Emotiu darrer Ple ordinari del mandat 2015-2019

Última revisió 29-04-2019 08:22
26/04/2019

Comiats i agraïments van ser els protagonistes del darrer Ple del mandat 2015-2019, que es va tenir lloc el 25 d’abril a la sala de plens de l’Ajuntament del Masnou. L’emotivitat de la sessió va arribar després dels debats habituals al Ple, en què es van tractar diversos temes, alguns de tràmit i, d’altres, propostes que, en alguns dels casos no van aconseguir llum verda perquè van quedar retirades. Aquest va ser el cas del punt d’urgència que tractava sobre la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbanística del Masnou en els àmbits dels carrers d'Olivé Gumà i Montevideo i l’avinguda de Cusí i Furtunet, per a la creació de sòls d'habitatge dotacional.

“Ubiquem unes parcel·les d’equipament i els donem la possibilitat de construir-hi habitatge per a gent jove, gent gran o altres col·lectius que ho puguin necessitar”. Com va explicar el regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, era una modificació que pretenia actuar sobre dos llocs del Masnou per fer més habitatge dotacional. Segons el càlcul que va fer el regidor, "s’hi podrien construir prop de 55 habitatges entre totes dues parcel·les".

La formació d’ICV-EUiA va presentar esmenes a aquesta proposta del Govern consistents a “reservar a l’avinguda de Cusí i Fortunet una parcel·la que no sigui inferior a 3.000 metres quadrats i que aquesta es qualifiqui com a equipament educatiu”, tal com va explicar el seu portaveu, Màxim Fàbregas. En conseqüència, també es demanava modificar el contingut de tot el document per donar-li sentit. Prosperades les emenes, en comptar amb els vots afirmatius d’ICV-EUiA (2 vots), el PDeCAT (5 vots) i CS (3 vots); en contra d’ERC (6 vots), i les abstencions de la CUP (2 vots), PSC (2 vots), PP (1 vot) i el regidor no adscrit, Plana va anunciar que la modificació del document no permetia tirar endavant la votació i ni tan sols un recés al Ple no va servir perquè prosperés.

Finalment, la proposta va ser rebutjada. Mentre Fàbregas mantenia que “les esmenes afectaven una petita part” del text i que no podia ser considerada una esmena a la totalitat, l’alcalde, Jaume Oliveras, va dir que “entenem que aquesta esmena altera el document i s’ha de refer sencer”. El debat va acabar amb l’amenaça de Fàbregas d’impugnar el Ple.

Els regidors i regidores que deixen el consistori, protagonistes del darrer Ple

En aquest Ple de tancament d’una etapa es va aprofitar per fer agraïments i comiats en el que, segurament, ha estat el més emotiu del mandat. Tots els regidors i regidores que hi van intervenir i el mateix alcalde ho van fer amb emoció i van tenir paraules d’agraïment vers el Ple, els seus companys i companyes,els treballadors i treballadores municipals, i també cap als masnovins i masnovines. 

Molts d'ells van prendre la paraula perquè no repetiran a les llistes o no ho faran en posicions primeres. Aquest és el cas de Màxim Fàbregas, que durant vuit mandats ha estat representant del consistori masnoví i en fa encara més que és a la política, concretament 36, “més de la meitat de la meva vida”. Fàbregas va dir que “sempre he procurat treballar en defensa dels interessos del conjunt de la ciutadania del Masnou, tant des de l’oposició com des del govern, amb encerts i errades”. D’aquesta llarga etapa en va ressaltar el període 2003-2011, “un període en què, des de les meves responsabilitats al govern, crec que vam iniciar una important transformació del Masnou”. Finalment, aquest regidor va voler deixar clar que “les meves intervencions al Ple sempre han respost a raons polítiques i mai personals”. 

La seva companya de partit, Elena Crespo, visiblement emocionada, també es va acomiadar del seu company de grup municipal i del conjunt del Ple fent un repàs a la seva trajectòria política, “durant la qual sempre he pensant en l’esperit constructiu i la voluntat del poble que m’ha vist néixer i créixer, al qual no puc estar més que agraïda per l’oportunitat que m’ha lliurat”. Amb la veu entretallada, va seguir el discurs dient que “ha estat un honor i una aprenentatge de llums i ombres, i estic segura que haurem de continuar debatent amb aquells que no pensem igual per treballar per una veritable convivència que ens faci lliures i iguals”. 

També va agrair l’acompanyament d’aquests quatre anys a la resta del consistori la regidora Monika González. Per la seva part, Dídac Miró va dir que no tornaria a estar assegut en aquest Ple perquè “aquest no és un espai per quedar-s’hi; la política és als carrers i no a les butaques”. La formació de Miró es caracteritza per un relleu pactat dins del partit on els candidats entren com a representants del consistori per ordre de substitució. El regidor va cloure dient que “malgrat tot, no pensem descansar fins que el poder d’aquest espai sigui del poble”. La següent a acomiadar-se va ser Mercè Aznar, que va entrar fa un any i mig al consistori, i va dir que“ m’hauria agradat tenir més temps, m’han quedat coses per aprendre i ha estat una grata experiència”.

