L'Ajuntament rep el projecte d'ampliació de l'Escola Ferrer i Guàrdia, fet per la Diputació de Barcelona

Última revisió 07-09-2018 14:18
22/02/2018

L'Ajuntament del Masnou ja disposa del projecte, realitzat per la Diputació de Barcelona, per a l'ampliació de l'Escola Ferrer i Guàrdia, que inclou una nova edificació per destinar-la a cuina i menjador.

El projecte inclou la construcció d'un tercer edifici de forma rectangular, a prop dels altres dos existents, en una pista pavimentada paral·lela a l'edifici d'infantil. Aquest edifici es destinarà a cuina, menjador i serveis higiènics, es preveu de 212,52 m2 amb una coberta plana que oferiria la possibilitat d'aixecar-hi una planta pis en un futur. El pressupost fixat per al projecte és de 319.360,42 €, IVA inclòs.

La Diputació de Barcelona ofereix suport tècnic als municipis per a la construcció i el manteniment de centres educatius municipals i escoles públiques com aquesta del Masnou.