de 2024, pel qual s'aproven les tarifes de transport urbà de viatgers per l'any 2024.

S’aprova, amb 15 vots a favor (ERC, PSC, Junts i En Comú Podem), 4 abstencions (Fem Masnou) i 2 vots en contra (PP).

9. Aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal.

Es retira aquest punt de l’ordre del dia.

10. Aprovació inicial de les Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a manteniment de l'habitatge habitual.

S’aprova per unanimitat.

11. Revisió de les tarifes del servei de subministrament aigua per a l'exercici 2024.

S’aprova, amb 11 vots a favor (ERC, PSC i En Comú Podem), 6 vots en contra (Fem Masnou i PP) i 4 abstencions (Junts).

12. Correcció de l'error material detectat en el document de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana del Masnou en relació amb els usos compatibles en la zona industrial, clau 14a, a l’entorn de la plaça Nova de les Dones del Tèxtil.

S’aprova, amb 17 vots a favor (ERC, PSC, Junts, PP i En Comú Podem) i 4 abstencions (Fem Masnou).

13. Proposta d’acord presentada pel Grup Municipal del Partit Popular per a la creació d’un grup de treball que estudiï la situació actual de l’accessibilitat per a persones amb discapacitat visual als carrers de vianants i passeigs seleccionats i proposi solucions concretes.

S’aprova per unanimitat.

II. Part de control

14. Donar compte dels decrets d'Alcaldia i de les regidories delegades del mes de desembre de 2023.

15. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes de desembre de 2023.

16. Declaracions institucionals.

No s’hi presenten.

17. Precs i preguntes.

Captura de pantalla de la retransmissió del Ple del 25 de gener del 2024.
Captura de pantalla de la retransmissió del Ple del 25 de gener del 2024.
Autor: Youtube.

Vídeos

Ple ordinari del dia 25 de gener de 2024