Regidoria d'Hisenda

Les tasques principals de la Regidoria d'Hisenda se centren en els àmbits següents: pressupost, comptabilitat i gestió d'ingressos.

El pressupost municipal és l'instrument econòmic i financer i l'eina bàsica per assolir les actuacions i les inversions previstes des de cadascuna de les àrees i regidories de l'Ajuntament. La Regidoria d'Hisenda s'encarrega de la confecció, el seguiment i el control del pressupost, a més de la comptabilització tant de les despeses com dels ingressos. També es realitzen estudis de costos dels diferents serveis que presta l'Ajuntament.

L'Ajuntment del Masnou ha delegat la gestió dels tributs municipals (recaptació d'impostos i taxes, així com cobrament de sancions) a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). Es recomana fer els tràmits amb l'ORGT al través del web, però també es fa atenció presencial amb cita prèvia a l'oficina masnovina, ubicada a la primera planta de l’Edifici Centre (entrada per la porta del carrer d’Itàlia, 50). A més, des del web, s’ofereix un servei per rebre atenció telefònica. Si es vol acudir presencialment a l'oficina, cal sol·licitar cita prèvia a través del mateix web de l'ORGT o trucant al número de telèfon 932 029 802.

Temes relacionats

Responsable polític

Tècnics municipals

Interventora municipal: Maria Teresa Fernández Hinojosa

Oficines

Seu de la Regidoria d'HisendaCarrer Roger de Flor, 2308320 - El MasnouTel. 93 557 17 00intervencio@elmasnou.cat

Informació relacionada