Nova guia de recursos de salut mental del Masnou, Alella i Teià

Última revisió 04-05-2022 13:10
04/05/2022

La publicació detalla els serveis sanitaris i socials als quals es pot acudir i les entitats que treballen en aquest àmbit

Els ajuntaments del Masnou, Alella i Teià han elaborat una guia de recursos de salut mental adreçada a la ciutadania dels tres municipis.

La guia aplega, en un total de 13 pàgines, els recursos de salut mental presents en aquests tres municipis i a la comarca, per tal que la ciutadania sàpiga on es pot adreçar. S’hi pot trobar informació clara i concisa d’una quinzena de serveis de salut mental, com ara la descripció de cadascun, els horaris d’obertura i les vies d’accés i de contacte. Els recursos estan agrupats en quatre categories:

  • Serveis d’atenció primària (sanitària i social)
  • Serveis d’atenció a la comunitat (centres de dia, infantils, juvenils, de formació i prevenció...)
  • Serveis de recursos socials (residencials, preventius...)
  • Entitats socials

Aquesta publicació s’ha confeccionat gràcies a la Taula de Salut Mental del Masnou, Alella i Teià, un espai de treball conjunt que té l’objectiu de promoure l’atenció integral, optimitzar els recursos del territori i treballar per oferir més solucions en aquest àmbit. Està integrada pels tres consistoris, professionals, entitats i organismes d’altres administracions. Sota el paraigua de la Federació Salut Mental Catalunya, organitza les seves iniciatives en tres grans eixos: ampliar el coneixement i el treball en xarxa; fomentar l’educació i la sensibilització envers la salut mental; aplicar els coneixements a través de les polítiques públiques.

 

Fragment de la portada de la 'Guia de salut mental del Masnou, Alella i Teià'
Fragment de la portada de la 'Guia de salut mental del Masnou, Alella i Teià'