L'últim Ple de l'any aprova la urbanització del carrer de l'Abat Escarré

Última revisió 21-12-2018 13:01
21/12/2018

El darrer Ple del 2018, celebrat el 20 de desembre, va aprovar l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions especials per obres d'urbanització del carrer de l'Abat Escarré, que, entre d’altres mancances, resta sense asfalt ni vorera en el costat adjacent al Camp Municipal d’Esports Ocata. La qüestió havia quedat encallada a l’anterior sessió plenària, quan es va retirar de l’ordre del dia per la manca de consens entre els grups municipals. En aquesta ocasió, la proposta va ser aprovada amb el vot favorable de l’Equip de Govern (6 vots), la CUP-PA (2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1 vot), i el vot contrari del PDeCAT-Unió (5 vots), C’s (3 vots) i ICV-EUiA-E (1 vot, en absència d’una regidora). Abans, el grup d’ICV-EUiA-E hi havia presentat una esmena a la totalitat que no va prosperar i, també, el grup del PDeCAT-Unió havia demanat la retirada de l’ordre del dia de la proposta en considerar que no s’havia donat compliment al lliurament de la documentació que feia referència a les darreres modificacions. 

Com va explicar el regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, entre el Ple del novembre i el del desembre, els diferents grups polítics havien mantingut reunions amb el Govern per consensuar les demandes de tots. A grans trets, coincidien en la necessitat d’una vorera al costat sud del vial i, també, amb d’altres demandes més concretes, com la col•locació d’arbrat i un pas de vianants amb calçada elevada arran de la vorera. Plana va recordar que la proposta duta al Ple havia estat acordada amb els afectats (els veïns i veïnes del carrer i els usuaris i usuàries del Camp Municipal d’Esports Ocata). Com en la sessió anterior, una desena de veïns i veïnes van assistir-hi i van prendre la paraula a l’audiència pública.

En ser una proposta ja debatuda al Ple passat, en aquesta ocasió el debat ja no va centrar-se tant en el projecte, sinó en les contribucions especials, és a dir, les aportacions que farien els propietaris d’aquest tram de carrer. El més crític amb aquest projecte va ser el portaveu d’ICV-EUiA-E, Màxim Fàbregas, que va mostrar el seu rebuig a la proposta “perquè creiem que va en contra de l’interès general, ja que les contribucions especials que avui es posen a aprovació s’apliquen sobre un projecte que no compleix la normativa i perquè el Govern, amb una doble maniobra, estalvia als veïns de la zona uns 54.000 euros que seran a càrrec de les finances locals i que es podrien destinar a altres necessitats del poble”. Fàbregas va defensar les esmenes presentades pel seu partit, que proposaven que les contribucions especials fossin assumides en un 90% pel veïnat i un 10% per l’Ajuntament. També va criticar que les contribucions especials “consisteixen a valorar una obra a preu d’avui quan s’ha fet fa anys”.

La posició de Fàbregas va tenir el suport de Frans Avilés, portaveu de Ciutadans, que va manifestar que “entenem que és millor la proposta que es fa seguint el criteri 90%-10% que no la del Govern”. En aquest sentit, i recordant un cas de fa deu anys que va tenir com a resultat una sentència contrària a l’Ajuntament, va dir que “hem de vetllar per l’interès general de la vila i mirar de dotar les decisions del consistori de seguretat jurídica”. D’altra banda, també va opinar que les millores que es preveuen dur a terme “són nyaps, petits retocs insuficients i, tenint en compte que hauria de ser un carrer de molt de trànsit i de públic, la solució segueix sent insatisfactòria”. 

En aquesta mateixa línia va manifestar-se el portaveu del PDeCAT-Unió, Eduard Garcia, amb dubtes sobre l’aplicació de les millores proposades pel seu partit en el projecte: “No acceptarem cap promesa; els compromisos ferms es tradueixen en documentació, i ningú no ens garanteix que les millores proposades es puguin dur a terme.” De nou, va manifestar el seu desacord amb l’actitud del Govern, a qui va recriminar la poca voluntat de pactar amb el seu grup. Garcia també va referir-se a l’adjudicació d’un contracte de data 30 de novembre per arreglar la vorera del costat nord del carrer: “No entenem que s’hagin de fer unes obres per valor de 70.000 euros sobre unes obres que s’han de fer properament. Entenem que es pot tractar d’una fragmentació del contracte.” 

Després de ser crític amb el Govern, dient que “les contribucions especials se sustentaven en un projecte aprovat a la Junta de Govern Local no consensuat amb la resta de grups que no recollia uns mínims d’accessibilitat i tampoc no s’ajustava a la normativa de mobilitat”, el portaveu del PSC, Ernest Suñé, va anunciar el vot favorable per haver consensuat les peticions del seu grup municipal “sense haver de modificar el projecte que ja es disposava a la proposta i donant solució als problemes d’aquest carrer”. També a favor de la proposta, el portaveu del PP, Federico de las Heras, va dir: “Mantindrem la nostra posició favorable a la proposta tal com vam fer anteriorment.”

