Subvencions provinents de fons Next Generation

NextGeneration EU és el pla de recuperació per a Europa amb la finalitat de construir una Europa ecològica, digital i resilient. Les prioritats polítiques són la digitalització, el Pacte Verd, l’economia al servei de les persones, la defensa i la promoció dels valors de la UE, l’impuls a la democràcia interna (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es). Aquest pla s’articula a través de dos instruments: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), element central dels fons NextGeneration EU que subvenciona les reformes i inversions per a la transformació d’Europa després de l’impacte econòmic i social de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i la iniciativa REACT-UE per a la recuperació de la cohesió i els territoris d’Europa.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és el desenvolupament del MRR per part del Govern d’Espanya com a estat membre de la Unió Europea. S’estructura en quatre eixos transversals d’actuació: la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió territorial i social i la igualtat de gènere. Aquests eixos orienten deu polítiques palanca, integrades per trenta components, que permeten disposar de projectes coherents enfocats a aconseguir la transformació de l’Estat i la Unió Europea.

                     

Rehabilitació de l'edifici dels Masovers

La rehabilitació de l’edifici dels Masovers (actual Espai Cívic dels Masovers) de la Casa del Marquès ha estat subvencionada pel Programa d’ajudes del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation.

La subvenció concedida, dins la línia 6, per a l’impuls i foment de l’accessibilitat als espais d’atenció ciutadana dels ens locals de Catalunya, és de 55.000 euros. En l’actuació de rehabilitació de la casa dels Masovers de la Casa del Marquès s’hi ha invertit un total de 220.377,99 euros (IVA inclòs).

Les obres han suposat la millora de l’embolcall de l’edifici amb l’execució de solera i paviments, arranjament interior de façanes i coberta, la renovació de les fusteries i també la millora de la coberta. Quant a l’interior, s’ha realitzat el reforç del sostre de la planta baixa, la construcció d’un bany adaptat, els acabats de l’escala i l’execució de les instal·lacions d’aigua, electricitat, climatització i telecomunicacions per a una utilització òptima de l’edifici.

El projecte preveia dos elements mecànics per garantir l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda als diferents nivells de l’edifici. D’una banda, un ascensor connecta la planta baixa amb la primera planta i amb el nivell superior de la planta semisoterrània. De l’altra, una plataforma mecànica remuntadora permet garantir l’accessibilitat al nivell inferior del semisoterrani.

La sol·licitud de subvenció realitzada per l’Ajuntament del Masnou es referia a les obres de rehabilitació de l'edifici dels Masovers de la Casa del Marquès del Masnou, per tal d'adequar-lo  a un possible ús i fer-lo accessible, amb la instal·lació d'un ascensor de doble embarcament amb tres parades, una plataforma inclinada per garantir l'accés al semisoterrani i un lavabo accessible en planta baixa, d’acord amb el detall següent:

Pressupost de despeses IVA inclòs 2022: 81.513,87 €

Pressupost de despeses sense IVA 2022: 67.366,84 €

Import concedit (subvenció NGEU) 2022: 55.000,00 €

 

Reurbanització del carrer Uruguai i del carrer Brasil

 

La reurbanització del carrer Uruguai i el carrer Brasil ha estat subvencionada pel Programa d’ajudes a municipis per a la implantació de Zones de Baixes Emissions i la transformació sostenible i digital del transport urbà. Aquest programa es troba dins de les àrees del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) amb càrrec als fons Next Generation de la Unió Europea, en les que participa el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya. L’ajut respon, principalment, a dos dels quatre eixos transversals del PRTR: transició ecològica i digitalització. També es troba alineat amb el Pacte Verd Europeu i el Marc Estratègic d’Energia i Clima i el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima.

La subvenció finançada per la Unió Europea, en el marc dels Fons Next Generation i gestionada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, és de 230.629,72 euros. L’actuació de reurbanització dels carrers Uruguai i Brasil ha suposat una inversió de 288.963,05 euros (IVA inclòs).

El projecte s’emmarca dins del marc del Pla d’Actuació Municipal 2019-2023 i del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible del Municipi (PMUS). Els objectius principals de l’actuació són l’augment de la superfície i la qualitat de la xarxa de vianants, afavorir el canvi modal cap a una mobilitat no motoritzada, crear una zona de baixes emissions, la reducció de les emissions i l’eliminació de zones d’aparcaments per a vehicles.

 

Modernització de la plataforma de sistemes d'informació de l'Ajuntament del Masnou

El projecte de modernització de la plataforma de sistemes d’informació de l’Ajuntament del Masnou ha estat finançat per la convocatòria 2022 de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU).

De manera específica, aquestes ajudes es dicten en desenvolupament del component 11, inversió 3 del PRTR.

Les subvencions han estat gestionades pel Ministeri de Política Territorial en estreta col·laboració amb el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació digital per raó del seu àmbit material: la modernització i transformació digitals.

La resolució de la concessió, publicada el 31 de maig, atorga un import de 164.994,76 euros, finançat per la Unió Europea, sobre el cost total de l’actuació, que ha estat de 211.147,76 euros.

El projecte té per objecte la renovació de la plataforma actual de sistemes, emmagatzematge i electrònica de xarxa de l’Ajuntament per tal d’alinear-los tecnològicament i millorar-ne la sostenibilitat, el rendiment, la seguretat i la disponibilitat, així com per permetre la implementació de nous serveis tecnològics per a qualsevol de les àrees de l’Ajuntament. L’actuació també inclou la renovació d’alguns llocs de treball, amb l’objectiu de millorar la mobilitat i la productivitat dels empleats. Ha suposat la renovació íntegra dels servidors corporatius, així com l’adquisició de 64 equips de sobretaula i 25 equips portàtils. S’ha portat a terme en el període comprès entre el maig de 2020 i el juliol de 2022.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-06-2023 14:16