Crònica del ple de 17 de maig de 2018

El Ple aprova destinar 1.850.000 euros per a inversions

A més, la sessió plenària del maig ha aprovat sumar 400.000 euros a partides de caràcter social

El Ple Municipal, celebrat ahir, 17 de maig, va aprovar dues propostes que impliquen canvis significatius en el Pressupost municipal del 2018. Són dos dels punts més rellevants de l’ordre del dia, que en tenia 24.

Malgrat que el Ple Municipal està format per 21 membres, van ser 19 els regidors i regidores que van participar en les votacions d’ahir. La causa és que dos es van absentar. Es tracta de Romà López (PDeCAT-Unió) i Màxim Fàbregas (ICV-EUiA-E).

Més dotació per a inversions

Una de les propostes aprovades (punt 18 de l’ordre del dia) fa que es puguin afegir 1.850.000 euros provinents del superàvit municipal del 2017 per finançar inversions sostenibles aquest any. Es va aprovar amb 10 vots a favor, de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), la CUP-PA (2 vots), ICV-EUiA-E (1 vot) i el PP (1 vot). Es van emetre 7 vots en contra, dels grups PDeCAT-Unió (4 vots) i Ciutadans (3 vots). El PSC (2 vots) es va abstenir.

De la xifra d’1.850.000 euros que s’aporten a inversions sostenibles, 735.000 són per a projectes que no tenien cap dotació econòmica. Es tracta, per exemple, de la realització de millores a la platja (150.000 euros), instal·lacions esportives (110.000 euros), zones verdes (55.000 euros) i camins segurs des de la perspectiva de gènere (50.000 euros). La xifra restant, 1.115.000 euros, es dedica a incrementar la dotació de projectes que ja comptaven amb fons, entre els quals figura la millora d’equipaments educatius (560.000 euros addicionals) i la millora i ampliació del nou Complex Esportiu (180.000 euros addicionals), entre altres.

Tot plegat va tirar endavant després d’un complet debat sobre les esmenes dels grups municipals. Si bé moltes han estat incorporades a la proposta, també es van haver de votar les que no van ser acceptades pel Govern. Finalment, les esmenes van ser rebutjades gràcies al vot de qualitat de l’alcalde, ja que es va produir un empat a 7 vots entre els favorables (PDeCAT-Unió i Ciutadans) i els contraris (Equip de Govern i PP). Va haver-hi 5 abstencions (CUP-PA, ICV-EUiA-E i PSC).

L’alcalde, Jaume Oliveras, va destacar que, amb la dotació que s’afegeix a inversions sostenibles, “es compleix l’obligació de fer possible el nou pavelló esportiu, s’atenen les necessitats dels edificis municipals –que no es veuen tant, però són necessàries perquè el municipi tiri endavant– i tot el que fa referència a la inversió en educació”. Al llarg del debat, l’alcalde va citar també els espais naturals –el parc de Vallmora i la platja– com a prioritats incloses en la proposta. “Entenc que trobin a faltar inversions, que se'npodrien prioritzar unes més que d'altres, però totes les propostes que fem són de sentit comú. No creiem que cap pugui ser qüestionada radicalment per cap grup”, va considerar Oliveras.

Tornant als vots sobre la proposta, són dos els grups que van argumentar els seus vots en contra. Eduard Garcia, portaveu del PDeCAT-Unió, va recordar que el seu grup havia participat en l’aprovació del Pressupost. “Ara, ni tan sols se’ns permet debatre la nostra proposta”, va denunciar. “Cal felicitar l’alcalde per l’habilitat de posar d’acord la CUP, ICV i el PP. No és fàcil fer-ho amb grups que representen espectres polítics tan amplis”.

L’altre portaveu contrari a l’aprovació va ser Frans Avilés, de Ciutadans. Va fer una felicitació similar a la de Garcia: “Han fet les mínimes modificacions possibles per aconseguir el suport del màxim nombre possible de grups.” “Les esmenes nostres que s’han inclòs no tenen entitat suficient perquè els donem suport”, va criticar abans de citar les dues aportacions que el seu grup considerava imprescindibles: la millora del parc del Llac i fixar una proposta finalista per fer un pla de xoc de millores a l’espai públic d’Ocata i Santa Madrona.

