S'instaura una xarxa de vies pedalables que s'estén per bona part del Masnou

Última revisió 02-02-2023 08:22
01/02/2023

La senyalització incideix en l’ús compartit dels carrers amb les bicicletes i recorda el límit de 30 km/h de velocitat màxima

Aquesta nit passada s’han pintat els primers senyals horitzontals que, juntament amb els verticals, serviran per identificar les vies pedalables compartides del Masnou. Quan finalitzin els treballs de senyalització, la vila comptarà amb una xarxa de vies pedalables que s’estendrà per bona part de la trama urbana. Per ara, només s’han pogut pintar dues proves sobre la calçada, en dos indrets diferents. El resultat d’una ha estat positiu, però l’altra no s’ha fixat correctament, a causa del fred. S’esperarà, per tant, que pugin les temperatures mínimes per continuar senyalitzant les vies pedalables.

Amb aquesta xarxa es volen facilitar els desplaçaments en bicicleta, traçant els itineraris més segurs i eficaços per moure’s d’un extrem a l’altre del municipi i pel seu interior. L’Ajuntament ha editat un full de mà informatiu que conté el plànol de les vies pedalables. Els senyals que les identifiquen recorden que la velocitat màxima permesa és 30 km/h i que l’ús de la calçada d’aquestes vies és compartit amb les bicicletes, per tal que els conductors de la resta de vehicles ho tinguin present i els ciclistes prioritzin aquests carrers per circular.

En d’altres casos, quan la via pedalable coincideix amb una zona de vianants, els senyals recorden que poden circular-hi bicicletes, si bé les persones que van a peu sempre tenen la prioritat en aquests indrets. S’instal·laran, per tant, dos models de senyals, un per cada cas. Cal tenir present que les bicicletes no poden circular per les voreres. Si ho fan, cometen una infracció que implica una sanció de 80 euros.

La instauració de la xarxa de vies pedalables compartides suposa una inversió per a l’Ajuntament de 10.277,73 euros (IVA inclòs). Els treballs de senyalització els duu a terme l’empresa TEVA Senyal. La xarxa que s’instaura s’ha traçat amb vista a connectar equipaments públics i privats i altres punts d’interès. A més, amb aquesta actuació, l’Ajuntament vol promoure la mobilitat en bicicleta, tenint en compte que la trama urbana del Masnou, formada majoritàriament per carrers molt estrets, no permet crear carrils bici segregats a les calçades. Ara bé, sí que es preveu la implantació d’un carril bici segregat a l’N-II, quan es dugui a terme la reurbanització d’aquesta carretera per convertir-la en un passeig.

 

Senyal pintat com a prova, al carrer d'Itàlia, que sí que s'ha fixat correctament a la calçada.
Senyal pintat com a prova, al carrer d'Itàlia, que sí que s'ha fixat correctament a la calçada.