Signat el conveni que permetrà fer millores del subministrament d'aigua del Masnou

Última revisió 26-02-2019 16:50
04/12/2017

El darrer Ple va aprovar el Pla director que analitza l'abastament d'aigua potable al municipi i l'evolució previsible de les necessitats globals d'aigua, i defineix els eixos de creixement i millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable, així com les actuacions necessàries per al correcte funcionament del servei. Les actuacions previstes en el Pla tenen un cost d'inversió d'1,6 milions d'euros, provinent del fons de reversió acumulat que l'empresa que gestiona el servei municipal d'aigua, SOREA, posarà a disposició de l'Ajuntament per a l'execució de la renovació i millora de les instal·lacions. A més, l'addenda del contracte entre l'empresa gestora i l'Ajuntament inclou 230.000 euros més per a l'execució d'altres obres de millora. Ja s'han iniciat algunes de les actuacions i el conjunt es preveu que es durà a terme al llarg del 2018. El conveni entre l'Ajuntament i SOREA per a l'execució de les obres s'ha signat aquest dilluns, 4 de desembre.

Al Pla director d'abastament d'aigua potable es van establir diverses actuacions prioritàries. Una és la canonada de buidat del dipòsit de 5.000 m3, que es considera una prioritat perquè suposa una millora important respecte de les condicions en les quals s'efectua la neteja del dipòsit ara per ara. S'aprofitarà l'actual canonada de distribució per al buidatge i s'instal·larà una nova canonada destinada a la distribució. Altres accions prioritàries són: l'eliminació del dipòsit de Meià Baix, ja que actualment alimenta pocs abonats i no és necessari mantenir-lo en funcionament; la connexió de la xarxa d'aigües Aragó, per connectar els abonats que actualment s'abasteixen a través d'aquesta xarxa a la xarxa principal del municipi; la renovació de la xarxa d'aigües de Can Barrera, que es troba en mal estat de conservació, i la renovació de la xarxa d'abastament de Santa Madrona, perquè aquesta urbanització només disposa d'un únic punt d'entrada d'aigua i és de poc diàmetre. També, es preveu millorar l'espai comú dels blocs del carrer dels Ametllers i de Can Mandri, per resoldre les avaries freqüents que es produeixen en aquest punt de la xarxa. Pel que fa a la minimització d'avaries, es considera prioritari efectuar petites actuacions distribuïdes per tot el poble per resoldre les més freqüents que es produeixen a la xarxa. Una altra de les actuacions, per requisit normatiu per a la seguretat dels ciutadans, és la instal·lació de nous hidrants i, progressivament, es preveu que s'acabin repartint per tota la població. A més d'aquestes accions, també s'ha introduït l'actuació de millora del dipòsit del Cementiri.