Els representants de les formacions que sí que van donar llum verda a la proposta també van exposar els seus raonaments. Rosa Subirats, de la CUP-PA, es va mostrar satisfeta en entendre que s’inclouen inversions d'acord amb “una anàlisi de l’espai públic des de la perspectiva de gènere”. “És oportú i necessari treballar en la línia d’una planificació urbana que no oblidi els col·lectius vulnerables, que generi una ciutat cuidadora que tingui en compte la percepció de la seguretat”, va ampliar.

“Després de la negociació feta amb el Govern, retirem les esmenes perquè el gruix ha estat acceptat”, sintetitzava Elena Crespo, d’ICV-EUiA-E, en argumentar el vot favorable del seu grup.

Federico de las Heras, del PP, també va alegrar-se que s'hi haguessin inclòs les seves propostes. Va destacar la platja: “És la primera cara que es coneix del Masnou i un dels espais públics de què més gaudim els ciutadans.” I va afegir: “Es tracta de naturalitzar i crear ombra en algunes zones amb vegetació. Ara toca iniciar-ho, s’ha de fer mica en mica.”

El PSC va abstenir-se. “Estaríem d’acord amb la majoria de propostes, però no entenem que les presentin amb d'altres que generen un debat aferrissat”, raonava el portaveu del grup, Ernest Suñé, que afegia: “És una proposta d’inversions que palesa una manca de sensibilitat amb molts sectors de la vila.” Si bé bona part de les propostes van ser acceptades, va matisar que “la resposta rebuda té bones intencions, però no el compromís necessari per tenir el nostre suport”.

Més diners per a partides socials

L’aprovació de la proposta 19 de l’ordre del dia comporta modificacions de crèdit que, restant diners al projecte d’ampliació i millora del tanatori, els traspassa a diverses partides que es poden qualificar de caire social. Així, el projecte passa d’una dotació de 450.000 euros que figuraven inicialment al pressupost vigent a tenir-ne 50.000.

Es va aprovar la proposta amb 9 vots a favor, de l’Equip de Govern (format pel grup ERC-AM-MES, 6 vots), la CUP-PA (2 vots) i ICV-EUiA-E (1 vot). Va obtenir 7 vots en contra, del PDeCAT-Unió (4 vots) i Ciutadans (3 vots). El PSC (2 vots) i el PP (1 vot) es van abstenir.

L’aprovació va tenir lloc després d’un llarg debat sobre esmenes. Abans de votar la proposta en si, es van fer dues votacions per incloure o descartar esmenes de gran abast que van ser considerades com “a la totalitat”. D’aquestes, una de les votacions es va fer a instància de Ciutadans. L’altra, del PDeCAT-Unió. Totes dues van obtenir el mateix resultat i amb el mateix posicionament de tots els grups. Van ser rebutjades pel vot de qualitat de l’alcalde, en produir-se un empat a 9 vots entre els contraris i els favorables. En ambdues votacions van votar a favor de les esmenes els grups PDeCAT-Unió (4 vots), Ciutadans (3 vots) i PSC (2 vots). Van votar-hi en contra l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), la CUP-PA (2 vots) i ICV (1 vot). El PP (1 vot) es va abstenir les dues vegades.

Entrant en el contingut, la part més important dels 400.000 euros que canvien de destinació té un valor de 250.000 euros. Aquesta quantia es trasllada a la compra d’habitatges socials. També hi figuren com a partides beneficiades: ajuts per al lloguer (60.000 euros), suport a les polítiques d’habitatge (25.000 euros addicionals), Pla d’acció social (20.000 euros), i d’altres que amb aquesta aprovació reben imports suplementaris inferiors als que s’acaben de citar, com el foment de la igualtat, el Pla de drogodependències, programes i activitats esportives...
 

Altres punts del Ple

A banda dels dos punts que tenen conseqüències sobre el Pressupost (els número 18 i 19), l’ordre del dia del Ple de maig n'incloïa d’altres que van requerir el posicionament dels grups.

