Noves subvencions per al foment de l'economia local

Última revisió 11-04-2022 08:52
08/04/2022

L’11 d’abril s’inicia el termini per a presentar les sol·licituds als ajuts municipals per a aquest 2022

El 24 de març de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar una nova convocatòria d’ajuts destinades a fomentar l’economia local i a consolidar el teixit productiu, així com a impulsar el mercat de treball al municipi durant aquest 2022. La convocatòria, que tindrà una dotació total de 90.000 euros, inicia el termini per presentar les sol·licituds el dilluns 11 d’abril i finalitzarà el divendres 24 de maig, un cop s’ha publicat l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), avui, 8 d’abril.

Les persones interessades poden concórrer a les línies d’ajut següents:

  • Línia 1. Inversions en locals: L’objecte de les subvencions és fomentar la realització d’inversions per a l'ampliació, adequació i millora de locals comercials, de serveis o industrials situats al terme  municipal del Masnou, per tal de contribuir a la consolidació del teixit productiu local i al  desenvolupament econòmic i comercial del municipi.
  • Línia 2. Establiment i posada en marxa d’activitats empresarials: L’objecte de les subvencions és fomentar l’autoocupació i l’emprenedoria al Masnou mitjançant l’atorgament de subvencions a persones físiques o jurídiques que hagin posat en marxa una nova activitat empresarial al municipi.
  • Línia 3. Creació d’ocupació. L’objecte de les subvencions és afavorir la contractació laboral de persones en situació d’atur inscrites al Servei Local d’Ocupació (SLO) de l’Ajuntament del Masnou per part d'empreses del municipi.
  • Línia 4. Promoció comercial i digitalització: L’objecte de les subvencions és impulsar actuacions que contribueixin a la millora dels mecanismes de promoció comercial per a la captació de clients, i en particular la participació en esdeveniments firals al Masnou, i a la digitalització dels negocis del municipi.

Les empreses o persones empresàries beneficiàries d’aquests ajuts poden presentar un sol·licitud per a cadascuna de les línies i poden optar als imports màxims individuals de subvenció:

Línia

Quantia màxima individualitzada

Línia 1. Inversions en locals

1.500,00 €

Línia 2. Establiment i posada en marxa d’activitats empresarials

3.000,00 €

Línia 3. Creació d’ocupació

2.000,00 €

Línia 4. Promoció comercial i digitalització

1.000,00 €

 

Podeu consultar tota la informació i la documentació relativa al tràmit en aquest enllaç.

El 25 d'abril, de 13.30 a 15 hores, a l'auditori de la Casa del Marquès, es durà a terme una sessió pública informativa en relació amb aquesta convocatòria de subvencions i amb la finalitat d'aclarir els dubtes de les persones i empreses interessades a sol·licitar-les. Per assistir-hi, cal comunicar la inscripció prèvia a través de la bústia de correu electrònic casadelmarques@elmasnou.cat.

Per a qualsevol dubte o aclariment en relació amb aquesta convocatòria podeu posar-vos en contacte directament amb el personal tècnic de Promoció Econòmica a l'adreça de correu casadelmarques@elmasnou.cat.