El Ple fa el primer pas per al nou contracte de recollida de residus i neteja viària

Última revisió 07-05-2024 14:51
19/04/2024

És el servei municipal més costós econòmicament i es licitarà per sis anys

 

Al Ple d’abril es van aprovar els plecs d’un dels projectes més importants de la legislatura actual: el nou contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària i neteja de les platges del Masnou. El pròxim pas serà la licitació pública d’aquest contracte per a la seva execució durant els pròxims sis anys. Lluny d’aconseguir una àmplia majoria al Ple, va tirar endavant amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC, PSC i En Comú, 11 vots). L’oposició en bloc va votar-hi en contra (Fem Masnou, Junts i PP, 9 vots, en absència d’un regidor de Fem Masnou).

“El nou contracte representarà una millora de la sostenibilitat ambiental, de la innovació en el servei, de l’eficiència dels recursos i de la informació, el control i la transparència de les dades. Òbviament, també de la neteja”. Així començava l’exposició d’aquest punt la regidora de Serveis Urbans i Manteniment, Sílvia Folch. El contracte té dues prestacions diferenciades. D’una banda, la recollida de residus, i de l’altra, la neteja viària i de les platges. Com a tret més rellevant quant a la recollida de residus, Folch va destacar la implantació d’un nou sistema de gestió de la recollida més eficient “per fer front al repte de fomentar la recollida selectiva i millorar-ne la qualitat i quantitat”. En concret, va anunciar que es tractaria d’un sistema de recollida domiciliària amb contenidors tancats per a totes les fraccions menys el vidre, i amb obertura mitjançant un mecanisme que permetrà la identificació dels usuaris, “amb l’objectiu de poder aplicar un sistema de taxa justa”. I és que assolir els percentatges marcats per la Unió Europea quant a reciclatge i establir una taxa justa de la recollida dels residus són dos objectius que fa temps que persegueix el Govern municipal. A més, durant la seva explicació, Folch va concretar que es tractaria d’uns contenidors amb més capacitat que revertiran en una millora de l’espai públic, perquè “permetran reduir el nombre d’àrees de recollida i unificar-ne la imatge”.

Pel que fa al servei de neteja, tant la viària com la de les platges, el contracte també incorpora novetats, principalment pel que fa a una nova reorganització del servei, amb millores en el dimensionament segons les zones d’ús. En aquest sentit, la regidora va explicar que, en el nou contracte, les freqüències de neteja seran segons la intensitat d’ús de l’espai públic, i es tenen en compte les zones comercials i la densitat de població: “Així, a més densitat de població i més activitat comercial, més freqüència de neteja”. La priorització de la neteja mecanitzada davant la manual també és una de les millores introduïdes als plecs.

Finalment, va remarcar que el nou contracte fa un salt qualitatiu respecte del total de dies a la setmana en què es porta a terme la neteja viària, ja que s’han inclòs el dissabte i el diumenge com a dies ordinaris de neteja.

“Tot això, té un cost”, va remarcar Folch. I és que el nou contracte suposa un increment de gairebé 1,3 milions d’euros respecte de l’actual, “però era una prioritat d’aquest Govern municipal establir un contracte a l’altura del que requereix un municipi de les nostres dimensions”, va afirmar. El contracte anual se situarà a l’entorn dels 3.740.000 euros i per al primer any s’ha obtingut una subvenció per finançar-ne prop de 340.000 euros.

Els arguments de la negativa de l'oposició

Tant Fem Masnou com Junts i el PP van fer referència al poc temps que havien tingut per estudiar la proposta i van assenyalar el Govern per prendre decisions de manera unilateral ignorant a l’oposició. A més, Pilar Marset, del PP, va demanar deixar la proposta sobre la taula: “No seria millor aconseguir una aprovació d’aquest contracte amb un suport més ampli?”. Folch va rebatre-ho dient que s’havien fet diverses reunions explicant el nou model de gestió i que s’havia enviat tota la documentació amb prou anticipació com per mantenir el calendari previst. “El model es porta explicant des de l’inici del mandat, i s’ha lliurat la documentació des de fa dos mesos”, va concretar.

