S'asfaltaran trams de diversos carrers, que quedaran tallats al trànsit, entre el 9 i el 14 de setembre

Última revisió 08-09-2022 10:45
05/09/2022

S’actuarà als carrers de Montevideo, de Santander, de Califòrnia, del Capità Antoni Pagès Millet i de Ponent

L’Ajuntament del Masnou ha programat l’asfaltatge de trams de diversos carrers, entre els dies 9 i 14 de setembre. Comportaran talls o desviaments de trànsit i, en alguns casos, impediran l’entrada i la sortida dels guals. També caldrà prohibir-hi l’estacionament dels vehicles, per tal de permetre l’operativa. Les restriccions quedaran senyalitzades in situ.

Aquest paquet d’actuacions, que es divideix en tres fases successives, suposa una inversió per a l’Ajuntament de 38.077,96 euros (IVA inclós). Els treballs els durà a terme l’empresa Asfaltos Augusta.

Carrers de Montevideo, de Santander i de Califòrnia

Inici: 9 de setembre, a les 7.30 h.
Finalització prevista: 13 de setembre.

Trams afectats
- Tram del carrer de Califòrnia comprès entre l’extrem superior d’aquesta via (a tocar de l’autopista C-32) i l’encreuament amb els carrers de Santander i Montevideo.
- Tram del carrer de Santander més proper a aquesta cruïlla.
- Tram del carrer de Montevideo comprès entre la mateixa cruïlla i fins a l’altura de la nau nova del Complex Esportiu Municipal (fins al segment nou d’aquest carrer que es va obrir l’1 de juliol del 2021).

Aquests trams estaran tallats al trànsit mentre durin els treballs, a més a més d’un tram addicional del carrer de Califòrnia, que quedarà reservat per a la maquinària. Així, el carrer de Califòrnia quedarà tallat al trànsit des del seu extrem superior i fins a l'encreuament amb el carrer de Fra Juníper Serra. En funció de les necessitats durant les tasques, és possible que calgui tallar també un tram addiccional del carrer de Califòrnia, entre el carrer de Fra Juníper Serra i l'avinguda de Cusí i Furtunet.

A més a més, restaran sense accés els guals del carrer de Santander, així com els del carrer de Montevideo situats al tram esmentat. Tampoc no tindran accés els guals dels números 14, 18 i 25 del carrer de Califòrnia.

Carrer del Capità Antoni Pagès Millet

Inici: 12 de setembre, a les 7.30 h.
Finalització prevista: 14 de setembre.

Tram afectat
S’asfalta el tram del carrer del Capità Antoni Pagès Millet comprès entre els carrers del Doctor Olivé Gumà i del Doctor Pere Genové. El trànsit, però, quedarà tallat al tram del carrer del Capità Antoni Pagès Millet comprès entre els carrers del Doctor Olivé Gumà i de la Mare de Déu del Pilar, per l’espai addicional que necessita la maquinària.

Els guals del tram afectat del carrer del Capità Antoni Pagès Millet no tindran accés, ni d’entrada ni de sortida. A banda, els guals del tram del carrer del Doctor Pere Genové comprès entre el carrer del Capità Antoni Pagès Millet i el carrer d’Alella només tindran accés de sortida, no d’entrada.

Carrer de Ponent

No s’ha determinat la data exacta d’inici dels treballs, ja que dependrà de les dues actuacions anteriors. En tot cas, es farà dins el període general: entre els dies 9 i 14 de setembre.

S’asfalta un petit tram, el que es correspon amb la incorporació a l’N-II en sentit Barcelona. No implica cap tall de trànsit. Quedarà indicada amb senyalització especial la desviació del trànsit que permetrà accedir a l’N-II.