Normes de consum rellevants en establiments de restauració durant l'estiu

Última revisió 24-07-2018 19:49
04/07/2018

L’Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC) informa dels aspectes de consum que han de complir bars, restaurants i altres establiments de restauració amb l’arribada del bon temps, que ve acompanyada de la proliferació de terrasses, així com de la instal·lació de les guinguetes a la platja. Els següents són alguns dels aspectes que han de complir els establiments i que han de conèixer els consumidors i usuaris.

Preus

 • S’ha d’exhibir el preu de venda dels menjars i les begudes a través d’una carta, rètol o fullet. Els preus han de ser accessibles o visibles al consumidor abans que faci la comanda o consumició corresponent.
 • El preu ha d’indicar l’import total que s’ha de pagar i ha d’incloure els impostos. No s’admet la nota informativa “no s’inclou IVA”.
 • Si es cobra un preu diferent en funció del lloc on se serveixin els plats (terrassa, taules, barra), cal indicar el preu complet per a cada cas.
 • No es poden cobrar conceptes com ara “coberts”, “taula” o similars. Tampoc no es poden cobrar serveis o productes que no hagin estat sol·licitats expressament pel consumidor en fer la comanda, com ara, entrants.
 • No es pot cobrar cap import als clients pel fet d’utilitzar els serveis-WC.
 • Si es fan menús, cal informar del preu global i els conceptes que inclou aquest servei, per exemple, si s’hi inclou la beguda. El consumidor ha de pagar el preu íntegre del menú encara que renunciï a consumir-ne algun dels components.

Tiquet de caixa o factura

 • Els establiments de restauració han de lliurar una factura o tiquet de caixa al consumidor.
 • Els preus facturats en cap cas no poden ser superiors als preus exhibits o anunciats.
 • En el tiquet hi han de constar els diferents conceptes amb els preus respectius per separat de forma desglossada i ha d'incloure els impostos aplicables i altres despeses addicionals.
 • Pel que fa al menú, s’ha de consignar únicament la identificació i el preu global sense necessitat de desglossar cada concepte. En el cas que la persona consumidora hagi sol·licitat algun servei no inclòs en el menú, cal incloure el concepte i el preu.

Pagament amb targeta de crèdit o dèbit

Si l’establiment admet el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, no es poden incrementar els preus ni cobrar cap tipus de comissió per usar-les; llevat que siguin les anomenades “trilaterals” (American Express o Diners Club), amb les quals sí que es pot fer, però en quantitats no superiors a les despeses que l’empresari hagi de suportar de forma directa com a conseqüència de l’admissió d’aquest mitjà de pagament. No poden superar el 0,2% en targetes de dèbit i el 0,3% en targetes de crèdit.

Requisits lingüístics

 • Les persones tenen dret a rebre en català les cartes, les factures i els tiquets de caixa, així com qualsevol altre document comercial relacionat amb l’activitat de restauració.
 • També ha de constar en català la informació de caràcter fix, com ara els cartells o rètols, tant a l’interior com a l’exterior del local.
 • Els cambrers i el personal que mantinguin un tracte directe amb les persones consumidores han de trobar-se en condicions de poder atendre els clients en la llengua oficial que aquests últims escullin: en català o bé en castellà.

Fulls oficials de reclamació

 • Tots els establiments de restauració han de disposar de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
 • Han d’informar de la disponibilitat d’aquests fulls i del telèfon d’informació al consumidor.

OMIC

L’Oficina Municipal d’Informació de Consum està al servei de qualsevol persona que vulgui saber més sobre aquest o altres temes de consum i, si escau, gestionarà i tramitarà reclamacions i denúncies.

OMIC El Masnou
Carrer de Roger de Flor, 23.
Telèfon: 93 557 18 00
Adreça electrònica: omic@elmasnou.cat