 • Es van votar conjuntament els punts 6 i 8. L’un, sobre la renovació automàtica dels membres del Consell de la Vila. L’altre, sobre el nomenament dels representants d’ICV-EUiA-E en el mateix òrgan de participació.
  Votacions: Aprovats per unanimitat entre tots els presents al Ple.
 • Ratificació del Decret d’Alcaldia de nomenament de la vicepresidència del Consell de la Vila.
  Votacions: Aprovat amb 16 vots a favor d’ERC-AM-MES (6 vots), PDeCAT-Unió (4 vots), C's (3 vots), CUP-PA (2 vots) i ICV-EUiA-E (1 vot). El PSC (2 vots) i el PP (1 vot) es van abstenir.
 • Primera pròrroga del contracte de gestió indirecta mitjançant concessió de les escoles bressol municipals.
  Votacions: Aprovat amb 16 vots a favor d’ERC-AM-MES (6 vots), PDeCAT-Unió (4 vots), C's (3 vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot). Es van abstenir CUP-PA (2 vots) i ICV-EUiA-E (1 vot).
 • Aprovar inicialment l’establiment del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
  Votacions: Aprovat amb 16 vots a favor d’ERC-AM-MES (6 vots), PDeCAT-Unió (4 vots), C's (3 vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot). ICV-EUiA-E (1 vot) va votar-hi en contra. La CUP (2 vots) s’hi va abstenir.
 • Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió d’ajuts sobre la quota de l’impost de béns immobles (IBI).
  S’acorda deixar la proposta “sobre la taula”, que significa que es portarà al proper Ple amb la intenció d’aprovar-la amb el màxim consens possible.
 • Aprovació inicial de la modificació de l’apartat 29.5 de les bases d’execució del pressupost de subvencions nominatives per concessió directa.
  Votacions: Aprovat amb 18 vots a favor d’ERC-AM-MES (6 vots), PDeCAT-Unió (4 vots), C's (3 vots), CUP-PA (2 vots), ICV-EUiA-E (1 vot) i PSC (2 vots). El PP (1 vot) es va abstenir.
 • Aprovació inicial de les bases pera a les subvencions per a la pràctica esportiva individual.
  Abans de votar la proposta, es van votar esmenes, que van ser rebutjades per 13 vots en contra, 5 a favor i una abstenció.
  Votació proposta: Aprovada amb 16 vots a favor d’ERC-AM-MES (6 vots), PDeCAT-Unió (4 vots), C's (3 vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot). Van votar-hi en contra la CUP-PA (2 vots) i ICV-EUiA-E (1 vot).
 • Aprovació inicial de les bases de la VIII beca de recerca local del Masnou.
  Votació: Aprovat per unanimitat entre tots els presents al Ple.
 • Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació en PAU Caserna-c. Mèxic i de la parcel·la delimitada pels carreres d'Almeria, el Berguedà i Pollacra Golleta Constança.
  Votació: Aprovat per unanimitat entre tots els presents al Ple.
 • Aprovació inicial de l’Ordenança de gestió de residus.
  Votació: Aprovat amb 17 vots a favor d’ERC-AM-MES (6 vots), PDeCAT-Unió (4 vots), C's (3 vots), ICV-EUiA-E (1 vot), PSC (2 vots) i PP (1 vot). La CUP-PA (2 vots) es va abstenir.
 • Aprovació inicial de les bases per a la concessió de beques individuals al transport per a alumnes que cursen estudis postobligatoris.
  S’acorda deixar la proposta “sobre la taula”, que significa que es portarà al proper Ple amb la intenció d’aprovar-lo amb el màxim consens possible.
 • Moció presentada per ICV-EUiA-E sobre la municipalització del servei públic d’escoles bressol al Masnou.
  Votació: Rebutjat amb 14 vots en contra d’ERC-AM-MES (6 vots), PDeCAT-Unió (4 vots), C's (3 vots) i PP (1 vot). La CUP-PA (2 vots) i ICV-EUiA-E (1 vot) van votar-hi a favor. El PSC (2 vots) es va abstenir.
 • Declaració institucional presentada per la CUP-PA per denunciar la sentència del cas “La Manada”.
  Abans de votar la proposta, es rebutja una esmena, amb 9 vots en contra, 5 a favor i 5 abstencions.
  Votació de la proposta: Aprovat amb 18 vots a favor d’ERC-AM-MES (6 vots), PDeCAT-Unió (4 vots), Ciutadans (3 vots), CUP-PA (2 vots), ICV-EUiA-E (1 vot) i PSC (2 vots). El PP (1 vot) es va abstenir.
 • Declaració institucional presentada per ICV-EUiA-E en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària.
  Votació de la proposta: Aprovada amb 5 vots a favor de la CUP-PA (2 vots), ICV-EUiA-E (1 vot) i el PSC (2 vots). El PP (1 vot) va votar-hi en contra. ERC-AM-MES (6 vots), PDeCAT-Unió (4 vots) i C's (3 vots) es van abstenir.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-07-2018 14:15