Dídac Isús, de Junts, també va voler puntualitzar dos aspectes: la qualitat del servei i el cost. Quant a l’increment dels costos del nou servei respecte de l’actual va advertir que repercutirien en la ciutadania amb un increment important de la taxa de recollida de residus. El regidor de Junts va fer esment a l’informe del tècnic municipal respecte a aquest contracte, en el qual es diu que, “segons la normativa vigent, els costos de servei de la recollida de residus han de ser suportats pels usuaris del servei [...] i caldrà que es tramiti una nova taxa de residus que tingui en compte el cost del contracte”. El nou contracte de neteja viària suposarà per a l'Ajuntament del Masnou uns 700.000 euros més del que costa fins ara. No obstant això, el contracte actual ve d’una gestió fins al moment prorrogada, a càrrec de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), i Folch va puntualitzar que “si ara es fes de nou actualitzat, no hi hauria aquesta diferència de diners que indiquen”.

Carme Baños, de Fem Masnou, va argumentar el vot en contra del seu partit per diversos motius. El primer, el model de gestió, ja que el seu partit aposta per la municipalització del servei. En segon lloc, el preu. “El nou contracte serà el més gran de l’Ajuntament, passarà de 2,2 milions a 3,8 cada any i s’emportarà el 10% del pressupost municipal anual [...]. El preu ha augmentat el 80% i això repercutirà en una pujada del rebut”. La durada del contracte, 6 anys, “no deixa cap marge de maniobra al futur Govern”, va afegir.

“Han demanat celeritat en diverses ocasions, han demanat la revisió del contracte existent, han indicat que el contracte vigent tenia mancances, han insistit que no es facin pròrrogues... —va enumerar Folch per cloure el debat—, i ara que el Govern ha posat tots els mitjans per avançar en la licitació d’aquest nou contracte demanen ajornar-ne l’aprovació? Sembla una contradicció.”

Canvis en el servei d’estacionament regulat de vehicles

Que el Govern preveu ampliar l'àrea verda d'estacionament regulat no és una novetat ja que els darrers mesos s’han fet audiències públiques per donar a conèixer les noves propostes en relació amb les zones verda, blava i taronja del municipi. Aquesta voluntat es va refermar al punt del Ple que tractava l’aprovació inicial de l'expedient de modificació de l’establiment del servei públic municipal d’estacionament regulat de vehicles, i que es va aprovar amb els vots a favor de l’Equip de Govern i, en contra, de l’oposició.

El regidor de Mobilitat, Ricard Plana, va reiterar les novetats que ja havia explicat a les darrers trobades amb la ciutadania: l’ampliació de la zona verda, la unificació del horaris de pagament de les tres zones amb què compta el Masnou (blava, verda i taronja), la implementació de dues tarifes (per a residents o forans) i la unificació de les tarifes dels aparcaments soterrats, així com els tiquets especials de paquets d’hores per a casos particulars. “I tot això és una part del Pla de mobilitat del Masnou, que té tres potes: l’aparcament, el transport públic i la circulació viària”, va aclarir.

Per part de l’oposició, els tres partits van coincidir a mostrar el seu desacord en aquest punt i van al·legar un increment en les taxes d’aparcament. Antonio Marset, del PP, va recordar que “nosaltres hem estat molt bel·ligerants amb el tema de la zona verda i seguim entenent que no és la solució, perquè incrementa de manera soterrada un impost sobre els vehicles”. Dídac Isús, de Junts, va explicar que “no estem en contra de les zones verdes diürnes, però aquelles que siguin necessàries [...], i aquest volum de zones verdes creiem que sols va per a la prestació del servei que ha de gestionar SUMEM i que garanteix la viabilitat d’aquesta empresa”. Dolors Casas, de Fem Masnou, va explicar que “no estem d’acord amb els preus que porta el Govern per a aquesta zona verda i apostem per la gratuïtat del veïnat; per això hi hem presentat esmenes en aquest sentit.” Les esmenes de Fem Masnou no van ser aprovades al Ple.

“Establir un sistema de control de l’aparcament té un cost i aquest cost és raonable que es cobreixi i es compensi, perquè el sistema sigui viable i sostenible”, va argumentar Plana. Tot seguit va prendre la paraula el regidor Artur Gual, també president del Consell d'Administració de SUMEM, per afegir que “l’empresa SUMEM ja és sostenible i així es demostrarà a la Junta General del mes que ve, quan passem el rendiment de comptes”.