Finalment, Jordi Matas, regidor de l’Ajuntament durant vuit anys, va dir que “per a mi, haver estat regidor és haver fet un màster molt enriquidor que no hi ha enlloc”. Va cloure dient que “acabo una etapa de la meva vida, però marxo amb una pila d’amics i amigues”, en referència a les diverses persones amb qui ha treballat. Als companys i companyes del consistori els va dir que “les nostres diferències en la visió política no han estat obstacle per a una bona relació”. 

L’alcalde, Jaume Oliveras, va tancar el Ple agraint al conjunt del consistori la feina feta, “amb acords i desacords però sempre intentat treballar tan bé com és possible per al municipi”. Saltant-se la formalitat habitual d’un Ple, va esmentar una persona del públic que no s’havia perdut ni un dels plens del mandat, per agrair-li la seva inestimable presència a tantes i tantes hores de debat municipal que han sumat les sessions d’aquests quatre anys, i va lliurar-li un obsequi.

Durant aquest mandat, han estat diversos els factors que han alterat la composició del Ple. El més destacat fou el trencament de l’Equip de Govern entre ERC-AM-MES i PDeCAT. D’altres motius han estat regidors que han acabat com a no adscrits o que han renunciat al seu càrrec o han estat rellevats fruit d'un pacte intern dins del partit. 

Altres punts aprovats 

•    Es va donar compte dels decrets d'Alcaldia.
•    Es va donar compte del decret pel qual s’aprova el marc pressupostari 2020-2022 per trametre a través de l’Oficina Virtual de les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en compliment de l’article 6 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre.
•    Es va donar compte de l'informe del primer trimestre de 2019 sobre compliment de terminis de pagament d'obligacions pendents.
•    Es va donar compte de la gestió i tramesa dels acords contraris a objeccions (art. 218.3 TRLHL) a la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2018.
•   Aprovació inicial de la modificació de l'apartat 5 de la base 29 de les Bases d'execució i de l'expedient 11/2019 de modificació del pressupost per crèdit extraordinari. Després de no prosperar les esmenes presentades pel PSC, va ser aprovat amb els vots a favor d’ ERC-AM-MES (6 vots), PDeCAT-Unió (5 vots)  i Cs (2 vots); en contra del PSC (2 vots) i les abstencions de la resta de grups municipals: CUP (2 vots), ICV-EUiA (2 vots), PP (1 vot) i el regidor no adscrit. 
•    Aprovació inicial de la modificació apartat 6 base 28 de les Bases d'execució del pressupost 2019. Aprovat amb els vots a favor de totes les formacions polítiques i el regidor no adscrit a excepció de la CUP, que es va abstenir. 
•    Aprovació del compte general exercici 2017. Va ser aprovat amb els vots a favor d’ERC-AM-MES (6 vots), la CUP (2 vots), el PP (1 vot) i el regidor no adscrit i les abstencions de PDeCAT-Unió (5 vots)  i Cs (2 vots), PSC (2 vots) i ICV-EUiA (2 vots).
•    Es va retira de l’ordre del dia l’aprovació inicial de les cartes de serveis de diversos serveis municipals: Policia Local, Clavegueram, Cementiri i serveis funeraris, Formació de persones adultes, Biblioteca Pública Joan Coromines, Informació i promoció turística, i Transport col·lectiu urbà de viatgers. 
•    Adhesió al sistema d'adquisició centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i del Consorci Català pel Desenvolupament Local. Aprovat amb els vots a favor de totes les formacions polítiques i el regidor no adscrit a excepció de la CUP, que es va abstenir.
•    Segona pròrroga del contracte de gestió, mitjançant concessió, del servei d'escoles bressol municipal del Masnou. LIC 1-2014. Aprovat amb els vots a favor de totes les formacions polítiques i el regidor no adscrit a excepció de la CUP i d’ICV-EUiA, que hi van votar en contra.
•    Aprovació de les actes de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Montgat i del Masnou. Aprovat per unanimitat.
•    Compatibilitat d'una treballadora. Amb els vots a favor de totes les formacions polítiques i el regidor no adscrit a excepció de la CUP i ICV-EUiA, que es va abstenir, es va aprovar no concedir la compatibilitat a la treballadora.
•    Aprovació inicial del Reglament dels bucs d'assaig musical del Masnou. Amb esmenes incorporades de la CUP-PA, va ser aprovat per unanimitat.
•    Ratificació modificació estatuts consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme. Aprovat amb els vots a favor de totes les formacions polítiques i el regidor no adscrit a excepció de la CUP, que es va abstenir.


Mocions

Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA per complementar la normativa dels habitatges d'ús turístic al municipi del Masnou. No va ser aprovada en comptar amb els vots a favor de la CUP (2 vots), PDeCAT-Unió (5vots) i ICV-EUiA (2 vots); en contra d’ERC-AM-MES (6 vots), Cs (2 vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot), i l’abstenció del regidor no adscrit. 

Després de prosperar les emenes presentades pel grup d’ICV-EUiA, la moció presentada pel Grup Municipal del PDeCAT-UNIÓ sobre la voluntat de l'Ajuntament d'arribar un acord amb el Casino del Masnou respecte del seu futur va ser retirada de l’ordre del dia.


Declaració institucional d’urgència

Moció del grup municipal d’ICV-EUiA en relació amb el Decret llei 5/2019, de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge. Va quedar aprovada en comptar amb 16 vots a favor i les abstencions de PDeCAT-Unió (5 vots) i el regidor no adscrit (1 vot). 

Enllaços