Butlletí digital

Subscriu-te al nostre butlletíButlletí digital setmanal, que s'envia al correu electrònic de les persones que s'hi subscriuen, amb les notícies, els avisos i els actes d'agenda que publica l'Ajuntament del Masnou al web municipal.

L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L'Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.