El president de la Generalitat presenta al Masnou la inversió que ha de transformar l'N-II

Última revisió 14-07-2023 08:18
13/07/2023

Aragonès reclama celeritat a l’Estat amb els tràmits previs a l’inici d’aquestes obres i de les que han de crear nous accessos a la C-32

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i la consellera de Territori, Ester Capella, han presentat aquest matí al Masnou la inversió de 384 milions d’euros que ha de transformar el tram del Baix Maresme de l’N-II. El Departament de Territori va anunciar aquest projecte divendres passat, dins un protocol més ampli de 914 milions d’euros que preveu altres actuacions a les xarxes viària i ferroviària catalanes.

Quant a l’N-II, el projecte de l’executiu català concorda amb l’avantprojecte de reurbanització del tram masnoví d’aquesta via que va presentar l’Ajuntament del municipi el setembre del 2021. A grans trets, l’objectiu que comparteixen ambdues administracions és crear-hi una via més cívica —un passeig amable per als vianants—, i eliminar aquesta barrera històrica entre la trama urbana i el mar. Per aconseguir-ho, es vol reduir el nombre de carrils de trànsit privat per destinar l’espai alliberat a les voreres, el transport públic i les bicicletes.

Aquest projecte va lligat a la creació de nous accessos a l’autopista C-32 i a la millora dels existents, per tal que aquesta via d’alta capacitat pugui absorbir la major part del trànsit que continua suportant l’N-II malgrat la notable reducció experimentada arran de l’alliberament dels peatges a la C-32. Segons la Generalitat, aquest fet va traslladar un 30% del trànsit (uns 10.000 vehicles diaris) de l’N-II a la C-32.

A l’acte de presentació d’aquest matí, el president de la Generalitat ha posat de relleu la importància de la pacificació de l’N-II per “guanyar espai per a la gent, reduir contaminació i soroll i, sobretot, guanyar seguretat”. “Volem que aquesta sigui una via urbana i, per tant, la pacificació és imprescindible”, així com “seguir apostant per millorar el transport públic i promoure l’ús de la bicicleta”, ha conclòs. En aquesta mateixa línia, la consellera de Territori ha assenyalat que la redistribució del trànsit de l’N-II cap a la C-32 com a conseqüència de la finalització del peatge “també és una gran oportunitat per a fer actuacions a l’N-II, que ha de convertir-se en un eix cívic, amb una velocitat més reduïda, menys carrils per als cotxes i més espai per als vianants i una via ciclable”. La consellera ha ressaltat, a més, que l’actuació a l’N-II també permetrà “incorporar un recorregut segur i agradable per a vianants i ciclistes, amb parades de bus més accessibles i ben equipades i que facilitin l’intercanvi bus-tren a les estacions de Rodalies”.

Sis projectes

El Govern de la Generalitat ja està treballant, consensuadament amb el territori, en sis projectes per a l’N-II, que concretaran tècnicament les actuacions necessàries i la seva configuració, en funció del tram i les seves característiques. Aquesta intervenció, que abraça una longitud de més de 40 quilòmetres, inclou:

  • Un carril bici segregat sobre la plataforma viària existent allà on sigui tècnicament possible.
  • Ampliació de voreres per a facilitar la mobilitat de vianants i d’espais de serveis.
  • Reducció del nombre de carrils de la calçada.
  • Disminució de la velocitat màxima permesa.
  • Augment de la integració i accessibilitat del transport públic.

En la intervenció prevista a l’N-II, tindrà una rellevància especial la integració del transport públic; així, es millorarà el disseny de les parades d’autobús, garantint-hi l'accessibilitat, incrementant-ne l’espai i implantant-hi noves marquesines per afavorir el servei i confort a les persones usuàries. Addicionalment, en les estacions de tren, es potenciarà la intermodalitat bus/tren amb la creació d’espais que permetin regular l’intercanvi, així com la connectivitat amb les línies de bus de cada àmbit.

Reclamació

Tot i que els objectius estan definits i els projectes esbossats, encara falta enllestir els tràmits que s’han de fer amb l’Estat per finançar i planejar les obres. “Ara és l’hora de concretar aquest protocol amb els convenis”, ha urgit a l’Estat el president Aragonès aquest matí. Ha fet notar que “el Ministeri ja té la proposta sobre la taula” i l’ha instat a “signar-la i concretar-la amb la màxima celeritat”. A banda, s’ha recordat que les obres seran complexes, tant per la seva envergadura com pel fet que s’hauran de compaginar amb la mobilitat quotidiana de la ciutadania.

Aragonès ha afegit que “la quantificació econòmica d’aquest acord arriba 14 anys tard”. En aquest sentit, ha recordat que “l’any 2009 l’Estat va prometre una inversió de 400 milions d’euros, però no en va executar ni una quarta part”. L’Estat va invertir només 90 dels 400 milions del conveni i l’actual acord recull aquell deute pendent que ara, actualitzat a l’IPC, es xifra en 384 milions. Pere Aragonès també ha advertit que les properes eleccions generals “generen una possibilitat de modificacions en la composició del Govern i això no hauria de ser un problema afegit i que tornéssim a allargar la concreció”. “Anem per feina i signem ara; podem fer-ho avui mateix”, ha insistit.


Font: nota de premsa de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i elaboració pròpia.