Isabel Alfaro Hidalgo

Regidora de Gent Gran i de Benestar Animal, Salut Pública i Consum

- Adreça electrònica: isabelah@elmasnou.cat

- Agenda d'Isabel Alfaro

Declaració de béns

- Sense retribució fixa, en no tenir dedicació. S'assignen retribucions per assistència efectiva als òrgans col·legiats, segons les quantitats que es detallen a la taula següent:

Òrgan

 Retribució per sessió 

  Ple 

536 €

  Comissió informativa
  de Serveis Generals
  (vocal titular)  

200 €

  Comissió informativa
  de Comunitat i Persones 
  (vocal titular) 

200 €

  Comissió informativa
  de Territori
  (vocal titular)
200 €

S'ha establert un topall màxim d'assistències retribuïdes: 13 sessions a l'any per a cadascun dels òrgans.

Els vocals suplents de les comissions informatives només hi assisteixen en substitució del vocal titular del seu grup municipal.

Més informació: Retribucions a càrrecs electes i dotacions als grups.

Resum biogràfic

Lloc i any de naixement
Barcelona, 1965

Formació acadèmica

 • Graduat en Dret i màster en Relacions Laborals
 • Formació en secretariat jurídic al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
 • Tècnica en prevenció de riscos laborals i tècnica sanitària
 • Tècnica administrativa en l’especialitat d'Informàtica d’Empreses

Trajectòria professional

 • Presidenta del Comitè d’Empresa del sindicat UGT
 • Assessora laboral del Gabinet Jurídic de la UGT
 • Tècnica sanitària a l’Hospital de Sant Rafael

Trajectòria política i associativa

 • Afiliada al sindicat UGT des del 1986.
 • Militant del Partit dels Socialistes de Catalunya des del 1991, any en què també va començar a militar a les Joventuts Socialistes, al districte de Sant Andreu (Barcelona).
 • Impulsora del Grup LGTBI a la UGT de Catalunya, l’any 2011,
 • Es defineix com a ferma defensora dels serveis públics, feminista i lluitadora per la igualat real i efectiva, cosa que l'ha portada a col·laborar amb diferents moviments associatius i ONG al llarg de la seva vida.
Isabel Alfaro.
Última revisió 17-10-2023 14:18