Moció presentada per ICV-EUiA per elaborar un Pla d'eliminació del fibrociment en les conduccions d'aigua potable

Març 2019