Es tanca el carrer de la Constitució entre el 29 d'agost i l'1 de setembre per reasfaltar-lo

Última revisió 23-08-2023 09:33
22/08/2023

També s’hi reforçarà la senyalització que l’identifica com a camí escolar, ja que és un cul-de-sac que dona accés a l’Institut Escola Lluís Millet

El 29 d’agost es tancarà el carrer de la Constitució per reasfaltar-lo. Aquest carrer és un cul-de-sac i l’únic accés rodat a l’Institut Escola Lluís Millet. El tall s’allargarà, previsiblement, fins a les 21 h de l’1 de setembre, o fins que s’enllesteixi l’actuació. Per tant, durant aquests dies no ha d’haver-hi cap vehicle estacionat. Tampoc no s’hi podrà circular. Amb tot, és probable que l’1 de setembre es permeti entrar i sortir dels guals d’aquest carrer, sempre que l’estat dels treballs ho faci possible. L’Ajuntament ha adjudicat aquest projecte a l’empresa Asfaltos Augusta per un import de 35.297,88 euros (IVA inclòs).

A més a més d’asfaltar-lo de nou, s’hi reforçarà la senyalització que indica que aquest carreró sense sortida és un camí escolar. Així, s’hi renovaran les pilones i la pintura que segreguen la franja est de la calçada per afegir-la a la vorera d’aquest cantó —el de Mataró— com a espai exclusiu per als vianants. En coherència amb això últim, es traslladaran a l’altra banda els contenidors que es troben a la cantonada que comparteixen aquest carrer i el del Maresme.

Amb tot, cal precisar que es crearan algunes places d’estacionament noves a l’altre extrem del cantó est del carrer, a prop de l’Institut Escola Lluís Millet, una de les quals serà d’ús exclusiu per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. Finalment, es repintaran les places d’aparcament de la banda oposada —el cantó Barcelona, l’oest—, on no hi ha vorera perquè s’hi alça el talús que salva el desnivell entre aquest carrer i el del Llaüt. Les feines de senyalització i pintura les executarà l’empresa Lonix. El cost exacte es concretarà durant aquesta setmana, ja que s’han d'acabar de perfilar alguns detalls.

Carrer de la Constitució, vist des del carrer del Maresme. Google Street View.
Carrer de la Constitució, vist des del carrer del Maresme. Google Street View.
Autor: Google Street View.