Més habitatge de protecció oficial

El Ple també va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou, l’Institut Català del Sòl i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la promoció d’allotjaments dotacionals i d’habitatges amb protecció oficial, de lloguer assequible, al carrer de Pau Casals i d’Almeria, un primer pas per continuar amb l'objectiu d'estendre el parc públic d'habitatge.

Audiència pública prèvia al Ple

Van ser dos els ciutadans que van intervenir a l’audiència pública prèvia al Ple: un per demanar millores al Parc dels Vivers i l’altre, al barri de Sant Madrona. 

Altres punts aprovats al Ple

 • Modificació de la relació de llocs de treball 2024. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC, PSC i En Comú, 11 vots) i les abstencions de l’oposició (Fem Masnou, Junts i PP, 9 vots).
 • Aprovació inicial de la modificació de la plantilla 2024 en relació amb el procés de funcionarització. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC, PSC i En Comú, 11 vots) i les abstencions de l’oposició (Fem Masnou, Junts i PP, 9 vots).
 • Aprovació inicial de l'expedient número 10/2024 de modificació de crèdit en les modalitats de suplement i crèdit extraordinari. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC, PSC i En Comú, 11 vots); en contra de Fem Masnou · vots) i Junts (4 vots) i l’abstenció del PP (2 vots).
 • Aprovació inicial de la modificació de la Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d'ús públic local. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC, PSC i En Comú, 11 vots) i les abstencions de l’oposició (Fem Masnou, Junts i PP, 9 vots).
 • Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic i naturalesa no tributària per estacionament de vehicles en aparcaments municipals soterrats. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC, PSC i En Comú, 11 vots) i les abstencions de l’oposició (Fem Masnou, Junts i PP, 9 vots).
 • Aprovació del conveni de la 20a edició del Concurs de Música Jove del Maresme Maresmusic 2024 amb els ajuntaments de Cabrils, el Masnou, Montgat, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar. Aprovat per unanimitat.
 • Aprovació definitiva del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou, l’Institut Català del Sòl i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la promoció d’allotjaments dotacionals i d’habitatges amb protecció oficial, de lloguer assequible, al carrer de Pau Casals i d’Almeria. Aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de Junts (4 vots), que va votar-hi en contra.
 • Proposta d'acord presentada pel Grup Municipal de Junts pel Masnou per garantir els drets lingüístics de les persones cegues catalanoparlants als dispositius digitals i incloure aquesta garantia en el grup de treball que estudiarà l’actual situació de l’accessibilitat per a persones amb discapacitat visual al Masnou. Aprovat per unanimitat.

Mocions

 • Moció presentada pel Grup Municipal de Junts pel Masnou en relació amb el monument de Ramon Trias Fargas. Aprovada per unanimitat.
 • Moció presentada pel Grup Municipal de Junts pel Masnou per a l'adhesió al nou Congrés de Cultura Catalana 2024-2025. Aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció del PSC i el PP (6 vots), que van votar-hi en contra.
 • Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per demanar una segona línia d'autobús urbà. No es va aprovar en comptar amb els vots a favor de Fem Masnou (3 vots), Junts (4 vots) i el PP (2 vots) i els vots en contra d’ ERC (6 vots), el PSC (4 vots) i En Comú (1 vot).
 • Moció presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per demanar la retirada de la targeta d'estacionament dels regidors i regidores de l'Ajuntament del Masnou. No va ser aprovada en comptar només amb els vots a favor de Fem Masnou (3 vots) i en contra de la resta dels grups municipals

Declaracions institucionals

 • Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC de suport a l'amnistia. Aprovada a la Junta de Portaveus amb el vot a favor d'ERC, Fem Masnou i Junts (14 vots), l'abstenció d'En Comú Podem (1 vot), i en contra del PSC i el PP (6 vots).
 • Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC en suport a les associacions del sector d'atenció a la gent gran i a les persones amb dependència. Aprovada per unanimitat a la Junta de Portaveus.
 • Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ERC d'adhesió i suport als actes dels 100 anys del naixement de Vicent Andrés Estellés. Aprovada per unanimitat a la Junta de Portaveus.
 • Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Fem Masnou per mostrar el suport de l'Ajuntament del Masnou a les treballadores del Centre d'Acollida Estels. Aprovada a la Junta de Portaveus amb el vot a favor de tots els partits polítics a excepció del PP (2 vots) que s’hi va abstenir.

Vídeos

Ple ordinari del dia 18 d'abril de 2024

Audiència prèvia del dia 18 d'abril de 2024