Es tanquen les dutxes del Complex Esportiu i es prenen altres mesures per fer front a la sequera

Última revisió 13-02-2024 11:14
05/02/2024

L’alcalde emet un ban municipal que complementa les restriccions anunciades per la Generalitat

L’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, ha emès un ban municipal que complementa i adapta les restriccions decretades per la Generalitat de Catalunya i que van entrar en vigor divendres passat. Entre altres mesures, es poden destacar les que s’esmenten a continuació.

Tancament de les dutxes dels vestidors del Complex Esportiu Municipal
Es tancaran, a partir de demà, 6 de febrer, totes les dutxes dels vestidors del Complex Esportiu Municipal per compensar el consum d’aigua imprescindible per mantenir la qualitat sanitària de la piscina municipal. Només funcionaran les quatre que hi ha al marge de la piscina, per motius higiènics.

Pel que fa als clubs esportius privats, han de tancar el 50% de les dutxes en setmanes alternes. En cas que hagin de consumir aigua per al manteniment de piscines o per al reg de pistes esportives, hauran de compensar-ho amb mesures addicionals d’estalvi, com el tancament de totes les dutxes. L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament resoldrà els dubtes que tinguin els clubs privats en una reunió que convocaran aquesta mateixa setmana.

Reg i neteja
Queda prohibit el reg de zones verdes i jardins públics i privats, incloent-hi els horts urbans. Només es permet el reg de supervivència d’arbres d’espais públics si es fa amb aigua regenerada o freàtica. També queda prohibida la neteja amb aigua a la via pública, amb algunes excepcions.

Per exemple, l’Ajuntament del Masnou podrà utilitzar l’aigua cedida pels propietaris de la Mina de Can Barrera per al reg i per a la neteja viària i de contenidors, amb determinades condicions i per motius d'higiene. S’utilitza el mínim d’aigua possible (no és potable i no està connectada a la xarxa) i sempre se n’identificarà la procedència. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha autoritzat l’ús d’aquesta aigua, establint límits que podria restringir si la sequera s’agreuja.

Normativa general i sancions
A banda de les adaptacions locals que introdueix el ban municipal, tothom està subjecte a les restriccions generals decretades per la Generalitat de Catalunya en declarar l’emergència en fase I per sequera als municipis que s’abasteixen del sistema Ter-Llobregat. Això implica que cada municipi només pot consumir 200 litres d’aigua per habitant i dia. Entre altres mesures, prohibeix el reg de jardins, l’ompliment total o parcial de piscines i la neteja de vehicles excepte quan es realitzi en establiments dotats amb sistemes de recirculació d’aigua.

Cal precisar, a més, que l'Ajuntament del Masnou ha elaborat un nou reglament d’abastament d’aigua potable que preveu multes per a les infraccions, establint tres nivells:

  • Lleus: fins a 750 euros.
  • Greus: entre 751 i 1.500 euros.
  • Molt greus: entre 1.501 i 3.000 euros.

A banda, l’Ajuntament ha posat en marxa un pla amb actuacions internes per estalviar més aigua als equipaments i edificis municipals, com ara la revisió d’aixetes i cisternes als lavabos, per tal de reduir el consum d’aigua al mínim indispensable. A fi de comptes, mentre duri aquesta sequera històrica, extrema i rigorosa per la seva contundència i durada, és l’actitud que les administracions demanen a tota la ciutadania: estalviar tanta aigua com es pugui.

Complex Esportiu Municipal
Complex Esportiu Municipal
Autor: Domènec Cano Senties