Presentada la iniciativa de recollida de residus porta a porta al veïnat

Última revisió 11-05-2022 12:51
06/05/2022

La implantació del nou sistema en una zona concreta del municipi preveu millorar les xifres del reciclatge

Ahir, 5 de maig, es va dur a terme la segona de les reunions informatives als veïns i veïnes de l’àmbit on començarà la prova pilot de recollida de residus porta a porta a partir del proper 23 de maig. Han estat sessions participatives i de debat per explicar la necessitat de canviar el sistema de recollida de residus i escoltar l’opinió de les persones implicades. Tot i que no han tingut una participació gaire alta, la bona predisposició a separar bé la brossa és evident. No obstant això, l’opinió de les persones assistents ha estat diversa quant al sistema de recollida: des de les que tenen el reciclatge molt interioritzat i valoren amb una actitud positiva aquesta iniciativa, fins a les que tenen dubtes del funcionament d’aquest nou sistema però estan disposades a intentar-ho, o les que no hi estaven d'acord perquè ja se senten còmodes amb l’actual. Aquestes trobades se sumen a les diverses realitzades als portals dels habitatges plurifamiliars.

La recollida porta a porta consisteix a lliurar els residus ben separats davant del portal seguint un calendari preestablert per a cada fracció. A la trobada es van explicar els nombrosos beneficis d’aquest sistema: tant els més evidents, com millorar les dades de reciclatge i de recollida selectiva, com també l’estalvi per part de les persones usuàries del desplaçament fins als contenidors o la futura introducció d’una taxa justa individualitzada que permeti aplicar bonificacions segons el grau de participació. La presentació amb totes les dades d’aquesta iniciativa es pot veure clicant aquí.

Una gran part de la trobada va servir per resoldre dubtes i escoltar les aportacions dels veïns i veïnes. Conscients que sovint els canvis no són fàcils, es van atendre tots les seves demandes i inquietuds amb l’objectiu final de fer-los veure que els participants acabaran adoptant amb normalitat aquests nous hàbits i que hi ha més avantatges que inconvenients. Així ho avalen les xifres dels 260 municipis catalans on s’ha establert aquesta iniciativa.

La implantació del sistema de recollida porta a porta farà desaparèixer els contenidors de la via pública de l’àmbit on s’implantarà la prova pilot a partir del 23 de maig (excepte els del vidre), un fet que preocupava molt els assistents, que plantejaven dubtes com ara què podien fer si necessitaven dipositar residus d’alguna de les fraccions perquè marxaven de vacances o es trobaven en una situació excepcional. En un futur, si la recollida s’implanta definitivament al municipi, es preveu la instal·lació d’unes àrees d'emergència permanents. Ara, se’ls van donar solucions com anar excepcionalment fins als contenidors més propers o bé a la Deixalleria. De fet, a les sessions es va constatar l’escàs coneixement dels serveis de la Deixalleria fixa i mòbil. Per gestionar incidències, com per exemple les possible bretolades amb els cubells, s’ha habilitat un correu electrònic i un telèfon mòbil a fi de solucionar-les al més aviat possible.

Les persones participants també van voler saber per què s’havia triat la seva zona per a aquesta prova pilot. L’àmbit delimitat entre els carrers de Torrent de Vallmora, Montevideo, Vallromanes, passatge de Riquers i avinguda de Cusí i Furtunet combina diverses casuístiques (cases, habitatges plurifamiliars —blocs de pisos—, equipaments públics i privats, així com comerços) que permetran estudiar la viabilitat per a la possible implantació de la recollida porta a porta arreu del municipi. Hi ha 370 habitatges, 5 equipaments i 6 comerços que participaran en la iniciativa. En ser una prova pilot, de moment no hi ha previstes sancions per als qui incompleixin la normativa, però sí que es farà seguiment de les famílies que no facin ús del sistema de recollida porta a porta amb l’objectiu de resoldre possibles dubtes.

A les trobades, els assistents van rebre eines per separar els residus a casa. Se’ls va entregar un kit que inclou un cubell airejat per a l'orgànica, un segon cubell per a l’orgànica amb xip (per treure’l al carrer), un cubell de 40 litres multifracció (de color taronja) per treure al carrer els envasos, el paper-cartró i la resta segons calendari, un paquet de bosses compostables, un imant de nevera amb el calendari dels dies de recollida i adhesius per identificar la bossa del tèxtil sanitari. Els veïns i veïnes de l’àmbit on es farà la prova pilot de recollida de residus porta a porta tenen temps de recollir aquest kit fins al 21 de maig al punt informatiu (al Complex Esportiu). Per recollir el kit caldrà portar la carta que s’haurà rebut a casa, en la qual constarà la identificació de l’habitatge. Els informadors ambientals també visitaran les llars de les persones que no hagin recollit el seu kit per lliurar-los-el a casa.

L'Ajuntament ha contractat l'empresa de projectes sociomabientals EntornA3 per a la gestió del projecte. La regidora de Manteniment, Serveis municipals i Paisatge, Sílvia Folch, va assistir a ambdues trobades i va respondre totes les qüestions plantejades per la ciutadania.