Plantats 211 arbres en diferents carrers del Masnou els darrers dos anys

Última revisió 11-08-2022 09:12
10/08/2022

Es preveu que l’any vinent s’hagin replantat tots els escocells buits, completant el pla iniciat el 2020 i que ha permès reduir-ne el nombre, de 280 als 99 actuals

L’Ajuntament del Masnou va engegar l’any 2020 un pla per comptabilitzar i georeferenciar els escocells de carrers i places del municipi que es trobaven buits o amb un arbre mort. El pla inclou la replantació amb arbres nous, que també queden registrats per fer-ne el seguiment. En total, durant els hiverns 2020-2021 i 2021-2022 s’han plantat 211 arbres en escocells buits.

L’objectiu és que hi hagi un arbre a tots els escocells dels carrers i les places del Masnou, cosa que es preveu aconseguir el proper hivern, que és quan es fan les plantacions, perquè és l’època adequada per maximitzar les possibilitats de supervivència dels exemplars que es trasplanten. En general, cal esperar uns dos anys per assegurar-se que l’arbre ha arrelat correctament, que té bona salut i creix correctament. Un cop s’assoleixi l’objectiu de replantar arbres als escocells buits, se centraran els esforços en la substitució d’espècies que causen problemes en entorns urbans per d’altres de més adequades.

Actualment hi ha comptabilitzats 99 escocells buits, xifra que contrasta amb els 280 que estaven en aquesta situació a principis del 2020. S’ha de precisar, però, que aquest registre s’ha d’anar actualitzant periòdicament, a causa de les baixes que es produeixen per causes diverses, com accidents de trànsit que malmeten els arbres, morts naturals, obres... També s’ha de concretar que els darrers anys s’han eliminat 29 escocells per diversos motius, com ara garantir l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda en voreres estretes.

Aquest pla i els registres d’arbres i escocells en carrers i places no inclou l’arbrat de parcs i jardins.