Nova zona de vianants davant l'Escola Ferrer i Guàrdia

Última revisió 05-05-2021 10:18
04/05/2021

Se suprimeix el trànsit de vehicles al tram del carrer de Joan Llampallas comprès entre el carrer del Pintor Fortuny i l’avinguda de Joan XXII

Dimarts vinent, 11 de maig, se suprimeix el trànsit de vehicles al tram del carrer de Joan Llampallas, on es troba l’entrada principal de l’Escola Ferrer i Guàrdia; és a dir, el que està comprès entre el carrer del Pintor Fortuny i l’avinguda de Joan XXIII.

Per tant, aquest segment del carrer passarà a ser una zona de vianants de forma permanent. Només podran circular-hi els vehicles que entrin o surtin dels guals dels edificis situats en aquest tram. El motiu principal del canvi és la millora de la seguretat viària de l’alumnat de l’escola. Les actuacions previstes, que començaran a fer-se el mateix dimarts 11, inclouen la instal·lació i el pintat de nova senyalització viària. A més, s’instal·laran pilons a pocs metres de la cantonada entre el carrer de Joan Llampallas i l’avinguda de Joan XXIII per evitar que els vehicles que entrin i surtin d’un gual comunitari situat en aquest punt transitin per la resta de la zona de vianants. També es millorarà la visibilitat als passos de vianants de l’avinguda de Joan XXIII i del carrer del Pintor Fortuny més pròxims a l’escola. Aquestes actuacions, que duu a terme l’empresa Sistemes de Seguretat Vial SL, suposen una inversió per a l’Ajuntament de 5.723,78 euros (IVA inclòs). A més, s’instal·laran jardineres per reforçar la imatge d’aquest tram de carrer com a zona de vianants.

La conversió d’aquest tram en zona de vianants és part del desplegament del Pla de mobilitat del Masnou, aprovat pel Ple municipal el 20 de setembre del 2018. El document preveu actuacions per pacificar el trànsit i crear zones de vianants, especialment al centre del municipi i a l’entorn de les escoles. De fet, recentment s’ha dut a terme una acció similar a l’entorn de les Escolàpies.

 

 

Tram del carrer de Joan Llampallas que es transforma en zona de vianants. Google Maps.
Tram del carrer de Joan Llampallas que es transforma en zona de vianants. Google Maps.
Autor: Google Maps.