Nova instal·lació fotovoltaica a la coberta de l'Edifici Centre

Última revisió 17-10-2022 14:26
13/10/2022

Ja s’hi estan col·locant 183 panells per a l'autoconsum de l'equipament i per injectar l'excedent d'electricitat a la xarxa

La coberta de l’Edifici Centre ja s’està revestint amb una instal·lació de generació d’electricitat fotovoltaica formada per 183 plaques de 455 Wp de potència cadascuna, que suposa un total de 83.265 Wp.

El primer objectiu d’aquesta instal·lació és l’autoconsum per al mateix edifici de l’electricitat que es generarà a la coberta. A més, podrà injectar l’excedent d’energia a la xarxa general de distribució. El pressupost d’adjudicació d’aquesta instal·lació suma 93.775 euros (IVA inclòs). La Generalitat de Catalunya cobreix una part d’aquesta inversió. En concret, ha concedit una subvenció de 35.680 euros a l’Ajuntament del Masnou per dur-la a terme. Els treballs d’instal·lació han estat adjudicats a l’empresa Visió Solar SL.

Es preveu que estigui enllestida en quatre setmanes. L’Edifici Centre acull el Mercat Municipal, la Biblioteca Joan Coromines, el Centre de Formació de Persones Adultes i el Museu Municipal de Nàutica, entre altres dependències municipals i comercials, a més a més de l’oficina de Correus i el Jutjat de Pau.

Aquesta instal·lació fotovoltaica és una peça clau en el projecte global de l’Ajuntament per aprofitar els equipaments municipals com a plataformes per generar electricitat a partir de l’energia solar. Per exemple, ja és previst fer noves instal·lacions fotovoltaiques a les cobertes del Complex Esportiu, Ca n’Humet, les escoles Ocata i Ferrer i Guàrdia i sobre un dels dipòsits d’aigua de la vila.

A més a més, el consistori vol tirar endavant una comunitat energètica local, a la qual es podran adherir les persones i empreses del municipi que ho desitgin. Dit d’una manera senzilla, la comunitat energètica fomentarà l'autoconsum compartit amb les famílies i empreses adherides.