Modificat el contracte de recollida de residus i neteja viària
Un altre punt de l’ordre del dia va fer referència a la modificació del contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou. Aquest mes de desembre s’ha posat fi a tres anys i mig de litigis entre les dues empreses que s’havien presentat, l’any 2014, a l’adjudicació del contracte. L’inici de la prestació del servei de la neteja viària i recollida de residus a càrrec de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, s’iniciarà l’1 de gener de 2019 i, tal com també es va aprovar amb el contracte de l’anterior empresa, Corporación CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, SL, aquest punt incloïa unes modificacions al nou contracte per millorar-ne els punts febles detectats fins ara.

Com va explicar el regidor de Manteniment, Quim Fàbregas, “la modificació ve motivada perquè amb el nou sistema de recollida hi ha hagut un  fort increment de la recollida selectiva i les freqüències de buidatge són insuficients”. La proposta va comptar amb els vots favorables de tots els grups municipals a excepció de la CUP-PA (2 vots) i ICV-EUiA-E (2 vots), que es van abstenir. Com va dir Fàbregas, l’aprovació es va dur a terme amb els mateixos vots que fa un any, “fet que demostra la coherència política tant del Govern com de l’oposició”.

Altres punts aprovats als Ple:
•    Aprovació del calendari de sessions ordinàries del Ple i de la Comissió Informativa per al 2019 (fins al mes de maig). Aprovat per unanimitat.
•    Massa salarial personal laboral 2018. Aprovat amb el vot favorable de totes les formacions polítiques a excepció de la CUP-PA (2 vots) i el PP (1 vot) que s’hi van abstenir.
•    Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU del Masnou sector 10 Llevant La Colomina N2. No va ser aprovada perquè una modificació del Pla General requereix la majoria absoluta del plenari i va comptar amb els vots favorables de l’Equip de Govern (ERC, 6 vots), PSC (2 vots) i el PP (1 vot), i les abstencions de la resta de grups: PDeCAT-Unió (5 vots), Cs (3 vots), CUP-PA (2 vots i d’ICV-EUiA-E (1 vot).

Mocions i declaracions institucionals
•    Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA en contra de les agressions feixistes. Aprovada amb el vot favorable de totes les formacions polítiques a excepció de Cs ( 3 vots) i el PP (1 vot), que hi van votar en contra. El regidor del grup autor de la moció, Dídac Miró, va explicar que es presentava arran d’una agressió al port esportiu el passat 1 de desembre. Va defensar que “no havia estat una baralla, si no una agressió” i que no es tractava d’un cas concret, “és una problemàtica a la que cal fer-hi front”.

•    Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA, a proposta d'Amnistia Internacional, FundiPau, Greenpeace i Oxfam Intermón, per a la suspensió de la venda d'armes espanyoles a la coalició saudita que intervé en el conflicte del Iemen. Aprovada amb el vot favorable de totes les formacions polítiques a excepció de Cs ( 3 vots) i el PP (1 vot), que s’hi van abstenir.

•    Moció del grup municipal d’ICV-EUiA-E per a un pressupost per al 2019 al Masnou. Un cop aprovada la urgència, la moció va ser aprovada amb 9 vots favorables del PDeCAT-Unió (5 vots), d’ICV-EUiA-E (1 vot), PSC (2 vots) i el PP (1 vot), el vot contrari de l’Equip de Govern (ERC, 5 vots, en absència d’una regidora) i les abstencions de Cs ( 3 vots) i CUP-PA (2 vots).

•    Declaració institucional del grup municipal Demòcrata PDeCAT-Unió en suport als presos polítics i a la mesura de vaga de fam com a denúncia al bloqueig que el Tribunal Constitucional està imposant a l’accés al Tribunal Europeu dels Drets Humans. Un cop aprovada la urgència, la moció va ser aprovada amb 13 vots favorables de l’Equip de Govern (ERC, 5 vots), PDeCAT-Unió (5 vots), CUP-PA (2 vots) i ICV-EUiA-E (1 vot). El PP (1 vot) i Cs ( 3 vots)  hi van votar en contra, mentre que el PSC (2 vots) s’hi va abstenir. 

Audiència pública

Aquest plenari va omplir de gom a gom la sala majoritàriament per veïns i veïnes del carrer d’Abat Escarré, joves llogaters dels pisos d’habitatge protegit de Can Jordana i del Sector Llevant i, també,  simpatitzants de la CUP-PA en recolzament a la moció que presentaven. 

A més, també va comptar amb intervencions del públic que van tractar sobre la recuperació de la cultura marinera, els problemes de subministrament d’aigua a l’urbanització de Santa Madrona, les inundacions al carrer de Vilassar i la finalització de l’obra de l’Illa Centre.

L’alcalde, Jaume Oliveras, va cloure el Ple desitjant unes bones festes i un bon any 2019.